Bộ bài 4.1


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tốt

3 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Thông tin Không có thẻ hữu ích.

Bạn không có bất kỳ thẻ giá rẻ và linh hoạt trong bộ bài của bạn. Mặc dù, chúng không tốt khi đi một mình, chúng vẫn có thể giúp bạn trong nhiều tình huống, cả về tấn công lẫn phòng thủ. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Minion Horde Princess

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Royal Giant Princess Sparky

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Royal Giant Miner Sparky

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Arrows Fireball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Royal Giant Miner Princess

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball Miner

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Minion Horde Royal Giant Princess

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Miner

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Horde Royal Giant Skeleton Army Miner Sparky
Giant Snowball Minion Horde Skeleton Army Miner Princess
Zap Minion Horde Royal Giant Skeleton Army Princess Sparky
Barbarian Barrel Skeleton Army Princess Sparky
The Log Royal Giant Skeleton Army Princess Sparky
Earthquake Skeleton Army
Arrows Minion Horde Skeleton Army Princess
Royal Delivery Minion Horde Skeleton Army Miner Princess Sparky
Fireball Minion Horde Skeleton Army Princess Sparky
Poison Minion Horde Skeleton Army Princess Sparky
Lightning Sparky
Rocket Minion Horde Sparky

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Arrows Fireball Princess

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Arrows Fireball Princess Sparky

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Arrows Skeleton Army Miner Princess Sparky

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Royal Giant Skeleton Army Princess

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Horde

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Arrows Skeleton Army Miner Princess Fireball Minion Horde Royal Giant Sparky

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Arrows Skeleton Army Miner Princess

Sự hiệp lực   4 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Arrows + Royal Giant Miner
Minion Horde + Miner Royal Giant Skeleton Army
Royal Giant + Fireball Miner Arrows Minion Horde Sparky
Fireball + Royal Giant Princess Miner
+ Minion Horde Miner Princess
+ Royal Giant Minion Horde Skeleton Army Arrows Fireball
+ Fireball Skeleton Army
+ Royal Giant

Khắc tinh   63 73

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Fireball Princess
Princess Skeleton Army Fireball Minion Horde Arrows
Arrows Princess Skeleton Army Minion Horde Fireball
Fireball Arrows Miner Princess
Royal Giant Minion Horde Skeleton Army Fireball Miner
Fireball Arrows
Princess Sparky Skeleton Army Fireball Minion Horde
Princess Fireball Minion Horde Arrows
Sparky Princess Skeleton Army Arrows Minion Horde Fireball
Sparky Skeleton Army Minion Horde
Skeleton Army Sparky Minion Horde
Sparky Skeleton Army
Princess Minion Horde Fireball
Arrows Fireball Miner Skeleton Army Princess
Sparky Skeleton Army Minion Horde
Minion Horde Skeleton Army Miner
Skeleton Army Minion Horde Miner Princess Fireball
Minion Horde Sparky Skeleton Army
Minion Horde Sparky Princess
Minion Horde Skeleton Army Sparky Fireball
Princess Royal Giant Miner Fireball
Fireball Princess Minion Horde
Fireball Princess Royal Giant Minion Horde Sparky
Fireball Skeleton Army Sparky Minion Horde Arrows Princess
Sparky Minion Horde Skeleton Army
Fireball
Sparky Skeleton Army Minion Horde
Princess Fireball Royal Giant Miner
Skeleton Army Fireball Minion Horde Royal Giant Sparky Miner Princess
Fireball Princess Miner
Fireball Princess Minion Horde Skeleton Army
Miner Fireball
Royal Giant Fireball Princess
Fireball Skeleton Army Minion Horde Princess
Arrows Fireball Minion Horde Skeleton Army
Princess Arrows Skeleton Army Fireball Minion Horde
Skeleton Army Arrows Fireball Princess Minion Horde
Arrows Skeleton Army Princess
Arrows Fireball Princess Minion Horde
Princess Minion Horde
Fireball Princess
Skeleton Army Minion Horde Miner
Skeleton Army Minion Horde
Princess Arrows Fireball Sparky
Minion Horde Fireball Princess
Minion Horde Skeleton Army Miner
Skeleton Army Sparky Minion Horde
Minion Horde Fireball
Skeleton Army Princess Miner
Skeleton Army Minion Horde
Royal Giant Skeleton Army Minion Horde Miner Sparky
Minion Horde Sparky
Minion Horde Skeleton Army Sparky
Skeleton Army Minion Horde Sparky
Skeleton Army
Princess Miner Fireball Arrows
Skeleton Army Minion Horde
Minion Horde Sparky Skeleton Army
Skeleton Army Sparky
Fireball Arrows
Skeleton Army Fireball Minion Horde Arrows Princess
Minion Horde Princess Skeleton Army Fireball
Skeleton Army Minion Horde Fireball
Skeleton Army Fireball Princess Minion Horde
Skeleton Army Minion Horde Sparky
Skeleton Army Minion Horde Arrows Princess
Minion Horde Princess Miner Skeleton Army
Minion Horde Arrows Fireball Princess
Sparky Minion Horde

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Princess Sparky Skeleton Army Arrows Fireball
Arrows
Arrows Skeleton Army Princess Minion Horde
Arrows Princess
Princess Arrows Minion Horde Fireball
Princess Arrows
Fireball Arrows Princess
Skeleton Army Miner Princess Minion Horde Sparky
Arrows Princess Minion Horde Fireball
Fireball Skeleton Army Royal Giant Princess
Skeleton Army Minion Horde Royal Giant
Arrows Princess
Fireball Royal Giant Princess
Princess Fireball

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord