Bộ bài 3.5


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tồi tệ

2 problems 2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có điều kiện thắng rõ ràng!

Để giành chiến thắng trong trò chơi dễ dàng hơn, tốt nhất là nên có ít nhất một trong những thẻ tốt để gây sát thương cho tháp. Không có thẻ như vậy trong bộ bài của bạn. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
VẤN ĐỀ Không có đơn vị phòng không gây sát thương cao!

Bạn không có đơn vị nào có thể tấn công trên không và gây sát thương cao. Bạn có thể sẽ gặp rắc rối với các thẻ này:

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Baby Dragon Princess Night Witch

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Baby Dragon Princess Fisherman Night Witch Mega Knight

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Còn thiếu

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Princess Mega Knight

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Baby Dragon Princess Mega Knight

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Skeleton Army Fisherman Night Witch
Giant Snowball Skeleton Army Baby Dragon Princess Fisherman Night Witch
Zap Skeleton Army Princess Fisherman Night Witch
Barbarian Barrel Skeleton Army Princess Night Witch
The Log Skeleton Army Princess Fisherman
Earthquake Skeleton Army
Arrows Skeleton Army Princess Night Witch
Royal Delivery Skeleton Army Baby Dragon Princess Fisherman Night Witch
Fireball Skeleton Army Baby Dragon Princess Fisherman Night Witch
Poison Skeleton Army Princess Fisherman Night Witch
Lightning Baby Dragon Fisherman Night Witch
Rocket Night Witch

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Baby Dragon Princess

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Baby Dragon The Log Princess Mega Knight

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Skeleton Army Baby Dragon Princess Night Witch Mega Knight

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Skeleton Army Princess

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap The Log Skeleton Army Princess Fisherman Baby Dragon Night Witch Mega Knight

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

10 Zap The Log Skeleton Army Princess

Sự hiệp lực   2 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Princess The Log Mega Knight
Skeleton Army + Princess
Baby Dragon + Mega Knight
The Log + Zap Princess Mega Knight
+ Zap Skeleton Army The Log Mega Knight
+ Night Witch
+ Mega Knight Fisherman
+ Zap Princess The Log Night Witch Baby Dragon

Khắc tinh   54 83

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Mega Knight Baby Dragon Night Witch Princess The Log
The Log Zap Skeleton Army Princess Night Witch Baby Dragon
Mega Knight Zap The Log Skeleton Army Princess Baby Dragon
Princess Baby Dragon The Log Fisherman
Baby Dragon Mega Knight Skeleton Army
Baby Dragon
Baby Dragon Princess Mega Knight Skeleton Army The Log
Baby Dragon Princess Zap
Mega Knight Baby Dragon Skeleton Army The Log Night Witch Princess
Skeleton Army The Log Fisherman
Mega Knight Skeleton Army The Log
Mega Knight The Log Baby Dragon Skeleton Army
Zap Night Witch Princess Baby Dragon
The Log Mega Knight Zap Baby Dragon Princess Skeleton Army
Skeleton Army Mega Knight Night Witch
Skeleton Army Mega Knight Night Witch
Baby Dragon Princess The Log Night Witch Mega Knight Skeleton Army
Skeleton Army Fisherman Mega Knight Night Witch The Log
Night Witch Mega Knight Princess Baby Dragon
Mega Knight Skeleton Army Zap Night Witch The Log Fisherman
Princess Baby Dragon The Log
Princess Baby Dragon
Princess Baby Dragon
Mega Knight Skeleton Army Princess The Log Zap Baby Dragon
Night Witch Skeleton Army
Skeleton Army Night Witch Fisherman
Princess The Log
Zap Skeleton Army Princess
Princess Mega Knight The Log Baby Dragon
Mega Knight Night Witch Princess Skeleton Army Baby Dragon The Log
Princess Baby Dragon The Log
Princess Skeleton Army Mega Knight
Mega Knight Zap Skeleton Army Baby Dragon The Log
The Log Skeleton Army Zap Mega Knight Princess Baby Dragon
The Log Mega Knight Skeleton Army Princess Zap Baby Dragon Night Witch
Baby Dragon Night Witch The Log Princess Mega Knight Skeleton Army
Zap Princess The Log Baby Dragon
Baby Dragon Princess Night Witch
Princess Mega Knight
Skeleton Army Zap The Log Fisherman Mega Knight
Skeleton Army Fisherman Mega Knight Zap The Log
Princess Mega Knight Baby Dragon Night Witch The Log
Princess Zap Night Witch
Skeleton Army Mega Knight Baby Dragon Night Witch
Skeleton Army Mega Knight Night Witch The Log
Baby Dragon
Fisherman Princess Skeleton Army Mega Knight
Skeleton Army Mega Knight
Skeleton Army Mega Knight
Mega Knight Night Witch Fisherman
Skeleton Army Night Witch The Log
Skeleton Army Fisherman Night Witch
Skeleton Army Fisherman The Log Night Witch Mega Knight
Princess The Log Mega Knight Night Witch Baby Dragon
Skeleton Army Mega Knight Zap Night Witch
Mega Knight Fisherman Skeleton Army Zap Baby Dragon
Skeleton Army Night Witch Mega Knight
Fisherman Night Witch The Log Baby Dragon Mega Knight Zap
Zap Skeleton Army Mega Knight Baby Dragon Night Witch Princess
Zap Princess Baby Dragon Skeleton Army Night Witch
Skeleton Army Night Witch Mega Knight
Skeleton Army Night Witch Mega Knight Baby Dragon The Log Princess
Skeleton Army Night Witch The Log Fisherman Mega Knight Zap
Skeleton Army The Log Mega Knight Night Witch Baby Dragon Princess Zap
Zap Princess Skeleton Army Baby Dragon Mega Knight
Night Witch Princess Baby Dragon Zap
Mega Knight Night Witch

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Mega Knight Princess Baby Dragon Zap The Log Night Witch Skeleton Army
The Log Baby Dragon Mega Knight Night Witch
The Log Skeleton Army Zap Mega Knight Night Witch Baby Dragon Princess
Mega Knight Zap The Log Baby Dragon Princess Night Witch
Princess Zap Baby Dragon Night Witch
Zap The Log Princess Night Witch Baby Dragon
Mega Knight Princess The Log Baby Dragon
Skeleton Army Night Witch Mega Knight Princess Baby Dragon
Baby Dragon Princess
Skeleton Army Princess Baby Dragon
Skeleton Army
The Log Princess
Mega Knight
The Log Baby Dragon Zap Princess
Night Witch Mega Knight Princess

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord