Bộ bài 4.8


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tệ

4 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương thấp.

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú giá rẻ nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ hữu ích.

Bạn không có bất kỳ thẻ giá rẻ và linh hoạt trong bộ bài của bạn. Mặc dù, chúng không tốt khi đi một mình, chúng vẫn có thể giúp bạn trong nhiều tình huống, cả về tấn công lẫn phòng thủ. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Minion Horde Mega Minion Musketeer

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Bomber Mega Minion Musketeer Elixir Collector Prince Golem

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Golem

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Fireball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Prince

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball Elixir Collector

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Prince Golem

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Golem

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Horde Prince
Giant Snowball Minion Horde
Zap Minion Horde Prince
Barbarian Barrel Musketeer
The Log Bomber Prince
Earthquake Elixir Collector
Arrows Minion Horde
Royal Delivery Bomber Minion Horde Musketeer
Fireball Bomber Minion Horde Mega Minion Musketeer Elixir Collector
Poison Bomber Minion Horde Musketeer Elixir Collector
Lightning Musketeer Elixir Collector Prince
Rocket Musketeer Elixir Collector Prince

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fireball

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Bomber Fireball

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Mega Minion Elixir Collector Prince Golem

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Horde Musketeer

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Bomber Mega Minion Fireball Musketeer Minion Horde Prince Elixir Collector Golem

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

14 Bomber Mega Minion Fireball Musketeer

Sự hiệp lực   3 2

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Bomber +
Minion Horde +
Mega Minion + Golem
Fireball +
+ Golem
+ Golem
+
+ Elixir Collector Mega Minion Musketeer

Khắc tinh   52 82

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Musketeer Minion Horde Fireball Mega Minion
Fireball Minion Horde
Fireball
Minion Horde Golem Mega Minion Fireball Prince Bomber Musketeer
Mega Minion Bomber Fireball Musketeer Minion Horde
Fireball Minion Horde Mega Minion Musketeer
Bomber Fireball Prince Mega Minion Minion Horde
Minion Horde Mega Minion Musketeer Prince
Mega Minion Musketeer Golem Prince Bomber Minion Horde
Mega Minion Musketeer Minion Horde Fireball
Fireball Musketeer Mega Minion
Bomber Prince Minion Horde Musketeer
Minion Horde Mega Minion Prince Bomber Musketeer
Fireball Musketeer Minion Horde Prince Mega Minion
Minion Horde Musketeer Mega Minion Bomber Prince
Minion Horde Mega Minion Musketeer Bomber
Minion Horde Bomber Mega Minion Musketeer Fireball Prince
Musketeer Fireball Bomber
Fireball Mega Minion Minion Horde Musketeer
Fireball Minion Horde
Musketeer Prince Minion Horde Mega Minion
Fireball
Prince Mega Minion Minion Horde Musketeer
Fireball Musketeer Mega Minion
Mega Minion Prince Musketeer Fireball
Bomber Fireball Minion Horde Mega Minion
Fireball Elixir Collector
Mega Minion Musketeer Bomber Fireball
Fireball Minion Horde
Fireball Prince Minion Horde Bomber
Bomber Minion Horde Fireball
Fireball Musketeer Mega Minion Bomber Minion Horde
Bomber Mega Minion Musketeer
Fireball Minion Horde
Musketeer Mega Minion Minion Horde
Fireball Musketeer
Minion Horde Musketeer Prince Mega Minion
Minion Horde Prince Mega Minion
Fireball Bomber Mega Minion Musketeer
Mega Minion Minion Horde Musketeer Fireball
Mega Minion Minion Horde Prince Musketeer
Mega Minion Musketeer Prince Minion Horde
Mega Minion Fireball Minion Horde Musketeer
Prince Mega Minion Musketeer
Minion Horde Mega Minion Prince
Minion Horde Golem Musketeer Prince Mega Minion
Prince Mega Minion Minion Horde Musketeer
Mega Minion Minion Horde Musketeer
Minion Horde Mega Minion Prince
Mega Minion Bomber Musketeer Prince
Fireball Mega Minion Musketeer Bomber
Prince Mega Minion Minion Horde Musketeer
Prince Musketeer Minion Horde Mega Minion
Prince Musketeer
Fireball Prince Mega Minion
Bomber Minion Horde Mega Minion Musketeer Fireball
Minion Horde Mega Minion Musketeer Fireball
Bomber Minion Horde Musketeer Prince Fireball Mega Minion
Musketeer Prince Minion Horde Fireball Mega Minion
Prince Musketeer Minion Horde
Minion Horde Mega Minion
Mega Minion Minion Horde Prince
Minion Horde Mega Minion Musketeer Fireball
Golem Prince Mega Minion Minion Horde

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Bomber Musketeer Fireball
Bomber Mega Minion
Mega Minion Minion Horde Bomber Musketeer
Bomber Mega Minion Musketeer
Minion Horde Musketeer Fireball Mega Minion
Bomber Mega Minion Musketeer
Mega Minion Fireball Bomber Musketeer
Mega Minion Musketeer Bomber Minion Horde Prince
Mega Minion Musketeer Fireball Minion Horde
Fireball Mega Minion Prince Bomber
Fireball Mega Minion Musketeer
Fireball Musketeer Mega Minion
Musketeer Prince Minion Horde
Prince Bomber Mega Minion Musketeer
Fireball Mega Minion Bomber Musketeer
Minion Horde Fireball Mega Minion Musketeer Prince
Mega Minion Fireball Musketeer Minion Horde
Prince Musketeer
Fireball
Mega Minion Bomber Prince Fireball Musketeer

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord