Bộ bài 4.3


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tồi tệ
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 problems 5 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có thần chú tấn công tháp trực tiếp!

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương thấp.

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú giá rẻ nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ hữu ích.

Bạn không có bất kỳ thẻ giá rẻ và linh hoạt trong bộ bài của bạn. Mặc dù, chúng không tốt khi đi một mình, chúng vẫn có thể giúp bạn trong nhiều tình huống, cả về tấn công lẫn phòng thủ. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Inferno Tower Baby Dragon Witch

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Inferno Tower

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Bomber Baby Dragon Witch Lumberjack Mega Knight

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Goblin Barrel

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Còn thiếu

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Barrel Lumberjack Mega Knight

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Goblin Barrel

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Baby Dragon Lumberjack Mega Knight

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Goblin Barrel Lumberjack

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Bomber Goblin Barrel Clone
Giant Snowball Bomber Goblin Barrel Clone Baby Dragon Witch Lumberjack
Zap Bomber Inferno Tower Goblin Barrel Clone Witch
Barbarian Barrel Bomber Inferno Tower Goblin Barrel Clone Witch Lumberjack
The Log Bomber Goblin Barrel Clone Witch Lumberjack
Earthquake Bomber Inferno Tower Goblin Barrel Clone Witch
Arrows Bomber Goblin Barrel Clone Witch
Royal Delivery Bomber Goblin Barrel Clone Baby Dragon Witch Lumberjack
Fireball Bomber Inferno Tower Goblin Barrel Clone Baby Dragon Witch Lumberjack
Poison Bomber Inferno Tower Clone Witch
Lightning Inferno Tower Baby Dragon Witch Lumberjack
Rocket Inferno Tower Witch

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Baby Dragon Witch

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Bomber Baby Dragon Mega Knight

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Inferno Tower Clone Baby Dragon Mega Knight

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Goblin Barrel

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblin Barrel Witch

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Bomber Goblin Barrel Clone Baby Dragon Lumberjack Inferno Tower Witch Mega Knight

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

13 Bomber Goblin Barrel Clone Baby Dragon

Sự hiệp lực   2 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Bomber +
Inferno Tower +
Goblin Barrel + Clone Mega Knight
Clone + Witch Goblin Barrel Baby Dragon Lumberjack
+ Clone Lumberjack Witch Mega Knight
+ Clone Baby Dragon Mega Knight
+ Clone Baby Dragon
+ Goblin Barrel Baby Dragon Witch

Khắc tinh   38 81

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Baby Dragon Mega Knight Bomber
Baby Dragon Inferno Tower Witch
Mega Knight Baby Dragon Witch Lumberjack
Baby Dragon
Inferno Tower Lumberjack Bomber Mega Knight Goblin Barrel Baby Dragon Witch
Baby Dragon
Bomber Mega Knight Baby Dragon
Baby Dragon Witch
Mega Knight Bomber Lumberjack Witch Baby Dragon
Inferno Tower Witch Lumberjack
Mega Knight Witch Bomber Inferno Tower
Mega Knight Witch Baby Dragon
Baby Dragon Witch
Witch Baby Dragon Mega Knight
Mega Knight Witch Lumberjack Bomber
Bomber Mega Knight Lumberjack Witch Inferno Tower
Mega Knight Baby Dragon Lumberjack
Inferno Tower Bomber Mega Knight Lumberjack Witch
Baby Dragon Bomber Inferno Tower Mega Knight
Lumberjack Inferno Tower Mega Knight Witch Bomber
Witch Bomber Baby Dragon Goblin Barrel
Witch Baby Dragon
Baby Dragon
Mega Knight Witch Baby Dragon
Lumberjack Inferno Tower
Witch
Inferno Tower Lumberjack Witch
Goblin Barrel Witch
Witch Clone
Mega Knight Lumberjack Baby Dragon Inferno Tower
Bomber Mega Knight Baby Dragon Inferno Tower
Goblin Barrel
Witch Baby Dragon Bomber
Mega Knight
Mega Knight Baby Dragon Bomber Lumberjack Inferno Tower Witch
Mega Knight Bomber Witch Baby Dragon
Mega Knight Bomber Baby Dragon Lumberjack
Bomber Baby Dragon Lumberjack Mega Knight Witch
Baby Dragon
Baby Dragon Inferno Tower Witch
Mega Knight Witch
Witch Lumberjack Mega Knight Inferno Tower
Inferno Tower Witch Mega Knight
Witch Bomber Lumberjack Baby Dragon Mega Knight
Inferno Tower Witch
Inferno Tower Baby Dragon Mega Knight
Mega Knight Inferno Tower
Baby Dragon
Mega Knight Lumberjack Inferno Tower
Witch Inferno Tower Mega Knight
Mega Knight Goblin Barrel Inferno Tower
Inferno Tower Mega Knight Lumberjack Witch
Inferno Tower Witch
Inferno Tower Lumberjack Witch
Lumberjack Bomber Mega Knight Witch
Goblin Barrel Bomber Lumberjack Mega Knight Baby Dragon
Mega Knight Lumberjack Inferno Tower Witch
Witch Mega Knight Lumberjack Baby Dragon
Mega Knight Witch Inferno Tower Lumberjack
Baby Dragon Mega Knight Lumberjack
Baby Dragon Mega Knight Witch Lumberjack Bomber
Witch Baby Dragon
Mega Knight Inferno Tower Lumberjack Witch Bomber
Baby Dragon Mega Knight Lumberjack
Inferno Tower Lumberjack Mega Knight
Lumberjack Witch Mega Knight Baby Dragon
Inferno Tower Lumberjack Witch Baby Dragon Mega Knight
Inferno Tower Baby Dragon Witch
Lumberjack Witch Mega Knight Inferno Tower

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Bomber Mega Knight Witch Baby Dragon
Bomber Mega Knight Baby Dragon Witch
Mega Knight Lumberjack Witch Bomber Baby Dragon
Baby Dragon Mega Knight Bomber Witch Lumberjack
Baby Dragon Witch
Witch Baby Dragon Bomber
Mega Knight Baby Dragon Bomber Lumberjack Witch
Lumberjack Bomber Mega Knight Inferno Tower Baby Dragon Witch
Baby Dragon Witch
Baby Dragon Clone
Clone
Witch Bomber Lumberjack Mega Knight
Witch Baby Dragon Bomber
Mega Knight Witch Bomber

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord