Bộ bài 4.5


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Godly!
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy RIP

2 problems 2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có đơn vị phòng không gây sát thương lan!

Bạn không có thẻ nào có thể tấn công trên không và gây sát thương lan. Bạn có thể sẽ gặp rắc rối với các thẻ này:

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
VẤN ĐỀ Không có đơn vị đối đất gây sát thương lan!

Bạn không có thẻ nào có thể tấn công dưới đất và gây sát thương lan. Bạn có thể sẽ gặp rắc rối với các thẻ này:

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương thấp.

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú giá rẻ nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Archers Goblin Gang Minion Horde Rascals

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Archers Rascals Battle Ram Giant Skeleton Lumberjack

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Battle Ram

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Lightning

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Gang Battle Ram Lumberjack

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Lightning

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Goblin Gang Minion Horde Rascals Battle Ram Giant Skeleton Lumberjack

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Giant Skeleton Lumberjack

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Archers Goblin Gang Minion Horde Battle Ram Giant Skeleton
Giant Snowball Archers Goblin Gang Minion Horde Battle Ram Lumberjack
Zap Archers Goblin Gang Minion Horde Battle Ram
Barbarian Barrel Archers Goblin Gang Rascals Battle Ram Giant Skeleton Lumberjack
The Log Archers Goblin Gang Rascals Battle Ram Giant Skeleton Lumberjack
Earthquake Archers Goblin Gang
Arrows Archers Goblin Gang Minion Horde Rascals
Royal Delivery Archers Goblin Gang Minion Horde Rascals Battle Ram Giant Skeleton Lumberjack
Fireball Archers Goblin Gang Minion Horde Rascals Battle Ram Lumberjack
Poison Archers Goblin Gang Minion Horde Rascals
Lightning Battle Ram Lumberjack
Rocket Minion Horde Rascals

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Còn thiếu

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Còn thiếu

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Battle Ram Giant Skeleton

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblin Gang Minion Horde

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Archers Goblin Gang Battle Ram Lumberjack Minion Horde Rascals Giant Skeleton Lightning

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

14 Archers Goblin Gang Battle Ram Lumberjack

Sự hiệp lực   0 4

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Archers + Giant Skeleton
Goblin Gang +
Minion Horde + Lumberjack
Rascals +
+
+ Archers
+
+ Minion Horde

Khắc tinh   50 80

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Archers Goblin Gang Minion Horde Rascals Lightning
Goblin Gang Giant Skeleton Lumberjack Minion Horde Archers
Minion Horde Giant Skeleton Lumberjack Goblin Gang Lightning Battle Ram Archers
Lightning
Giant Skeleton Archers Minion Horde Rascals
Minion Horde Goblin Gang Archers
Lightning Goblin Gang Minion Horde Giant Skeleton Lumberjack
Minion Horde Rascals Lumberjack Goblin Gang Archers
Lightning Minion Horde Battle Ram Giant Skeleton Rascals Goblin Gang
Giant Skeleton
Lightning Archers Goblin Gang Minion Horde
Goblin Gang Archers
Minion Horde Goblin Gang Lumberjack
Goblin Gang Minion Horde Archers Lumberjack
Lightning Goblin Gang Giant Skeleton Minion Horde Lumberjack
Minion Horde Goblin Gang Lumberjack Rascals
Minion Horde Rascals Goblin Gang
Lightning Lumberjack Goblin Gang Minion Horde Rascals Giant Skeleton
Lightning Archers Battle Ram
Goblin Gang Archers Lightning Minion Horde
Lightning Minion Horde Battle Ram
Lightning Minion Horde Goblin Gang Giant Skeleton
Minion Horde Lumberjack
Lightning
Minion Horde Archers Rascals Lumberjack
Lightning Battle Ram
Lightning Battle Ram Minion Horde Goblin Gang Giant Skeleton
Lightning Giant Skeleton Lumberjack Goblin Gang
Rascals Goblin Gang Minion Horde
Lightning
Battle Ram Lightning
Lightning Giant Skeleton Minion Horde
Archers Lumberjack Goblin Gang Minion Horde Rascals
Archers Minion Horde
Goblin Gang Lightning Lumberjack Archers Minion Horde Rascals
Archers Goblin Gang Lumberjack
Archers Minion Horde
Archers Lightning Goblin Gang Rascals Minion Horde
Lightning
Minion Horde Lumberjack Rascals
Minion Horde Giant Skeleton Rascals Goblin Gang
Lightning Lumberjack Giant Skeleton
Archers Minion Horde Lightning
Minion Horde Goblin Gang Lightning Giant Skeleton
Goblin Gang Minion Horde Lightning Giant Skeleton
Lightning Minion Horde Archers
Lumberjack Giant Skeleton
Minion Horde Rascals Goblin Gang Giant Skeleton Archers
Lightning Minion Horde Giant Skeleton Battle Ram
Lumberjack Rascals Minion Horde Giant Skeleton
Minion Horde Rascals Battle Ram Goblin Gang
Minion Horde Lumberjack
Lumberjack Goblin Gang Rascals Archers
Lumberjack Goblin Gang Lightning Archers
Goblin Gang Rascals Lumberjack Minion Horde Battle Ram Giant Skeleton
Minion Horde Lumberjack Lightning Goblin Gang
Rascals Goblin Gang Archers Lumberjack Giant Skeleton
Lightning Lumberjack Giant Skeleton Goblin Gang
Lightning Minion Horde Goblin Gang Rascals Archers Lumberjack
Lightning Minion Horde Goblin Gang Archers
Minion Horde Goblin Gang Archers Lumberjack Lightning Rascals
Goblin Gang Lightning Archers Lumberjack Minion Horde
Lumberjack Rascals Minion Horde Goblin Gang Lightning
Lumberjack Minion Horde Archers Rascals Goblin Gang
Lightning Minion Horde Lumberjack Giant Skeleton Rascals Goblin Gang
Minion Horde Archers
Rascals Lumberjack Goblin Gang Minion Horde Giant Skeleton

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Archers Rascals Goblin Gang
Archers Rascals Goblin Gang
Minion Horde Rascals Goblin Gang Lumberjack Archers
Rascals Archers Lumberjack Goblin Gang
Archers Goblin Gang Minion Horde Rascals
Archers
Goblin Gang Lumberjack Archers
Goblin Gang Lumberjack Giant Skeleton Minion Horde Archers Rascals
Archers Goblin Gang Minion Horde
Lightning Battle Ram
Battle Ram Minion Horde
Goblin Gang Archers Lumberjack
Archers Lightning Battle Ram
Lightning Goblin Gang Archers

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord