Bộ bài 4.3


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tốt

2 problems Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có điều kiện thắng rõ ràng!

Để giành chiến thắng trong trò chơi dễ dàng hơn, tốt nhất là nên có ít nhất một trong những thẻ tốt để gây sát thương cho tháp. Không có thẻ như vậy trong bộ bài của bạn. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
VẤN ĐỀ Không đủ đơn vị phòng không!

Bạn cần nhiều hơn một đơn vị có thể phòng chống kẻ địch trên không trong bộ bài của bạn. Một thẻ có thể được loại bỏ bằng thần chú hoặc có thể chỉ cần chơi nó. Có hai hoặc ba thẻ sẽ an toàn hơn. Bạn có thể sẽ gặp rắc rối với các thẻ này:

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Valkyrie Wizard P.E.K.K.A

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Còn thiếu

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Fireball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Elite Barbarians Mini P.E.K.K.A

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Elite Barbarians Mini P.E.K.K.A Valkyrie P.E.K.K.A

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Elite Barbarians Mini P.E.K.K.A Valkyrie

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Elite Barbarians
Giant Snowball
Zap
Barbarian Barrel Elite Barbarians Valkyrie Wizard
The Log Elite Barbarians Mini P.E.K.K.A
Earthquake
Arrows
Royal Delivery Elite Barbarians Mini P.E.K.K.A Valkyrie Wizard P.E.K.K.A
Fireball Elite Barbarians Wizard
Poison Wizard
Lightning Elite Barbarians Mini P.E.K.K.A Valkyrie Wizard
Rocket Elite Barbarians Valkyrie Wizard

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Fireball Wizard

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Fireball Valkyrie Wizard

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Mini P.E.K.K.A Valkyrie Rage P.E.K.K.A

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Elite Barbarians

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Rage Zap Fireball Mini P.E.K.K.A Valkyrie Wizard Elite Barbarians P.E.K.K.A

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Rage Zap Fireball Mini P.E.K.K.A

Sự hiệp lực   4 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Elite Barbarians Fireball P.E.K.K.A Mini P.E.K.K.A
Elite Barbarians + Zap Fireball Valkyrie Rage
Fireball + Zap Elite Barbarians
Mini P.E.K.K.A + Zap
+ Elite Barbarians Wizard P.E.K.K.A
+ P.E.K.K.A Valkyrie
+ Elite Barbarians P.E.K.K.A
+ Zap Wizard Rage Valkyrie

Khắc tinh   64 80

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Fireball Valkyrie
Valkyrie Wizard Fireball Zap
Wizard Zap Valkyrie Fireball
Fireball
Mini P.E.K.K.A P.E.K.K.A Wizard Elite Barbarians Fireball Valkyrie
Fireball Wizard
Wizard Fireball Mini P.E.K.K.A Elite Barbarians P.E.K.K.A Valkyrie
Fireball Wizard Zap
P.E.K.K.A Valkyrie Wizard Elite Barbarians Mini P.E.K.K.A Fireball
Mini P.E.K.K.A P.E.K.K.A Elite Barbarians Wizard
Mini P.E.K.K.A P.E.K.K.A Elite Barbarians Valkyrie Wizard
Wizard Valkyrie
Wizard Fireball Zap
Valkyrie Wizard Zap Fireball
Mini P.E.K.K.A Elite Barbarians Valkyrie P.E.K.K.A Wizard
Mini P.E.K.K.A Elite Barbarians Valkyrie P.E.K.K.A
Valkyrie Elite Barbarians Fireball P.E.K.K.A Mini P.E.K.K.A
Elite Barbarians Mini P.E.K.K.A P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Wizard Valkyrie
P.E.K.K.A Mini P.E.K.K.A Wizard Valkyrie Elite Barbarians Fireball Zap
Fireball Wizard Elite Barbarians
Fireball Wizard
P.E.K.K.A Elite Barbarians Fireball
Fireball Zap P.E.K.K.A Wizard Valkyrie
P.E.K.K.A Mini P.E.K.K.A
Fireball
Elite Barbarians Mini P.E.K.K.A P.E.K.K.A Valkyrie
Fireball
Zap Elite Barbarians Fireball
Mini P.E.K.K.A Elite Barbarians Wizard Valkyrie Fireball
Valkyrie Fireball Wizard Mini P.E.K.K.A Elite Barbarians P.E.K.K.A
Fireball
P.E.K.K.A Valkyrie Fireball
Fireball Valkyrie P.E.K.K.A Wizard Elite Barbarians
Fireball Valkyrie Zap Wizard P.E.K.K.A Elite Barbarians
Wizard Zap Valkyrie Fireball
Fireball Valkyrie Wizard Zap
Wizard Valkyrie
Zap Fireball Wizard
Wizard
Wizard Valkyrie Fireball
Valkyrie Zap Mini P.E.K.K.A P.E.K.K.A
Valkyrie Elite Barbarians Zap P.E.K.K.A Mini P.E.K.K.A
Valkyrie Mini P.E.K.K.A Elite Barbarians Wizard Fireball
Wizard Fireball Zap
Elite Barbarians P.E.K.K.A Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A P.E.K.K.A Elite Barbarians Valkyrie
Wizard Fireball
Mini P.E.K.K.A Valkyrie P.E.K.K.A Elite Barbarians
Elite Barbarians Mini P.E.K.K.A P.E.K.K.A Valkyrie
P.E.K.K.A Mini P.E.K.K.A Valkyrie Elite Barbarians Wizard
Mini P.E.K.K.A P.E.K.K.A Elite Barbarians Valkyrie
P.E.K.K.A Elite Barbarians
Elite Barbarians Mini P.E.K.K.A P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Valkyrie P.E.K.K.A
Fireball Wizard Valkyrie
Elite Barbarians P.E.K.K.A Mini P.E.K.K.A Zap Valkyrie
P.E.K.K.A Mini P.E.K.K.A Valkyrie Elite Barbarians Zap Wizard
Mini P.E.K.K.A P.E.K.K.A Valkyrie Wizard Elite Barbarians
Fireball Mini P.E.K.K.A Valkyrie Zap
Valkyrie Wizard P.E.K.K.A Fireball Elite Barbarians Zap
Zap Wizard Fireball
Valkyrie P.E.K.K.A Wizard Fireball Elite Barbarians Mini P.E.K.K.A
Valkyrie Mini P.E.K.K.A P.E.K.K.A Elite Barbarians Fireball
Mini P.E.K.K.A Wizard P.E.K.K.A Elite Barbarians Zap
Valkyrie Zap Wizard
Mini P.E.K.K.A Elite Barbarians P.E.K.K.A Zap Valkyrie
Fireball Zap Wizard
P.E.K.K.A Valkyrie Mini P.E.K.K.A Elite Barbarians Wizard

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Zap Wizard Valkyrie Fireball
Wizard
Wizard Zap Valkyrie
Zap Wizard Valkyrie
Zap Wizard Fireball
Zap Mini P.E.K.K.A Valkyrie Wizard
Fireball Wizard Valkyrie
Valkyrie Mini P.E.K.K.A Wizard Elite Barbarians
Wizard Fireball
Fireball Elite Barbarians
Valkyrie Elite Barbarians
Wizard
Elite Barbarians Mini P.E.K.K.A
Fireball Zap
Rage Valkyrie Mini P.E.K.K.A Fireball

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord