Bộ bài 3.3


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tồi tệ
Synergy Deck synergy Tệ

2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Minion Flying Machine Wizard Princess

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Elixir Golem Flying Machine Wizard Princess

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Elixir Golem Miner

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Arrows

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Elixir Golem Miner Princess

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Miner

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Elixir Golem Flying Machine Princess

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Miner

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Giant Snowball Minion Princess
Zap Goblins Minion
Tornado Minion Miner
The Log Goblins Princess
Arrows Goblins Minion Princess
Fireball Minion Flying Machine Wizard Princess
Poison Minion Flying Machine Wizard Princess
Lightning Wizard
Rocket Wizard

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Arrows Wizard Princess

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Arrows Wizard Princess

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Arrows Elixir Golem Miner Princess

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Princess

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblins Minion Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Goblins Arrows Minion Elixir Golem Miner Princess Flying Machine Wizard

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Goblins Arrows Minion Elixir Golem

Sự hiệp lực   3 2

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Goblins + Miner
Arrows +
Minion + Miner
Elixir Golem +
+ Miner
+
+ Goblins Minion Flying Machine
+

Khắc tinh   41 76

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Minion Princess Wizard Arrows Flying Machine
Arrows Wizard Princess
Arrows Princess Miner Flying Machine
Wizard Minion Flying Machine Miner
Princess Wizard Minion Goblins
Arrows Wizard Princess Goblins Minion
Wizard Goblins Arrows Princess
Minion Wizard
Minion Wizard
Wizard
Wizard Minion Flying Machine Princess
Arrows Miner Wizard Princess Goblins
Wizard
Minion Goblins Miner
Goblins Princess Miner Minion
Minion Goblins
Minion Princess Wizard
Goblins Wizard Minion
Flying Machine Princess Wizard Miner
Flying Machine Minion Wizard Princess
Princess Arrows Wizard
Minion
Minion Goblins
Princess Miner
Wizard Princess Miner
Wizard Princess
Miner
Minion Princess
Princess Wizard
Wizard Arrows
Princess Wizard Minion Arrows
Arrows Wizard Goblins Minion Princess
Wizard Minion Arrows Princess Goblins Flying Machine
Arrows Princess Wizard
Princess Flying Machine Minion Wizard
Princess Flying Machine Wizard
Minion Miner
Minion Goblins
Princess Wizard Arrows
Minion Wizard Princess
Minion Flying Machine Miner
Minion
Wizard Flying Machine Minion
Princess Miner
Wizard Miner Minion
Minion Goblins
Minion
Goblins Minion
Arrows Princess Miner Goblins Wizard Flying Machine Minion
Goblins Minion
Wizard Minion
Wizard Flying Machine
Minion Arrows
Princess Wizard Minion Arrows Flying Machine
Minion Flying Machine Wizard Princess
Minion Wizard
Minion Princess Goblins
Wizard Goblins
Goblins Minion Flying Machine Princess Arrows Wizard
Minion Princess Miner Goblins
Minion Arrows Wizard Princess
Wizard Minion

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Wizard Princess Minion Flying Machine Arrows
Wizard Arrows Goblins
Arrows Wizard Minion Goblins Princess
Wizard Arrows Princess Goblins Flying Machine
Arrows Princess Flying Machine Wizard Minion
Princess Arrows Wizard Goblins
Princess Wizard Goblins Arrows Flying Machine
Minion Princess
Arrows Minion Wizard Flying Machine Princess
Minion Princess
Princess Minion
Minion Princess
Princess Minion
Minion Miner Goblins Princess
Goblins Flying Machine Minion
Princess

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord