Bộ bài 3.9


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tồi tệ
Synergy Deck synergy Tốt

1 problems 3 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không đủ đơn vị phòng không!

Bạn cần nhiều hơn một đơn vị có thể phòng chống kẻ địch trên không trong bộ bài của bạn. Một thẻ có thể được loại bỏ bằng thần chú hoặc có thể chỉ cần chơi nó. Có hai hoặc ba thẻ sẽ an toàn hơn. Bạn có thể sẽ gặp rắc rối với các thẻ này:

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không đủ thẻ đầu tư trong bộ bài của bạn.

Bạn không có đủ thẻ đầu tư trong bộ bài của bạn. Nó có thể là một công trình sinh sản, Elixir collector hoặc các đơn vị chậm, bạn có thể đặt ở phía sau để buộc đối thủ thực hiện động tác đầu tiên. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ hữu ích.

Bạn không có bất kỳ thẻ giá rẻ và linh hoạt trong bộ bài của bạn. Mặc dù, chúng không tốt khi đi một mình, chúng vẫn có thể giúp bạn trong nhiều tình huống, cả về tấn công lẫn phòng thủ. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Minion Horde

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Bomber

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider Miner

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Arrows Fireball Freeze

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Hog Rider Miner

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball Miner

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Barbarians Minion Horde Hog Rider

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Hog Rider Miner

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Bomber Minion Horde Hog Rider Miner
Giant Snowball Bomber Barbarians Minion Horde Hog Rider Miner
Zap Bomber Minion Horde
Barbarian Barrel Bomber Barbarians
The Log Bomber Barbarians Hog Rider
Earthquake Bomber Barbarians Hog Rider
Arrows Bomber Minion Horde
Royal Delivery Bomber Barbarians Minion Horde Hog Rider Miner
Fireball Bomber Barbarians Minion Horde Hog Rider
Poison Bomber Barbarians Minion Horde
Lightning
Rocket Barbarians Minion Horde Hog Rider

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Arrows Fireball Freeze

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Arrows Bomber Fireball Freeze

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Arrows Freeze Miner

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Barbarians Minion Horde

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tuyệt!

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Arrows Bomber Miner Fireball Hog Rider Freeze Barbarians Minion Horde

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

13 Arrows Bomber Miner Fireball

Sự hiệp lực   6 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Arrows + Hog Rider Miner
Bomber + Hog Rider
Barbarians + Hog Rider
Minion Horde + Miner Freeze Hog Rider
+ Hog Rider Miner
+ Fireball Freeze Arrows Barbarians Minion Horde Bomber
+ Hog Rider Minion Horde
+ Minion Horde Arrows Fireball

Khắc tinh   54 76

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Fireball Bomber
Fireball Arrows Barbarians Minion Horde
Arrows Minion Horde Fireball Barbarians
Arrows Fireball Miner
Minion Horde Miner Barbarians Fireball Hog Rider Bomber
Arrows Fireball
Barbarians Bomber Minion Horde Fireball
Arrows Fireball Minion Horde
Bomber Minion Horde Arrows Fireball Barbarians
Minion Horde Barbarians
Barbarians Minion Horde Bomber Freeze
Barbarians
Fireball Minion Horde
Arrows Miner Fireball
Minion Horde Barbarians Bomber
Minion Horde Barbarians Bomber Miner
Miner Barbarians Fireball Minion Horde
Minion Horde Barbarians Freeze Bomber
Minion Horde Bomber
Minion Horde Barbarians Bomber Fireball
Fireball Hog Rider Miner Bomber
Fireball Minion Horde
Fireball Minion Horde
Fireball Arrows Barbarians Minion Horde
Minion Horde Barbarians
Fireball
Barbarians Minion Horde
Fireball Hog Rider Miner
Miner Barbarians Minion Horde Freeze Fireball
Fireball Miner
Bomber Fireball Minion Horde Barbarians
Fireball Miner
Bomber Fireball
Fireball Minion Horde Barbarians
Fireball Arrows Bomber Minion Horde
Bomber Arrows Minion Horde Fireball
Arrows Fireball Minion Horde Freeze Bomber
Bomber Arrows
Arrows Fireball Minion Horde Freeze
Minion Horde
Fireball Barbarians
Minion Horde Miner Barbarians
Minion Horde Barbarians
Arrows Bomber Fireball
Minion Horde Fireball Freeze
Minion Horde Miner Barbarians
Minion Horde
Minion Horde Fireball
Miner
Minion Horde Barbarians
Minion Horde Miner Barbarians Hog Rider
Barbarians Minion Horde
Minion Horde Barbarians
Barbarians Minion Horde
Bomber
Fireball Arrows Miner Bomber
Barbarians Minion Horde
Minion Horde
Barbarians
Fireball Arrows Barbarians
Fireball Bomber Arrows Minion Horde Barbarians
Minion Horde Fireball
Fireball Bomber Minion Horde Barbarians
Minion Horde Barbarians Fireball
Barbarians Minion Horde
Minion Horde Barbarians Arrows
Minion Horde Miner Barbarians Freeze
Arrows Minion Horde Fireball
Barbarians Minion Horde

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Freeze Bomber Arrows Fireball
Bomber Arrows
Arrows Bomber Minion Horde
Arrows Bomber
Arrows Minion Horde Fireball Freeze
Arrows Bomber
Fireball Arrows Bomber
Miner Minion Horde Bomber
Arrows Minion Horde Fireball
Fireball
Minion Horde
Arrows
Bomber Barbarians
Fireball Bomber
Bomber Fireball

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord