Skeleton Barrel Mortar Royal Giant Elixir Golem Hog Rider Battle Ram Giant Royal Hogs Three Musketeers Wall Breakers Goblin Barrel Balloon X-Bow Goblin Giant Golem Electro Giant Miner Ram Rider Graveyard Lava Hound

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord