Bộ bài 4.3


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tệ

2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Thông tin Không có thẻ hữu ích.

Bạn không có bất kỳ thẻ giá rẻ và linh hoạt trong bộ bài của bạn. Mặc dù, chúng không tốt khi đi một mình, chúng vẫn có thể giúp bạn trong nhiều tình huống, cả về tấn công lẫn phòng thủ. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Tesla Witch Electro Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Tesla

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Bomber Tesla Witch Balloon Electro Wizard

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Balloon

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Arrows Lightning

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Mini P.E.K.K.A Balloon

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Lightning

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Mini P.E.K.K.A Balloon

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Mini P.E.K.K.A Balloon Electro Wizard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Bomber Balloon
Giant Snowball Bomber Witch Balloon
Zap Bomber Witch Balloon
Barbarian Barrel Bomber Tesla Witch Electro Wizard
The Log Bomber Mini P.E.K.K.A Witch
Earthquake Bomber Tesla Witch
Arrows Bomber Witch
Royal Delivery Bomber Mini P.E.K.K.A Witch Balloon Electro Wizard
Fireball Bomber Tesla Witch Balloon Electro Wizard
Poison Bomber Witch Balloon Electro Wizard
Lightning Tesla Mini P.E.K.K.A Witch Balloon Electro Wizard
Rocket Witch Balloon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Arrows Witch

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Arrows Bomber

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Arrows Mini P.E.K.K.A

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Witch Electro Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Arrows Bomber Tesla Mini P.E.K.K.A Electro Wizard Witch Balloon Lightning

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

14 Arrows Bomber Tesla Mini P.E.K.K.A

Sự hiệp lực   0 5

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Arrows + Balloon Lightning
Bomber + Electro Wizard
Tesla +
Mini P.E.K.K.A +
+
+ Arrows Lightning
+ Arrows Balloon
+ Bomber

Khắc tinh   64 83

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Tesla Bomber Electro Wizard
Electro Wizard Witch Lightning Arrows Tesla
Electro Wizard Arrows Witch
Arrows Electro Wizard
Balloon Mini P.E.K.K.A Lightning Bomber Tesla Electro Wizard Witch
Lightning Electro Wizard Arrows
Bomber Mini P.E.K.K.A Tesla Electro Wizard
Arrows Electro Wizard Witch Tesla
Bomber Electro Wizard Mini P.E.K.K.A Lightning Arrows Witch
Mini P.E.K.K.A Witch Tesla Electro Wizard
Lightning Mini P.E.K.K.A Witch Electro Wizard Tesla Bomber
Witch
Lightning Witch Tesla Electro Wizard
Arrows Electro Wizard Witch Tesla
Tesla Bomber Witch Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Witch Electro Wizard Bomber
Lightning Tesla Electro Wizard Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Tesla Witch Bomber Electro Wizard
Tesla Electro Wizard Bomber
Lightning Mini P.E.K.K.A Electro Wizard Bomber Witch Tesla
Electro Wizard Lightning Balloon Bomber Witch
Electro Wizard Lightning Witch Tesla
Lightning Balloon
Witch Arrows Electro Wizard Lightning
Mini P.E.K.K.A Tesla
Witch Lightning
Mini P.E.K.K.A Tesla Electro Wizard Witch
Lightning Tesla Witch Electro Wizard Balloon
Lightning Electro Wizard Witch
Lightning Mini P.E.K.K.A Electro Wizard Tesla
Bomber Mini P.E.K.K.A Electro Wizard Tesla
Lightning
Balloon Lightning Bomber Witch Electro Wizard Tesla
Lightning
Tesla Arrows Electro Wizard Bomber Witch
Bomber Arrows Electro Wizard Tesla Witch
Arrows Electro Wizard Lightning Bomber
Bomber Arrows Electro Wizard Tesla Witch
Arrows Electro Wizard
Tesla Witch Electro Wizard Lightning
Lightning Witch
Mini P.E.K.K.A Tesla Witch Electro Wizard
Witch Mini P.E.K.K.A Electro Wizard
Electro Wizard Lightning Witch Arrows Bomber Mini P.E.K.K.A Tesla
Electro Wizard Tesla Witch Lightning
Electro Wizard Mini P.E.K.K.A Lightning Tesla
Mini P.E.K.K.A Lightning Electro Wizard
Lightning Electro Wizard Tesla
Mini P.E.K.K.A Electro Wizard Tesla
Mini P.E.K.K.A Electro Wizard Tesla Witch
Lightning Mini P.E.K.K.A Balloon Tesla Electro Wizard
Tesla Mini P.E.K.K.A Witch
Electro Wizard Tesla Witch
Mini P.E.K.K.A Electro Wizard Tesla Witch
Tesla
Mini P.E.K.K.A Electro Wizard Tesla Witch Bomber
Arrows Electro Wizard Bomber Lightning Tesla
Electro Wizard Mini P.E.K.K.A Witch Tesla
Mini P.E.K.K.A Electro Wizard Witch Lightning
Mini P.E.K.K.A Tesla Witch Electro Wizard
Lightning Arrows Mini P.E.K.K.A Electro Wizard
Lightning Bomber Witch Electro Wizard Tesla Arrows
Electro Wizard Lightning Tesla Witch
Lightning Witch Electro Wizard Mini P.E.K.K.A Tesla Bomber
Lightning Tesla Electro Wizard Mini P.E.K.K.A
Electro Wizard Mini P.E.K.K.A Tesla Lightning
Electro Wizard Arrows Witch Tesla
Electro Wizard Lightning Mini P.E.K.K.A Witch
Arrows Tesla Electro Wizard Witch
Tesla Mini P.E.K.K.A Witch

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Electro Wizard Bomber Witch Arrows
Bomber Witch Tesla Arrows Electro Wizard
Arrows Tesla Electro Wizard Bomber Witch
Arrows Electro Wizard Bomber Witch Tesla
Arrows Electro Wizard Witch Tesla
Witch Mini P.E.K.K.A Electro Wizard Arrows Tesla Bomber
Arrows Bomber Electro Wizard Tesla Witch
Mini P.E.K.K.A Tesla Witch Bomber Electro Wizard
Arrows Electro Wizard Witch Tesla
Lightning Balloon
Electro Wizard
Arrows
Witch Bomber Electro Wizard Tesla Mini P.E.K.K.A
Balloon Electro Wizard Bomber Lightning Witch
Lightning Tesla Bomber Mini P.E.K.K.A Witch Electro Wizard

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord