Bộ bài 4.3


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Godly!
Synergy Deck synergy Tệ

3 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương thấp.

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú giá rẻ nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Goblin Gang Minion Horde Wizard Executioner

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Royal Giant Valkyrie Wizard Executioner

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Royal Giant

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Fireball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Gang Royal Giant

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Goblin Gang Minion Horde Royal Giant Valkyrie

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Valkyrie

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Goblin Gang Minion Horde Royal Giant
Giant Snowball Goblin Gang Minion Horde
Zap Goblin Gang Minion Horde Royal Giant
Barbarian Barrel Goblin Gang Valkyrie Wizard Executioner
The Log Goblin Gang Royal Giant
Earthquake Goblin Gang
Arrows Goblin Gang Minion Horde
Royal Delivery Goblin Gang Minion Horde Valkyrie Wizard Executioner
Fireball Goblin Gang Minion Horde Wizard Executioner
Poison Goblin Gang Minion Horde Wizard Executioner
Lightning Valkyrie Wizard Executioner
Rocket Minion Horde Valkyrie Wizard Executioner

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fireball Wizard Executioner

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Fireball Valkyrie Wizard Executioner

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Valkyrie Rage Executioner

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Royal Giant

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblin Gang Minion Horde Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Rage Goblin Gang Fireball Valkyrie Minion Horde Wizard Executioner Royal Giant

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

13 Rage Goblin Gang Fireball Valkyrie

Sự hiệp lực   2 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Goblin Gang +
Minion Horde + Royal Giant Rage
Royal Giant + Fireball Minion Horde Wizard
Fireball + Royal Giant
+ Wizard Executioner
+ Royal Giant Valkyrie
+ Minion Horde
+ Valkyrie

Khắc tinh   59 80

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Executioner Fireball Valkyrie
Valkyrie Executioner Goblin Gang Minion Horde Fireball Wizard
Executioner Valkyrie Goblin Gang Wizard Minion Horde Fireball
Fireball
Wizard Royal Giant Minion Horde Executioner Valkyrie Goblin Gang Fireball
Wizard Executioner Fireball
Wizard Executioner Fireball Valkyrie Minion Horde
Minion Horde Executioner Fireball Wizard Goblin Gang
Valkyrie Minion Horde Executioner Goblin Gang Fireball Wizard
Minion Horde Goblin Gang Wizard
Valkyrie Minion Horde Executioner Goblin Gang Wizard
Valkyrie Wizard Executioner
Wizard Executioner Fireball Minion Horde Goblin Gang
Goblin Gang Wizard Fireball Executioner Valkyrie
Minion Horde Wizard Valkyrie Executioner Goblin Gang
Minion Horde Goblin Gang Valkyrie
Valkyrie Minion Horde Executioner Fireball Goblin Gang
Minion Horde Goblin Gang Executioner
Minion Horde Goblin Gang Wizard Executioner Valkyrie
Minion Horde Goblin Gang Fireball Valkyrie Wizard Executioner
Royal Giant Executioner Wizard Fireball
Fireball Minion Horde Wizard Goblin Gang Executioner
Fireball Royal Giant Minion Horde
Fireball Goblin Gang Wizard Minion Horde Valkyrie Executioner
Minion Horde
Fireball
Minion Horde Valkyrie
Fireball Executioner Royal Giant
Goblin Gang Royal Giant Minion Horde Fireball
Valkyrie Executioner Goblin Gang Wizard Fireball
Executioner Fireball Wizard Valkyrie Goblin Gang Minion Horde
Fireball
Executioner Royal Giant Valkyrie Fireball
Fireball Wizard Minion Horde Valkyrie
Fireball Minion Horde Executioner Goblin Gang Wizard Valkyrie
Wizard Executioner Minion Horde Fireball Valkyrie
Goblin Gang Fireball Minion Horde Executioner Wizard Valkyrie
Valkyrie Wizard Executioner Goblin Gang
Fireball Executioner Minion Horde Wizard
Executioner Wizard Goblin Gang Minion Horde
Wizard Fireball Valkyrie Executioner
Minion Horde Valkyrie
Minion Horde Valkyrie Goblin Gang
Executioner Valkyrie Fireball Wizard
Wizard Minion Horde Executioner Fireball
Minion Horde Goblin Gang
Goblin Gang Executioner Minion Horde Valkyrie
Minion Horde Executioner Fireball Wizard
Valkyrie Executioner
Minion Horde Goblin Gang Executioner Valkyrie
Royal Giant Minion Horde Valkyrie Wizard Executioner
Valkyrie Executioner Minion Horde
Minion Horde Goblin Gang
Minion Horde
Goblin Gang Valkyrie Executioner
Fireball Goblin Gang Executioner Valkyrie Wizard
Goblin Gang Valkyrie Minion Horde Executioner
Minion Horde Executioner Valkyrie Wizard Goblin Gang
Executioner Wizard Goblin Gang Valkyrie
Fireball Executioner Valkyrie Goblin Gang
Executioner Goblin Gang Wizard Valkyrie Minion Horde Fireball
Minion Horde Wizard Goblin Gang Fireball
Valkyrie Executioner Wizard Minion Horde Goblin Gang Fireball
Valkyrie Goblin Gang Executioner Minion Horde Fireball
Minion Horde Goblin Gang Wizard
Valkyrie Executioner Minion Horde Wizard Goblin Gang
Minion Horde Goblin Gang Valkyrie
Minion Horde Executioner Fireball Wizard
Valkyrie Minion Horde Wizard Goblin Gang

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Wizard Executioner Valkyrie Fireball Goblin Gang
Wizard Executioner Goblin Gang
Wizard Executioner Valkyrie Minion Horde Goblin Gang
Executioner Wizard Valkyrie Goblin Gang
Executioner Wizard Fireball Minion Horde Goblin Gang
Executioner Valkyrie Wizard
Fireball Executioner Wizard Goblin Gang Valkyrie
Valkyrie Goblin Gang Wizard Executioner Minion Horde
Executioner Goblin Gang Wizard Fireball Minion Horde
Fireball Royal Giant
Minion Horde Royal Giant Valkyrie
Executioner Wizard
Goblin Gang
Executioner Fireball Royal Giant
Valkyrie Goblin Gang Fireball Rage Executioner

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord