Minion Royal Delivery Minion Horde Royal Recruits Mega Minion Battle Healer Guards Prince Night Witch

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord