Bộ bài 3.5


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tốt

3 warnings Why?

Thẻ còn thiếu trong bộ sưu tập của bạn

Battle Healer

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương thấp.

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú giá rẻ nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Dart Goblin Furnace Hunter Princess

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Furnace

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Furnace Hunter Princess

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider Goblin Barrel

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Fireball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Hog Rider Princess

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball Goblin Barrel

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Dart Goblin Hog Rider Princess

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Hog Rider Goblin Barrel

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Giant Snowball Hog Rider Skeleton Army Goblin Barrel Princess
Zap Skeleton Army Goblin Barrel
Tornado Hog Rider Skeleton Army Goblin Barrel
The Log Dart Goblin Furnace Skeleton Army Goblin Barrel Princess
Arrows Dart Goblin Skeleton Army Goblin Barrel Princess
Fireball Dart Goblin Furnace Goblin Barrel Hunter Princess
Poison Furnace Skeleton Army Hunter Princess
Lightning Furnace Hunter
Rocket Hog Rider Furnace Hunter

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fireball Furnace Hunter Princess

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Fireball Furnace Hunter Princess

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Skeleton Army Princess

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Skeleton Army Goblin Barrel Princess

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Dart Goblin Furnace Goblin Barrel

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Dart Goblin Skeleton Army Goblin Barrel Princess Fireball Hog Rider Furnace Hunter

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Dart Goblin Skeleton Army Goblin Barrel Princess

Sự hiệp lực   7 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Dart Goblin + Hog Rider Princess Skeleton Army Goblin Barrel
Fireball + Hog Rider Princess
Hog Rider + Fireball Goblin Barrel Dart Goblin Furnace Princess Hunter
Furnace + Skeleton Army Hog Rider
+ Furnace Goblin Barrel Princess Dart Goblin
+ Hog Rider Skeleton Army Princess Dart Goblin
+ Hog Rider
+ Dart Goblin Fireball Goblin Barrel Skeleton Army Hog Rider

Khắc tinh   54 78

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Princess Furnace Dart Goblin Hunter Fireball Skeleton Army
Skeleton Army Princess Furnace Fireball Hunter
Fireball Princess Dart Goblin
Skeleton Army Furnace Hog Rider Dart Goblin Goblin Barrel Fireball
Princess Furnace Skeleton Army Fireball
Furnace Princess Fireball Hunter
Hunter Princess Skeleton Army Furnace Fireball
Skeleton Army Furnace
Skeleton Army Furnace
Skeleton Army Hunter
Fireball Princess Furnace Dart Goblin
Skeleton Army Fireball Dart Goblin Princess
Hunter Skeleton Army
Skeleton Army Dart Goblin
Skeleton Army Princess Fireball Dart Goblin
Furnace Skeleton Army Hunter
Princess
Skeleton Army Furnace Fireball Dart Goblin
Dart Goblin Princess Furnace Fireball Goblin Barrel Hog Rider
Fireball Furnace Dart Goblin Princess
Fireball Princess Skeleton Army Hunter
Skeleton Army Hunter
Fireball
Skeleton Army Furnace Hunter
Fireball Princess Goblin Barrel Furnace
Fireball Princess
Fireball Furnace Skeleton Army Hunter Princess
Goblin Barrel Fireball
Furnace Princess Fireball Dart Goblin
Fireball Skeleton Army Furnace Princess
Fireball Furnace Skeleton Army Hunter
Skeleton Army Princess Hunter Fireball Furnace Dart Goblin
Skeleton Army Fireball Princess Hunter Dart Goblin Furnace
Skeleton Army Dart Goblin Princess Hunter Furnace
Fireball Princess
Princess Dart Goblin Hunter
Fireball Princess
Skeleton Army
Skeleton Army
Princess Furnace Hunter Fireball Dart Goblin
Fireball Hunter Furnace Princess Dart Goblin
Skeleton Army
Skeleton Army Hunter
Dart Goblin Fireball
Skeleton Army Dart Goblin Princess
Skeleton Army Hunter
Skeleton Army Goblin Barrel Hog Rider Furnace
Hunter
Skeleton Army Furnace
Skeleton Army Furnace
Skeleton Army Dart Goblin
Dart Goblin Fireball Princess Hunter Goblin Barrel
Skeleton Army Furnace
Skeleton Army Hunter
Skeleton Army Hunter
Fireball Dart Goblin
Fireball Skeleton Army Princess Hunter Furnace Dart Goblin
Dart Goblin Fireball Skeleton Army Princess
Skeleton Army Fireball
Skeleton Army Hunter Fireball Dart Goblin Princess
Skeleton Army Hunter Furnace Dart Goblin
Dart Goblin Skeleton Army Furnace Princess
Furnace Skeleton Army Princess
Fireball Furnace Hunter Dart Goblin Princess
Furnace Hunter

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Hunter Furnace Princess Skeleton Army Dart Goblin Fireball
Dart Goblin Furnace Hunter
Furnace Skeleton Army Princess Hunter Dart Goblin
Princess Hunter Dart Goblin
Princess Fireball Furnace Dart Goblin Hunter
Princess Dart Goblin Hunter Furnace
Princess Fireball Dart Goblin
Skeleton Army Princess
Furnace Dart Goblin Princess Fireball
Fireball Dart Goblin Princess
Dart Goblin Fireball Princess Skeleton Army
Skeleton Army Dart Goblin
Dart Goblin
Fireball Furnace Princess
Dart Goblin Princess
Skeleton Army Dart Goblin Furnace Fireball Princess
Hunter
Fireball
Princess Dart Goblin Fireball

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord