Bộ bài 4.1


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Godly!
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 problems 2 warnings Why?

Thẻ còn thiếu trong bộ sưu tập của bạn

Goblin Cage

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không đủ đơn vị phòng không!

Bạn cần nhiều hơn một đơn vị có thể phòng chống kẻ địch trên không trong bộ bài của bạn. Một thẻ có thể được loại bỏ bằng thần chú hoặc có thể chỉ cần chơi nó. Có hai hoặc ba thẻ sẽ an toàn hơn. Bạn có thể sẽ gặp rắc rối với các thẻ này:

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Executioner

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Battle Ram Bowler Executioner P.E.K.K.A

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Battle Ram P.E.K.K.A

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Fireball Tornado

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Battle Ram

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Battle Ram P.E.K.K.A

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Battle Ram Guards
Giant Snowball Battle Ram Guards
Zap Battle Ram Guards
Barbarian Barrel Battle Ram Guards Executioner
The Log Battle Ram Guards
Earthquake Guards
Arrows Guards
Royal Delivery Battle Ram Guards Bowler Executioner P.E.K.K.A
Fireball Battle Ram Bowler Executioner
Poison Guards Executioner
Lightning Battle Ram Bowler Executioner
Rocket Bowler Executioner

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fireball Tornado Executioner

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Fireball Tornado Bowler Executioner

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Battle Ram Rage Tornado Guards Bowler Executioner P.E.K.K.A

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Rage Tornado Guards Fireball Battle Ram Bowler Executioner P.E.K.K.A

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Rage Tornado Guards Fireball

Sự hiệp lực   4 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Fireball + Tornado
Battle Ram + Executioner
Rage + P.E.K.K.A
Tornado + Fireball Executioner Bowler P.E.K.K.A
+
+ Tornado P.E.K.K.A
+ Tornado P.E.K.K.A Battle Ram
+ Executioner Rage Tornado Bowler

Khắc tinh   62 80

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Fireball Bowler Executioner Tornado
Executioner Guards Fireball Tornado
Bowler Executioner Tornado Guards Fireball
Fireball
P.E.K.K.A Bowler Guards Battle Ram Executioner Fireball
Executioner Fireball
Bowler Executioner Tornado Fireball P.E.K.K.A
Executioner Fireball Tornado
Bowler P.E.K.K.A Guards Fireball Executioner
P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Bowler Guards Tornado Executioner Battle Ram
Bowler Executioner
Fireball Executioner Tornado
Executioner Tornado Fireball Bowler
P.E.K.K.A Executioner Bowler
Guards Bowler P.E.K.K.A Tornado
P.E.K.K.A Fireball Bowler Executioner Guards Tornado
P.E.K.K.A Tornado Bowler Guards Executioner
Bowler P.E.K.K.A Executioner Guards
Bowler Guards P.E.K.K.A Fireball Executioner Tornado
Executioner Bowler Battle Ram Fireball
Fireball Tornado Executioner
P.E.K.K.A Battle Ram Fireball
Fireball Executioner Guards Tornado P.E.K.K.A Bowler
P.E.K.K.A
Fireball
Tornado P.E.K.K.A Guards
Fireball Executioner Bowler Battle Ram
Battle Ram Guards Fireball
Bowler Fireball Executioner Tornado
Fireball Bowler Executioner P.E.K.K.A Guards Tornado
Fireball
P.E.K.K.A Bowler Executioner Battle Ram Fireball
Fireball Tornado Bowler Guards P.E.K.K.A
Bowler Fireball Guards P.E.K.K.A Executioner Tornado
Bowler Tornado Fireball Guards Executioner
Bowler Tornado Fireball Guards Executioner
Tornado Guards Bowler Executioner
Tornado Fireball Executioner
Tornado Executioner
Executioner Fireball Bowler
Tornado P.E.K.K.A Guards
Guards P.E.K.K.A
Executioner Bowler Fireball Tornado
Executioner Fireball Tornado
P.E.K.K.A Bowler
P.E.K.K.A Bowler Executioner Guards
Executioner Fireball
Executioner Bowler P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Guards Executioner Bowler Tornado
Bowler P.E.K.K.A Executioner Battle Ram
P.E.K.K.A Executioner
P.E.K.K.A Guards Tornado Battle Ram
Tornado P.E.K.K.A
Guards Tornado P.E.K.K.A Executioner Bowler
Fireball Bowler Tornado Guards Executioner
P.E.K.K.A Guards Battle Ram Bowler Executioner
Executioner Guards P.E.K.K.A
Executioner Guards P.E.K.K.A Tornado Bowler
Fireball Bowler Executioner
Executioner Tornado Guards P.E.K.K.A Fireball Bowler
Fireball Tornado
P.E.K.K.A Guards Bowler Tornado Fireball Executioner
Executioner P.E.K.K.A Tornado Guards Bowler Fireball
Bowler P.E.K.K.A Tornado
Guards Executioner Tornado Bowler
P.E.K.K.A Guards
Executioner Tornado Fireball
Bowler P.E.K.K.A Guards

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Bowler Executioner Tornado Fireball
Bowler Executioner
Bowler Executioner Guards Tornado
Executioner Tornado Bowler Guards
Executioner Tornado Fireball
Tornado Bowler Executioner
Fireball Executioner Bowler Guards Tornado
Guards Bowler Tornado Executioner
Executioner Tornado Fireball
Fireball Battle Ram
Guards Battle Ram
Tornado Executioner Bowler
Bowler Tornado
Bowler Executioner Fireball Battle Ram
Executioner Rage Fireball Bowler

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord