Bộ bài 3.9


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tồi tệ
Synergy Deck synergy Tồi tệ

4 warnings Why?

Thẻ còn thiếu trong bộ sưu tập của bạn

Fisherman

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Minion Dart Goblin Magic Archer

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Skeleton Barrel Goblin Cage Golem Magic Archer

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Skeleton Barrel Golem

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Arrows Tornado

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Skeleton Barrel

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Skeleton Barrel Dart Goblin Golem Magic Archer

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Golem Magic Archer

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Skeleton Barrel
Giant Snowball Minion Skeleton Barrel Dart Goblin
Zap Minion Skeleton Barrel Dart Goblin
Barbarian Barrel Skeleton Barrel Dart Goblin Goblin Cage Magic Archer
The Log Skeleton Barrel Dart Goblin Goblin Cage
Earthquake Goblin Cage
Arrows Minion Skeleton Barrel Dart Goblin
Royal Delivery Minion Skeleton Barrel Dart Goblin Goblin Cage Magic Archer
Fireball Minion Skeleton Barrel Dart Goblin Goblin Cage Magic Archer
Poison Minion Skeleton Barrel Dart Goblin Goblin Cage Magic Archer
Lightning Goblin Cage Magic Archer
Rocket Magic Archer

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Arrows Tornado Magic Archer

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Arrows Tornado Magic Archer

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Arrows Skeleton Barrel Tornado Golem

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Dart Goblin

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Arrows Minion Skeleton Barrel Dart Goblin Tornado Goblin Cage Magic Archer Golem

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Arrows Minion Skeleton Barrel Dart Goblin

Sự hiệp lực   2 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Arrows + Golem
Minion + Golem Skeleton Barrel
Skeleton Barrel + Minion Tornado Dart Goblin
Dart Goblin + Golem Skeleton Barrel
+ Tornado
+ Skeleton Barrel Magic Archer Goblin Cage
+ Minion Arrows Dart Goblin Magic Archer
+ Tornado Golem

Khắc tinh   39 79

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Minion Dart Goblin Tornado
Arrows Magic Archer Tornado Minion Dart Goblin
Tornado Arrows Skeleton Barrel Magic Archer
Arrows Magic Archer Dart Goblin
Golem Minion Dart Goblin
Dart Goblin Arrows Magic Archer
Minion Tornado
Arrows Magic Archer Minion Tornado
Arrows Magic Archer
Minion Goblin Cage
Tornado Golem Minion
Dart Goblin Tornado Minion
Arrows Tornado Magic Archer Dart Goblin
Tornado Minion Dart Goblin
Minion Dart Goblin Tornado
Tornado Minion Goblin Cage
Minion
Tornado Dart Goblin Minion
Magic Archer Dart Goblin Skeleton Barrel
Dart Goblin Minion Tornado
Minion Magic Archer Dart Goblin
Tornado Arrows
Minion Magic Archer
Tornado Goblin Cage Minion
Magic Archer
Minion Dart Goblin Skeleton Barrel
Tornado
Goblin Cage Tornado
Minion Dart Goblin
Tornado
Goblin Cage Arrows Tornado
Tornado Arrows Minion Magic Archer Dart Goblin
Tornado Arrows Dart Goblin Minion
Tornado Minion Arrows Dart Goblin
Arrows Tornado Magic Archer
Dart Goblin Minion Tornado
Tornado Minion
Goblin Cage Minion
Magic Archer Dart Goblin Tornado Arrows
Minion Tornado Dart Goblin
Minion
Minion
Minion Magic Archer Dart Goblin
Dart Goblin
Tornado Goblin Cage
Golem Minion
Goblin Cage
Minion Goblin Cage Tornado
Tornado Minion Goblin Cage
Tornado Dart Goblin Minion
Arrows Dart Goblin Magic Archer Minion Tornado
Minion Goblin Cage
Minion Goblin Cage
Goblin Cage Tornado
Arrows Minion Dart Goblin
Magic Archer Minion Dart Goblin Arrows Tornado
Minion Dart Goblin Tornado Skeleton Barrel
Tornado Goblin Cage Minion
Minion Magic Archer Tornado Dart Goblin
Goblin Cage Dart Goblin Tornado
Dart Goblin Minion Tornado Arrows
Minion
Minion Arrows Tornado Dart Goblin
Golem Minion

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Tornado Magic Archer Arrows Minion Dart Goblin
Dart Goblin Arrows
Arrows Magic Archer Dart Goblin Minion Tornado
Arrows Tornado Skeleton Barrel Dart Goblin Magic Archer
Arrows Tornado Dart Goblin Magic Archer Skeleton Barrel Minion
Tornado Dart Goblin Skeleton Barrel Magic Archer Arrows
Arrows Dart Goblin Tornado Magic Archer
Dart Goblin Minion Magic Archer Goblin Cage Tornado
Minion Arrows Tornado Magic Archer Dart Goblin
Dart Goblin Skeleton Barrel Minion
Dart Goblin
Arrows Tornado Dart Goblin
Dart Goblin Tornado
Minion
Dart Goblin

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord