Bộ bài 3.8


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tệ
Synergy Deck synergy Tệ

2 problems 2 warnings Why?

Thẻ còn thiếu trong bộ sưu tập của bạn

Fisherman

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Quá nhiều quân chắn!

Bạn có quá nhiều quân chắn. Thông thường, một là đủ. Các quân chắn rất tốn kém và bạn khó có thể có hai trong số chúng cùng một lúc trên đấu trường. Hãy xem xét giữ lại một trong những thẻ sau:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
VẤN ĐỀ Không có đơn vị phòng không gây sát thương lan!

Bạn không có thẻ nào có thể tấn công trên không và gây sát thương lan. Bạn có thể sẽ gặp rắc rối với các thẻ này:

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Bats Zappies Goblin Giant

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Bats Royal Giant Zappies Goblin Cage Goblin Giant Lumberjack

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Royal Giant Goblin Giant

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Royal Giant Goblin Giant Lumberjack

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Royal Giant Goblin Giant Lumberjack

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Lumberjack

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Bats Royal Giant
Giant Snowball Goblins Bats Zappies Lumberjack
Zap Goblins Bats Royal Giant Zappies Goblin Giant
Barbarian Barrel Goblins Zappies Goblin Cage Lumberjack
The Log Goblins Royal Giant Zappies Goblin Cage Lumberjack
Earthquake Zappies Goblin Cage
Arrows Goblins Bats Zappies
Royal Delivery Goblins Bats Zappies Goblin Cage Lumberjack
Fireball Zappies Goblin Cage Lumberjack
Poison Bats Zappies Goblin Cage
Lightning Goblin Cage Lumberjack
Rocket

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Còn thiếu

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

The Log

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Bats

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Royal Giant

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblins

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Goblins Bats The Log Zappies Goblin Cage Lumberjack Royal Giant Goblin Giant

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

10 Goblins Bats The Log Zappies

Sự hiệp lực   0 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Goblins + Royal Giant Lumberjack
Bats + Royal Giant Goblin Giant
Royal Giant + Goblins The Log Bats
Zappies +
+ The Log
+ Bats
+ Royal Giant Goblin Cage
+ Goblins

Khắc tinh   24 76

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Bats The Log
Goblin Giant The Log Bats Zappies
The Log Lumberjack
The Log
Royal Giant Goblin Giant Bats Lumberjack
The Log Goblins
Goblins
Lumberjack The Log Goblins Zappies
Lumberjack The Log Bats Goblin Cage
The Log
Zappies The Log
Bats Zappies
The Log Goblins
Lumberjack Zappies
Bats Goblins Lumberjack
Lumberjack Goblins The Log Bats
Bats Goblins Lumberjack Goblin Cage The Log
Bats
Goblins Lumberjack The Log
Royal Giant The Log Goblin Giant
Bats
Royal Giant
The Log Zappies
Bats Lumberjack
Bats Goblin Cage Lumberjack Goblins
Royal Giant The Log Goblin Giant
Zappies Bats Royal Giant Goblins
Lumberjack The Log
The Log Goblin Cage Zappies
Royal Giant The Log Goblin Giant
Goblin Cage The Log Zappies Lumberjack
The Log Bats
The Log Goblins Bats Lumberjack
The Log Lumberjack Goblins Bats
The Log
Lumberjack Zappies The Log
Goblin Cage The Log Zappies Goblins
Lumberjack The Log
Bats
Bats
Zappies Goblin Giant The Log
Lumberjack
Goblin Cage Zappies
Royal Giant Goblin Giant
Lumberjack Zappies Goblin Cage
Goblin Giant Goblin Cage Bats The Log Goblins
Bats Lumberjack Goblin Cage
Lumberjack Goblins Bats The Log Zappies
The Log Goblins Lumberjack Bats
Goblins Goblin Cage Bats Lumberjack
Goblin Cage Bats Lumberjack
Goblin Cage Lumberjack
Lumberjack The Log
Lumberjack
Zappies Bats
Lumberjack Goblin Cage
The Log Goblins Lumberjack
Goblin Cage Zappies The Log Goblins Lumberjack
Goblins Lumberjack Bats The Log
Zappies Lumberjack Goblins
Bats
Bats Lumberjack

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

The Log Zappies Goblin Giant Bats
The Log Zappies Goblins Bats
The Log Zappies Bats Lumberjack Goblins
The Log Goblins Zappies Lumberjack
Goblin Giant Bats Zappies
The Log Goblins
Goblins Lumberjack The Log
Lumberjack Bats Goblins Goblin Cage Zappies
Zappies Goblin Giant
Royal Giant
Royal Giant
The Log
Lumberjack
The Log Royal Giant

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord