Zap Giant Snowball Arrows Royal Delivery Earthquake Fireball Rocket Mirror Barbarian Barrel Rage Goblin Barrel Tornado Clone Poison Freeze Lightning The Log Graveyard

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord