Bộ bài 3.8


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tồi tệ
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tồi tệ
Synergy Deck synergy Tồi tệ

2 warnings Why?

Thẻ còn thiếu trong bộ sưu tập của bạn

Ram Rider

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương thấp.

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú giá rẻ nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Spear Goblins Archers Minion Goblin Gang Baby Dragon

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Spear Goblins Archers Baby Dragon

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider Royal Hogs

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Rocket

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Gang Hog Rider Royal Hogs

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Rocket

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Spear Goblins Goblin Gang Hog Rider Royal Hogs Baby Dragon

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Hog Rider Royal Hogs

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Spear Goblins Archers Minion Goblin Gang Hog Rider Royal Hogs
Giant Snowball Spear Goblins Archers Minion Goblin Gang Hog Rider Royal Hogs Baby Dragon
Zap Spear Goblins Archers Minion Goblin Gang Royal Hogs
Barbarian Barrel Spear Goblins Archers Goblin Gang Royal Hogs
The Log Spear Goblins Archers Goblin Gang Hog Rider Royal Hogs
Earthquake Spear Goblins Archers Goblin Gang Hog Rider Royal Hogs
Arrows Spear Goblins Archers Minion Goblin Gang Royal Hogs
Royal Delivery Spear Goblins Archers Minion Goblin Gang Hog Rider Royal Hogs Baby Dragon
Fireball Archers Minion Goblin Gang Hog Rider Royal Hogs Baby Dragon
Poison Spear Goblins Archers Minion Goblin Gang Royal Hogs
Lightning Baby Dragon
Rocket Hog Rider Royal Hogs

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Rocket Baby Dragon

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Rocket Baby Dragon

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Spear Goblins Rocket Baby Dragon

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Goblin Gang

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Godly!

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Spear Goblins Archers Minion Goblin Gang Hog Rider Baby Dragon Royal Hogs Rocket

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Spear Goblins Archers Minion Goblin Gang

Sự hiệp lực   2 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Spear Goblins + Hog Rider Baby Dragon
Archers + Hog Rider
Minion + Hog Rider Baby Dragon
Goblin Gang +
+ Spear Goblins Minion Archers Baby Dragon Rocket Royal Hogs
+ Hog Rider
+ Hog Rider
+ Hog Rider Minion Spear Goblins

Khắc tinh   39 79

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Baby Dragon Minion
Archers Goblin Gang Spear Goblins Rocket Minion Baby Dragon
Goblin Gang Archers Baby Dragon
Baby Dragon
Baby Dragon Minion Rocket Hog Rider Goblin Gang Royal Hogs Archers
Baby Dragon
Baby Dragon Archers Rocket Minion
Baby Dragon Goblin Gang Rocket Minion Archers
Baby Dragon Rocket Goblin Gang
Goblin Gang Minion Archers
Rocket Minion Goblin Gang
Baby Dragon
Archers Minion Spear Goblins Goblin Gang Baby Dragon
Baby Dragon Archers Spear Goblins Goblin Gang
Goblin Gang
Goblin Gang Spear Goblins Archers Minion
Baby Dragon Goblin Gang Rocket Minion Spear Goblins
Rocket Minion Goblin Gang
Minion Baby Dragon Goblin Gang
Goblin Gang Minion
Archers Hog Rider Rocket Baby Dragon Royal Hogs
Minion Baby Dragon Archers Spear Goblins Goblin Gang Rocket
Rocket Minion Baby Dragon
Baby Dragon Goblin Gang
Minion
Rocket
Minion Archers
Royal Hogs Rocket Hog Rider
Minion Goblin Gang Royal Hogs Spear Goblins
Rocket Goblin Gang Baby Dragon
Goblin Gang Baby Dragon
Rocket
Rocket Minion Baby Dragon Royal Hogs
Rocket
Archers Goblin Gang Baby Dragon
Minion Archers Spear Goblins Baby Dragon
Goblin Gang Archers Minion Baby Dragon
Archers Minion Baby Dragon Goblin Gang Spear Goblins
Archers Baby Dragon
Baby Dragon Archers Goblin Gang Minion
Rocket
Minion
Spear Goblins Rocket Minion Goblin Gang
Rocket Baby Dragon
Minion Rocket Archers Spear Goblins
Minion Rocket Goblin Gang Baby Dragon
Goblin Gang Minion Rocket
Rocket Archers Baby Dragon Minion
Rocket
Goblin Gang Archers
Rocket Hog Rider Minion
Minion Goblin Gang
Minion
Archers Goblin Gang Minion Spear Goblins
Baby Dragon Spear Goblins Minion Archers Goblin Gang
Goblin Gang Minion Spear Goblins
Minion Baby Dragon Rocket Goblin Gang
Archers Spear Goblins Goblin Gang
Minion Baby Dragon Goblin Gang
Rocket Minion Archers Goblin Gang Baby Dragon
Minion Rocket Archers Baby Dragon Goblin Gang Spear Goblins
Goblin Gang Archers Minion
Goblin Gang Spear Goblins Baby Dragon Archers Minion Rocket
Rocket Goblin Gang
Minion Archers Baby Dragon Spear Goblins Goblin Gang
Minion Rocket Baby Dragon Goblin Gang Spear Goblins
Minion Archers Baby Dragon Spear Goblins
Minion Goblin Gang

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Baby Dragon Spear Goblins Goblin Gang Minion Archers
Spear Goblins Baby Dragon Archers Goblin Gang
Goblin Gang Minion Baby Dragon Archers Spear Goblins
Baby Dragon Goblin Gang Spear Goblins Archers
Baby Dragon Minion Spear Goblins Archers Goblin Gang
Baby Dragon Archers Spear Goblins
Archers Baby Dragon Goblin Gang
Goblin Gang Minion Baby Dragon Spear Goblins Archers
Minion Goblin Gang Baby Dragon Archers Spear Goblins
Baby Dragon Minion
Archers Goblin Gang
Archers Baby Dragon Minion
Goblin Gang Archers

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord