Bộ bài 3.9


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có cách ép buộc đối thủ của bạn phải chi tiêu tiên dược.

Khi đối thủ của bạn chơi đơn vị có chi phí cao (6 hoặc nhiều hơn) ở phía sau, bạn phải có khả năng đối phó với hắn ta, tốt hơn bằng cách tấn công bên làn đường khác không để hắn ta xây dựng một cú đẩy lớn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Furnace Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Furnace

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Valkyrie Furnace Wizard P.E.K.K.A

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

P.E.K.K.A

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Fireball Freeze The Log

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Valkyrie P.E.K.K.A

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Valkyrie

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado
Giant Snowball Furnace
Zap Furnace
Barbarian Barrel Valkyrie Furnace Wizard
The Log Furnace
Earthquake Furnace
Arrows Furnace
Royal Delivery Valkyrie Wizard P.E.K.K.A
Fireball Furnace Wizard
Poison Furnace Wizard
Lightning Valkyrie Furnace Wizard
Rocket Valkyrie Furnace Wizard

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fireball Furnace Wizard Freeze

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Fireball Valkyrie Furnace Wizard Freeze The Log

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Valkyrie Freeze P.E.K.K.A

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Furnace Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Mirror The Log Fireball Valkyrie Furnace Freeze Wizard P.E.K.K.A

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

10 Mirror The Log Fireball Valkyrie

Sự hiệp lực   3 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Fireball + Mirror The Log
Valkyrie + Wizard P.E.K.K.A
Furnace + Mirror P.E.K.K.A
Wizard + P.E.K.K.A Valkyrie
+ Fireball Furnace The Log
+
+ Wizard The Log Valkyrie Furnace
+ Fireball Mirror P.E.K.K.A

Khắc tinh   60 81

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Fireball Valkyrie The Log
Valkyrie Furnace The Log Fireball Wizard
The Log Wizard Valkyrie Fireball Furnace
Fireball The Log
P.E.K.K.A Wizard Fireball Valkyrie Furnace
Wizard Fireball
Furnace Wizard The Log P.E.K.K.A Fireball Valkyrie
Wizard Furnace Fireball
Valkyrie P.E.K.K.A Wizard Fireball The Log Furnace
P.E.K.K.A Furnace Wizard The Log
Valkyrie P.E.K.K.A Wizard Furnace The Log Freeze
Wizard Valkyrie The Log
Wizard Fireball Furnace
The Log Valkyrie Fireball Wizard
Wizard P.E.K.K.A Valkyrie
P.E.K.K.A Valkyrie
Fireball The Log Valkyrie P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Furnace Freeze The Log
Valkyrie P.E.K.K.A Wizard
Furnace P.E.K.K.A The Log Wizard Fireball Valkyrie
Furnace Wizard The Log Fireball
Fireball Furnace Wizard
Fireball P.E.K.K.A
Fireball P.E.K.K.A The Log Wizard Valkyrie
P.E.K.K.A
Fireball
Furnace P.E.K.K.A Valkyrie
Fireball Furnace The Log
Furnace Freeze Fireball
Fireball Valkyrie Wizard The Log
Wizard Fireball Valkyrie The Log P.E.K.K.A Furnace
Fireball
P.E.K.K.A Fireball Furnace Valkyrie The Log
Fireball Furnace Wizard Valkyrie P.E.K.K.A
Fireball Furnace P.E.K.K.A The Log Valkyrie Wizard
Wizard The Log Furnace Valkyrie Fireball
Fireball The Log Furnace Freeze Wizard Valkyrie
Wizard Valkyrie Furnace The Log
Fireball Freeze The Log Wizard
Wizard
Wizard Valkyrie Fireball
Valkyrie The Log P.E.K.K.A
Valkyrie The Log P.E.K.K.A
Valkyrie The Log Wizard Furnace Fireball
Wizard Freeze Furnace Fireball
P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Valkyrie The Log
Fireball Wizard
P.E.K.K.A Valkyrie
P.E.K.K.A Valkyrie
P.E.K.K.A Furnace Wizard Valkyrie
P.E.K.K.A Valkyrie
P.E.K.K.A Furnace The Log
Furnace P.E.K.K.A
The Log Valkyrie P.E.K.K.A
The Log Fireball Wizard Valkyrie
P.E.K.K.A Valkyrie Furnace
Wizard P.E.K.K.A Valkyrie
Valkyrie Wizard P.E.K.K.A
Fireball The Log Valkyrie
Fireball Furnace Wizard P.E.K.K.A Valkyrie
Fireball Wizard
Valkyrie P.E.K.K.A Wizard Fireball
Valkyrie P.E.K.K.A Fireball The Log
The Log Furnace P.E.K.K.A Wizard
Valkyrie The Log Wizard Furnace
P.E.K.K.A Valkyrie Furnace Freeze
Furnace Wizard Fireball
P.E.K.K.A Valkyrie Furnace Wizard

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Valkyrie Freeze The Log Wizard Furnace Fireball
The Log Wizard Furnace
Wizard Furnace The Log Valkyrie
Wizard The Log Valkyrie
Furnace Fireball Wizard Freeze
The Log Furnace Valkyrie Wizard
Fireball The Log Wizard Valkyrie
Valkyrie Wizard
Furnace Wizard Fireball
Fireball
Valkyrie
The Log Wizard
Fireball The Log Furnace
Valkyrie Fireball

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord