Bộ bài 3.8


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tồi tệ
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tồi tệ
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 problems 2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Quá nhiều quân chắn!

Bạn có quá nhiều quân chắn. Thông thường, một là đủ. Các quân chắn rất tốn kém và bạn khó có thể có hai trong số chúng cùng một lúc trên đấu trường. Hãy xem xét giữ lại một trong những thẻ sau:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Spear Goblins Archers Electro Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Spear Goblins Archers Royal Giant Golem Electro Wizard

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Royal Giant Golem

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Giant Snowball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Royal Giant

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Spear Goblins Royal Giant Golem

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Golem Electro Wizard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Spear Goblins Archers Royal Giant Guards
Giant Snowball Spear Goblins Archers Guards
Zap Spear Goblins Archers Royal Giant Guards
Barbarian Barrel Spear Goblins Archers Guards Electro Wizard
The Log Spear Goblins Archers Royal Giant Guards
Earthquake Spear Goblins Archers Guards
Arrows Spear Goblins Archers Guards
Royal Delivery Spear Goblins Archers Guards Electro Wizard
Fireball Archers Electro Wizard
Poison Spear Goblins Archers Guards Electro Wizard
Lightning Electro Wizard
Rocket

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Giant Snowball

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Giant Snowball

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Spear Goblins Guards Golem

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Royal Giant

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Electro Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Spear Goblins Zap Giant Snowball Archers Guards Electro Wizard Royal Giant Golem

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

9 Spear Goblins Zap Giant Snowball Archers

Sự hiệp lực   3 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Spear Goblins +
Zap + Electro Wizard Royal Giant Golem Giant Snowball
Giant Snowball + Zap Golem
Archers + Electro Wizard Royal Giant Golem
+ Zap Archers
+ Electro Wizard
+ Archers Zap Giant Snowball
+ Zap Guards Archers

Khắc tinh   37 79

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Giant Snowball Electro Wizard
Archers Electro Wizard Giant Snowball Spear Goblins Zap Guards
Electro Wizard Zap Archers Giant Snowball Guards
Electro Wizard
Royal Giant Golem Electro Wizard Guards Archers
Electro Wizard
Electro Wizard Archers Giant Snowball
Giant Snowball Zap Electro Wizard Archers
Guards Electro Wizard
Archers Electro Wizard
Guards Electro Wizard Golem
Giant Snowball
Archers Giant Snowball Zap Spear Goblins Electro Wizard
Spear Goblins Electro Wizard Archers Zap
Guards Electro Wizard Archers Spear Goblins
Guards Electro Wizard Spear Goblins
Guards Electro Wizard
Guards Electro Wizard
Guards Electro Wizard Giant Snowball Zap
Electro Wizard Royal Giant Archers
Spear Goblins Electro Wizard Archers
Royal Giant
Zap Electro Wizard Giant Snowball Guards
Guards Archers Electro Wizard
Royal Giant Electro Wizard
Electro Wizard Zap Spear Goblins Royal Giant Guards
Electro Wizard
Giant Snowball Guards Electro Wizard
Royal Giant Electro Wizard
Guards
Archers Electro Wizard Guards Zap Giant Snowball
Giant Snowball Zap Electro Wizard Archers Guards Spear Goblins
Electro Wizard Guards Giant Snowball Zap Archers
Guards Archers Spear Goblins Electro Wizard Giant Snowball
Giant Snowball Zap Electro Wizard Archers
Electro Wizard Archers
Zap Electro Wizard Guards
Guards Zap Electro Wizard Spear Goblins
Electro Wizard
Electro Wizard Archers Zap Giant Snowball Spear Goblins
Electro Wizard
Electro Wizard Guards
Archers Electro Wizard
Electro Wizard
Archers Electro Wizard Guards
Royal Giant Golem Electro Wizard
Guards Electro Wizard
Electro Wizard
Electro Wizard Guards Archers Spear Goblins
Electro Wizard Archers Spear Goblins Giant Snowball Guards
Guards Electro Wizard Zap Spear Goblins
Guards Electro Wizard Zap
Guards Spear Goblins Archers Electro Wizard
Electro Wizard Zap
Giant Snowball Electro Wizard Guards Archers Zap
Electro Wizard Zap Archers Spear Goblins Giant Snowball
Guards Archers Electro Wizard
Archers Electro Wizard Guards Spear Goblins
Electro Wizard Giant Snowball Zap
Guards Archers Electro Wizard Spear Goblins Zap Giant Snowball
Zap Guards Electro Wizard Spear Goblins
Zap Archers Spear Goblins Electro Wizard
Guards Golem

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Zap Electro Wizard Spear Goblins Giant Snowball Archers
Spear Goblins Electro Wizard Archers
Zap Guards Archers Electro Wizard Giant Snowball Spear Goblins
Giant Snowball Zap Electro Wizard Spear Goblins Guards Archers
Giant Snowball Electro Wizard Zap Spear Goblins Archers
Zap Giant Snowball Electro Wizard Spear Goblins Archers
Electro Wizard Guards Archers Giant Snowball
Guards Spear Goblins Archers Electro Wizard
Archers Giant Snowball Electro Wizard Spear Goblins
Royal Giant
Guards Electro Wizard Royal Giant
Giant Snowball
Archers Electro Wizard
Royal Giant Archers Electro Wizard Zap
Archers Electro Wizard

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord