Bộ bài 4.4


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tệ
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 problems 3 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không đủ đơn vị phòng không!

Bạn cần nhiều hơn một đơn vị có thể phòng chống kẻ địch trên không trong bộ bài của bạn. Một thẻ có thể được loại bỏ bằng thần chú hoặc có thể chỉ cần chơi nó. Có hai hoặc ba thẻ sẽ an toàn hơn. Bạn có thể sẽ gặp rắc rối với các thẻ này:

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ hữu ích.

Bạn không có bất kỳ thẻ giá rẻ và linh hoạt trong bộ bài của bạn. Mặc dù, chúng không tốt khi đi một mình, chúng vẫn có thể giúp bạn trong nhiều tình huống, cả về tấn công lẫn phòng thủ. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Valkyrie Wizard Balloon Golem

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Balloon Golem

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Arrows Fireball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Balloon

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Valkyrie Balloon Golem

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Valkyrie Balloon Golem

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Skeleton Army Clone Balloon
Giant Snowball Skeleton Army Clone Balloon
Zap Skeleton Army Clone Balloon
Barbarian Barrel Valkyrie Wizard Skeleton Army Clone
The Log Skeleton Army Clone
Earthquake Skeleton Army Clone
Arrows Skeleton Army Clone
Royal Delivery Valkyrie Wizard Skeleton Army Clone Balloon
Fireball Wizard Skeleton Army Clone Balloon
Poison Wizard Skeleton Army Clone Balloon
Lightning Valkyrie Wizard Balloon
Rocket Valkyrie Wizard Balloon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Arrows Fireball Wizard

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Arrows Fireball Valkyrie Wizard

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Arrows Valkyrie Skeleton Army Clone Golem

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Skeleton Army

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Arrows Skeleton Army Clone Fireball Valkyrie Wizard Balloon Golem

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

13 Arrows Skeleton Army Clone Fireball

Sự hiệp lực   4 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Arrows + Balloon Golem
Fireball +
Valkyrie + Balloon Wizard
Wizard + Golem Valkyrie
+ Clone
+ Balloon Golem Skeleton Army
+ Clone Valkyrie Arrows
+ Clone Wizard Arrows

Khắc tinh   60 76

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Fireball Valkyrie
Valkyrie Wizard Arrows Fireball Skeleton Army
Arrows Valkyrie Skeleton Army Wizard Fireball
Arrows Fireball
Balloon Wizard Golem Fireball Skeleton Army Valkyrie
Fireball Arrows Wizard
Wizard Fireball Skeleton Army Valkyrie
Arrows Fireball Wizard
Valkyrie Fireball Skeleton Army Wizard Arrows
Skeleton Army Wizard
Skeleton Army Valkyrie Wizard Golem
Valkyrie Skeleton Army Wizard
Wizard Fireball
Arrows Wizard Valkyrie Fireball Skeleton Army
Valkyrie Wizard Skeleton Army
Skeleton Army Valkyrie
Fireball Skeleton Army Valkyrie
Skeleton Army
Valkyrie Wizard
Skeleton Army Valkyrie Wizard Fireball
Fireball Wizard Balloon
Fireball Wizard
Fireball Balloon
Fireball Arrows Skeleton Army Valkyrie Wizard
Skeleton Army
Fireball
Skeleton Army Valkyrie
Fireball Balloon
Skeleton Army Fireball Clone
Fireball Wizard Valkyrie
Wizard Valkyrie Fireball Skeleton Army
Fireball
Balloon Fireball Valkyrie
Fireball Skeleton Army Valkyrie Wizard
Arrows Fireball Wizard Skeleton Army Valkyrie
Arrows Skeleton Army Wizard Valkyrie Fireball
Skeleton Army Fireball Arrows Wizard Valkyrie
Arrows Valkyrie Wizard Skeleton Army
Fireball Arrows Wizard
Wizard
Wizard Fireball Valkyrie
Valkyrie Skeleton Army
Skeleton Army Valkyrie
Valkyrie Wizard Arrows Fireball
Wizard Fireball
Skeleton Army
Skeleton Army Valkyrie
Wizard Fireball
Skeleton Army Valkyrie
Skeleton Army Valkyrie
Skeleton Army Golem Wizard Balloon Valkyrie
Valkyrie
Skeleton Army
Skeleton Army
Skeleton Army Valkyrie
Arrows Fireball Valkyrie Wizard
Skeleton Army Valkyrie
Wizard Skeleton Army Valkyrie
Wizard Valkyrie Skeleton Army
Fireball Arrows Valkyrie
Fireball Skeleton Army Valkyrie Wizard Arrows
Skeleton Army Fireball Wizard
Valkyrie Skeleton Army Wizard Fireball
Skeleton Army Valkyrie Fireball
Skeleton Army Wizard
Skeleton Army Valkyrie Wizard Arrows
Skeleton Army Valkyrie
Arrows Fireball Wizard
Golem Wizard Valkyrie

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Valkyrie Wizard Fireball Arrows Skeleton Army
Wizard Arrows
Arrows Skeleton Army Wizard Valkyrie
Wizard Arrows Valkyrie
Arrows Wizard Fireball
Valkyrie Wizard Arrows
Fireball Arrows Wizard Valkyrie
Skeleton Army Valkyrie Wizard
Wizard Arrows Fireball
Fireball Skeleton Army Clone Balloon
Skeleton Army Valkyrie Clone
Arrows Wizard
Fireball Balloon
Valkyrie Fireball

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord