Bộ bài 3.8


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tệ

1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có cách ép buộc đối thủ của bạn phải chi tiêu tiên dược.

Khi đối thủ của bạn chơi đơn vị có chi phí cao (6 hoặc nhiều hơn) ở phía sau, bạn phải có khả năng đối phó với hắn ta, tốt hơn bằng cách tấn công bên làn đường khác không để hắn ta xây dựng một cú đẩy lớn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Flying Machine Electro Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Valkyrie Flying Machine Goblin Cage Bowler Electro Wizard

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Goblin Barrel

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Fireball The Log

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball Goblin Barrel

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Valkyrie Flying Machine

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Valkyrie Goblin Barrel Electro Wizard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Giant Snowball Goblin Barrel
Zap Goblin Barrel
Tornado Goblin Barrel
The Log Goblin Barrel
Arrows Goblin Barrel
Fireball Flying Machine Goblin Cage Goblin Barrel Electro Wizard
Poison Flying Machine Goblin Cage Electro Wizard
Lightning Valkyrie Goblin Cage Bowler Electro Wizard
Rocket Valkyrie Bowler

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fireball

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Fireball Valkyrie Bowler The Log

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Bowler

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Goblin Barrel

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblin Barrel Electro Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

The Log Goblin Barrel Fireball Valkyrie Flying Machine Goblin Cage Electro Wizard Bowler

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

13 The Log Goblin Barrel Fireball Valkyrie

Sự hiệp lực   0 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Fireball + The Log
Valkyrie + Flying Machine Electro Wizard
Flying Machine + Valkyrie
Goblin Cage + The Log
+ Electro Wizard
+ Electro Wizard
+ Fireball Goblin Cage
+ Goblin Barrel Bowler Valkyrie

Khắc tinh   55 81

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Valkyrie Electro Wizard Fireball The Log Flying Machine
Electro Wizard Bowler Valkyrie The Log Fireball
Fireball The Log Electro Wizard Flying Machine
Bowler Valkyrie Goblin Barrel Electro Wizard Fireball Flying Machine
Bowler Electro Wizard Valkyrie The Log Fireball
Fireball Electro Wizard
Valkyrie Bowler The Log Electro Wizard Fireball
The Log Electro Wizard Goblin Cage
Valkyrie Bowler Electro Wizard The Log
Bowler Valkyrie The Log
Fireball Electro Wizard Flying Machine
The Log Electro Wizard Valkyrie Bowler Fireball
Bowler Valkyrie
Electro Wizard Valkyrie Bowler
The Log Electro Wizard Valkyrie Bowler Fireball
Bowler Goblin Cage The Log Electro Wizard
Bowler Valkyrie Electro Wizard
Bowler Electro Wizard Fireball The Log Valkyrie
Bowler Electro Wizard Flying Machine Fireball The Log Goblin Barrel
Fireball Flying Machine Electro Wizard
Fireball Electro Wizard Valkyrie The Log Bowler
Fireball
Electro Wizard Valkyrie Goblin Cage
Bowler Fireball Electro Wizard Goblin Barrel The Log
Bowler The Log Electro Wizard Valkyrie Fireball
Fireball Valkyrie Bowler Goblin Cage Electro Wizard The Log
Goblin Barrel Fireball
Bowler Valkyrie Fireball The Log Electro Wizard
Fireball Bowler Valkyrie
Fireball Goblin Cage Bowler Valkyrie Electro Wizard The Log
Electro Wizard The Log Bowler Valkyrie Fireball
Bowler Fireball Electro Wizard The Log Valkyrie
Valkyrie Bowler Flying Machine Electro Wizard The Log
Fireball The Log Electro Wizard
Electro Wizard Flying Machine
Flying Machine Valkyrie Bowler Fireball
Valkyrie Electro Wizard The Log
Valkyrie Goblin Cage The Log Electro Wizard
Bowler Valkyrie Electro Wizard The Log Fireball
Electro Wizard Fireball
Bowler Electro Wizard Flying Machine
Bowler Electro Wizard The Log Valkyrie
Electro Wizard Fireball Flying Machine
Electro Wizard Valkyrie Bowler
Valkyrie Electro Wizard Goblin Cage Bowler
Bowler Valkyrie Electro Wizard Goblin Barrel
Goblin Cage Valkyrie
The Log Goblin Cage Electro Wizard
Goblin Cage Electro Wizard
Electro Wizard Valkyrie The Log Bowler
The Log Fireball Electro Wizard Valkyrie Goblin Barrel Bowler Flying Machine
Electro Wizard Bowler Valkyrie Goblin Cage
Goblin Cage Valkyrie Electro Wizard
Bowler Goblin Cage Valkyrie Electro Wizard Flying Machine
Fireball Bowler Valkyrie Electro Wizard The Log
Valkyrie Fireball Bowler Electro Wizard Flying Machine
Electro Wizard Fireball Flying Machine
Bowler Valkyrie Electro Wizard Goblin Cage Fireball
Valkyrie The Log Fireball Bowler Electro Wizard
Bowler Electro Wizard Goblin Cage The Log
Valkyrie Electro Wizard The Log Bowler Flying Machine
Electro Wizard Valkyrie
Electro Wizard Fireball
Bowler Valkyrie

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Valkyrie Bowler The Log Electro Wizard Fireball Flying Machine
The Log Bowler Electro Wizard
The Log Bowler Valkyrie Electro Wizard
Electro Wizard Bowler The Log Flying Machine Valkyrie
Electro Wizard Fireball Flying Machine
Bowler The Log Valkyrie Electro Wizard
Fireball Bowler The Log Valkyrie Electro Wizard Flying Machine
Bowler Valkyrie Electro Wizard
Fireball Electro Wizard Flying Machine
Fireball Bowler Valkyrie The Log Electro Wizard
Fireball
Valkyrie Electro Wizard
Bowler Electro Wizard
The Log Fireball Bowler Electro Wizard
Electro Wizard Fireball
Electro Wizard Flying Machine Bowler Valkyrie
The Log Fireball
Fireball Bowler Electro Wizard Valkyrie

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord