Thẻ theo tính chất

Tính năng cụ thể liên quan đến thẻ ảnh hưởng đến sự tương tác của thẻ.

Công trình Tháp phòng thủ Thần chú Thần chú gây sát thương cao Thần chú gây sát thương thấp Quân chắn lớn Quân chắn nhỏ Tấn công lan trên không Tấn công lan trên bộ Đám quân Lính trên bộ Không quân Lính tấn công cận chiến Lính tấn công tầm xa Lính tấn công tầm xa đa mục tiêu Chết bởi Zap Chết bởi Arrows Chết bởi Fireball Chết bởi Poison Chết bởi Lightning Chết bởi Rocket Công trình sinh sản Lính tấn công có thể nạp lại Nạp lại đòn tấn công Hiệu ứng bật lại Đuổi theo công trình Nguy hiểm sau khi chết Đơn vị phòng không Đơn vị phòng không gây sát thương cao Đơn vị đối đất gây sát thương cao Thần chú phòng không Thần chú sát thương trung bình Chết bởi Tornado Chết bởi The Log Mạnh khi cấp cao Yếu khi cấp thấp Cấp độc lập Thẻ chu kỳ tiên dược thấp Tháp Siege Tạo ra tiên dược Quân trên bộ đe dọa trên bộ Quân trên bộ đánh lạc hướng trên bộ Tấn công nạp năng lượng Nạp lại đòn tấn công Có thể kích hoạt tháp vua Zap Bait Arrows Bait Log Bait Fireball Bait Poison Bait Lightning Bait Rocket Bait Snowball Bait Dies to Snowball Tornado Bait

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord