Knight Rascals Elite Barbarians Ice Golem Mini P.E.K.K.A Hog Rider Valkyrie Battle Ram Battle Healer Goblin Cage Baby Dragon Dark Prince Prince Bowler Cannon Cart Executioner Miner Bandit Fisherman Royal Ghost Lumberjack

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord