Bộ bài 4.3


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Godly!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 problems 5 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có thần chú tấn công tháp trực tiếp!

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương thấp.

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú giá rẻ nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ hữu ích.

Bạn không có bất kỳ thẻ giá rẻ và linh hoạt trong bộ bài của bạn. Mặc dù, chúng không tốt khi đi một mình, chúng vẫn có thể giúp bạn trong nhiều tình huống, cả về tấn công lẫn phòng thủ. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Inferno Tower Executioner Magic Archer

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Inferno Tower

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Valkyrie Executioner Bandit Magic Archer Mega Knight

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Miner

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Còn thiếu

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Miner Bandit Mega Knight

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Miner

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Valkyrie Bandit Magic Archer Mega Knight

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Valkyrie Miner Bandit Magic Archer

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Skeleton Army Miner Bandit
Giant Snowball Skeleton Army Miner
Zap Inferno Tower Skeleton Army Bandit
Barbarian Barrel Valkyrie Inferno Tower Skeleton Army Executioner Bandit Magic Archer
The Log Skeleton Army Bandit
Earthquake Inferno Tower Skeleton Army
Arrows Skeleton Army
Royal Delivery Valkyrie Skeleton Army Executioner Miner Bandit Magic Archer
Fireball Inferno Tower Skeleton Army Executioner Bandit Magic Archer
Poison Inferno Tower Skeleton Army Executioner Magic Archer
Lightning Valkyrie Inferno Tower Executioner Bandit Magic Archer
Rocket Valkyrie Inferno Tower Executioner Magic Archer

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Executioner Magic Archer

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Valkyrie Executioner Magic Archer Mega Knight

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Valkyrie Inferno Tower Skeleton Army Executioner Miner Mega Knight

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Skeleton Army

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Skeleton Army Miner Bandit Valkyrie Magic Archer Inferno Tower Executioner Mega Knight

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

13 Skeleton Army Miner Bandit Valkyrie

Sự hiệp lực   0 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Valkyrie + Magic Archer Executioner
Inferno Tower + Skeleton Army
Skeleton Army + Inferno Tower Miner
Executioner + Mega Knight Miner Valkyrie
+ Skeleton Army Executioner Bandit Mega Knight Magic Archer
+ Miner Mega Knight
+ Valkyrie Mega Knight Miner
+ Executioner Miner Bandit Magic Archer

Khắc tinh   56 80

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Bandit Executioner Mega Knight Valkyrie
Valkyrie Executioner Skeleton Army Magic Archer Inferno Tower
Valkyrie Skeleton Army Executioner Mega Knight Magic Archer
Magic Archer Bandit Miner
Inferno Tower Valkyrie Executioner Skeleton Army Mega Knight Miner
Executioner Magic Archer
Executioner Mega Knight Valkyrie Skeleton Army
Executioner Magic Archer
Mega Knight Valkyrie Magic Archer Executioner Skeleton Army
Inferno Tower Skeleton Army
Mega Knight Skeleton Army Valkyrie Inferno Tower Executioner
Mega Knight Valkyrie Executioner Skeleton Army
Executioner
Magic Archer Bandit Skeleton Army Mega Knight Miner Valkyrie Executioner
Mega Knight Executioner Valkyrie Skeleton Army
Skeleton Army Miner Mega Knight Valkyrie Bandit Inferno Tower
Executioner Mega Knight Bandit Skeleton Army Valkyrie Miner
Inferno Tower Skeleton Army Mega Knight Bandit Executioner
Inferno Tower Executioner Valkyrie Mega Knight
Mega Knight Skeleton Army Inferno Tower Executioner Bandit Valkyrie
Executioner Magic Archer Bandit Miner
Executioner
Magic Archer Bandit
Mega Knight Valkyrie Skeleton Army Executioner
Skeleton Army Inferno Tower Magic Archer
Skeleton Army Inferno Tower Valkyrie
Executioner Magic Archer Miner
Skeleton Army Miner
Bandit Miner Inferno Tower Valkyrie Mega Knight Executioner
Executioner Mega Knight Valkyrie Inferno Tower Skeleton Army
Miner
Executioner Valkyrie
Skeleton Army Mega Knight Valkyrie
Mega Knight Valkyrie Inferno Tower Executioner Skeleton Army
Mega Knight Skeleton Army Magic Archer Valkyrie Executioner
Mega Knight Skeleton Army Valkyrie Executioner
Valkyrie Executioner Mega Knight Skeleton Army
Executioner Magic Archer
Executioner Inferno Tower
Mega Knight Bandit Executioner Valkyrie
Bandit Valkyrie Skeleton Army Miner Mega Knight Inferno Tower
Valkyrie Skeleton Army Inferno Tower Mega Knight Bandit
Valkyrie Executioner Magic Archer Mega Knight Bandit
Inferno Tower Executioner
Inferno Tower Skeleton Army Mega Knight Miner Bandit
Mega Knight Skeleton Army Bandit Valkyrie Executioner Inferno Tower
Executioner Magic Archer
Skeleton Army Mega Knight Miner Bandit Valkyrie Executioner Inferno Tower
Skeleton Army Bandit Inferno Tower Mega Knight Executioner Valkyrie
Skeleton Army Valkyrie Mega Knight Inferno Tower Executioner Miner
Inferno Tower Valkyrie Executioner Mega Knight
Inferno Tower Skeleton Army
Skeleton Army Inferno Tower
Inferno Tower
Skeleton Army Executioner Bandit Mega Knight Valkyrie
Magic Archer Bandit Miner Valkyrie Executioner Mega Knight
Skeleton Army Executioner Valkyrie Mega Knight Bandit Inferno Tower
Skeleton Army Valkyrie Mega Knight Executioner Bandit
Bandit Executioner Skeleton Army Inferno Tower Valkyrie Mega Knight
Executioner Mega Knight Valkyrie
Executioner Mega Knight Bandit Magic Archer Valkyrie Skeleton Army
Skeleton Army
Skeleton Army Valkyrie Mega Knight Inferno Tower Bandit Executioner
Skeleton Army Valkyrie Mega Knight Bandit Magic Archer Executioner
Inferno Tower Skeleton Army Mega Knight
Skeleton Army Valkyrie Executioner Mega Knight
Valkyrie Mega Knight Miner Inferno Tower Skeleton Army
Executioner Inferno Tower
Inferno Tower Valkyrie Bandit Mega Knight

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Mega Knight Valkyrie Executioner Magic Archer Skeleton Army
Bandit Executioner Mega Knight
Executioner Skeleton Army Mega Knight Magic Archer Bandit Valkyrie
Mega Knight Executioner Valkyrie Magic Archer Bandit
Executioner Magic Archer
Magic Archer Valkyrie Executioner
Mega Knight Executioner Valkyrie Magic Archer Bandit
Valkyrie Skeleton Army Bandit Magic Archer Executioner Inferno Tower Mega Knight Miner
Executioner Magic Archer
Skeleton Army
Skeleton Army Valkyrie
Executioner
Mega Knight Bandit
Executioner Bandit
Executioner Bandit Valkyrie Mega Knight

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord