Bộ bài 3.8


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 problems 3 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không đủ đơn vị phòng không!

Bạn cần nhiều hơn một đơn vị có thể phòng chống kẻ địch trên không trong bộ bài của bạn. Một thẻ có thể được loại bỏ bằng thần chú hoặc có thể chỉ cần chơi nó. Có hai hoặc ba thẻ sẽ an toàn hơn. Bạn có thể sẽ gặp rắc rối với các thẻ này:

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ hữu ích.

Bạn không có bất kỳ thẻ giá rẻ và linh hoạt trong bộ bài của bạn. Mặc dù, chúng không tốt khi đi một mình, chúng vẫn có thể giúp bạn trong nhiều tình huống, cả về tấn công lẫn phòng thủ. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Hunter

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Hunter Bandit Mega Knight

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Graveyard

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Arrows Poison

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Bandit Graveyard Mega Knight

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Poison Graveyard

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Bandit Mega Knight

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Bandit Graveyard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Skeleton Army Bandit Graveyard
Giant Snowball Skeleton Army Graveyard
Zap Skeleton Army Bandit Graveyard
Barbarian Barrel Skeleton Army Hunter Bandit Graveyard
The Log Skeleton Army Hunter Bandit Graveyard
Earthquake Skeleton Army Graveyard
Arrows Skeleton Army Graveyard
Royal Delivery Skeleton Army Hunter Bandit Graveyard
Fireball Skeleton Army Hunter Bandit
Poison Skeleton Army Hunter Graveyard
Lightning Hunter Bandit
Rocket Hunter

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Arrows Hunter Poison

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Arrows Hunter Poison Mega Knight

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Arrows Skeleton Army Poison Mega Knight

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Skeleton Army Graveyard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Mirror Arrows Skeleton Army Bandit Hunter Poison Graveyard Mega Knight

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

9 Mirror Arrows Skeleton Army Bandit

Sự hiệp lực   4 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Arrows + Graveyard Mega Knight
Mirror + Skeleton Army Poison
Skeleton Army + Mirror
Hunter +
+ Graveyard Mirror Bandit
+ Poison Graveyard Mega Knight
+ Poison Arrows Bandit
+ Arrows Bandit

Khắc tinh   58 76

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Bandit Mega Knight Poison
Poison Hunter Skeleton Army Arrows
Arrows Poison Skeleton Army Mega Knight Hunter
Poison Arrows Bandit
Poison Mega Knight Skeleton Army
Arrows Poison Hunter
Mega Knight Poison Skeleton Army
Poison Arrows Hunter
Poison Mega Knight Arrows Hunter Skeleton Army
Skeleton Army
Skeleton Army Mega Knight
Mega Knight Hunter Skeleton Army Poison
Hunter Poison
Poison Arrows Mega Knight Skeleton Army Hunter Bandit
Hunter Skeleton Army Mega Knight
Skeleton Army Mega Knight Bandit Hunter
Mega Knight Bandit Skeleton Army Poison
Hunter Skeleton Army Bandit Mega Knight
Hunter Mega Knight
Mega Knight Skeleton Army Bandit Hunter
Poison Bandit
Poison Hunter
Poison Bandit
Poison Mega Knight Skeleton Army Arrows Hunter
Hunter Skeleton Army
Poison
Skeleton Army Hunter
Poison
Graveyard Skeleton Army
Bandit Mega Knight Poison
Mega Knight Skeleton Army Poison Hunter
Graveyard Poison
Poison
Poison Skeleton Army Mega Knight
Arrows Mega Knight Skeleton Army Poison Hunter
Mega Knight Arrows Skeleton Army Poison Hunter
Arrows Skeleton Army Mega Knight Hunter
Arrows Poison Skeleton Army Mega Knight Hunter
Arrows Poison
Poison Hunter
Mega Knight Poison Hunter Bandit
Bandit Skeleton Army Mega Knight
Skeleton Army Bandit Mega Knight
Poison Bandit Hunter Arrows Mega Knight
Hunter Poison
Skeleton Army Mega Knight Bandit
Mega Knight Skeleton Army Bandit Hunter
Hunter Poison
Mega Knight Skeleton Army Bandit
Skeleton Army Hunter Mega Knight Bandit
Skeleton Army Mega Knight Poison
Mega Knight Hunter
Skeleton Army Graveyard
Skeleton Army
Skeleton Army Hunter Mega Knight Bandit
Bandit Arrows Mega Knight Hunter Poison
Skeleton Army Bandit Mega Knight Poison
Skeleton Army Bandit Hunter Mega Knight Poison
Skeleton Army Mega Knight Poison Hunter Bandit
Poison Arrows Mega Knight
Poison Bandit Arrows Skeleton Army Hunter Mega Knight
Skeleton Army Poison
Skeleton Army Mega Knight Bandit
Skeleton Army Bandit Poison Hunter Mega Knight
Skeleton Army Hunter Mega Knight
Poison Skeleton Army Arrows Mega Knight Hunter
Skeleton Army Graveyard Mega Knight
Arrows Hunter Poison
Bandit Hunter Mega Knight

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Hunter Mega Knight Poison Arrows Skeleton Army
Poison Hunter Arrows Mega Knight Bandit
Mega Knight Arrows Skeleton Army Bandit Poison Hunter
Mega Knight Arrows Bandit Hunter Poison
Arrows Hunter Poison
Poison Arrows Hunter
Mega Knight Arrows Poison Hunter Bandit
Skeleton Army Bandit Mega Knight Hunter
Arrows Poison Hunter
Skeleton Army Poison
Skeleton Army
Arrows
Bandit Mega Knight Hunter
Poison Bandit
Bandit Hunter Poison Mega Knight

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord