Bộ bài 4.0


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 problems 3 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có thần chú tấn công tháp trực tiếp!

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương thấp.

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú giá rẻ nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Bats Witch Princess

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Bats Bomber Valkyrie Witch Princess Mega Knight

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Goblin Barrel Balloon Mega Knight

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Còn thiếu

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Balloon Princess Mega Knight

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Goblin Barrel

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Valkyrie Balloon Princess Mega Knight

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Valkyrie Goblin Barrel Balloon

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Bats Goblin Barrel Balloon
Giant Snowball Bats Goblin Barrel Witch Princess
Zap Bats Goblin Barrel Witch Balloon
Barbarian Barrel Goblin Barrel Witch Princess
The Log Bomber Goblin Barrel Witch Princess
Earthquake Goblin Barrel Witch
Arrows Bats Goblin Barrel Witch Princess
Royal Delivery Bats
Fireball Bomber Goblin Barrel Witch Balloon Princess
Poison Bats Bomber Witch Princess
Lightning Valkyrie Witch Balloon
Rocket Valkyrie Witch Balloon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Witch Princess

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Bomber Valkyrie Princess Mega Knight

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Bats Princess

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Goblin Barrel Princess

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblin Barrel Witch

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Bats Bomber Goblin Barrel Princess Valkyrie Witch Balloon Mega Knight

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Bats Bomber Goblin Barrel Princess

Sự hiệp lực   2 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Bats + Valkyrie Mega Knight
Bomber + Valkyrie
Valkyrie + Balloon Bomber Witch Bats
Goblin Barrel + Princess Mega Knight
+ Valkyrie Mega Knight
+ Valkyrie
+ Goblin Barrel Mega Knight
+ Goblin Barrel Witch Princess Bats

Khắc tinh   37 81

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Valkyrie Witch Princess Bats
Princess Valkyrie Mega Knight Witch
Princess
Balloon Mega Knight Bats Bomber Valkyrie Goblin Barrel Witch
Bomber Mega Knight Princess Valkyrie
Princess Witch
Mega Knight Bomber Valkyrie Princess Witch
Witch Bats
Valkyrie Mega Knight Witch Bomber
Mega Knight Witch Valkyrie
Princess Bats Witch
Witch Princess Valkyrie Mega Knight
Valkyrie Witch Bomber Mega Knight
Bats Valkyrie Witch Bomber Mega Knight
Bats Valkyrie Mega Knight Princess
Mega Knight Witch Bomber Bats
Mega Knight Valkyrie Princess Bats Bomber
Mega Knight Valkyrie Bomber Witch
Princess Goblin Barrel Bomber Balloon Witch
Princess Witch Bats
Mega Knight Princess Valkyrie Witch
Bats
Witch
Valkyrie Witch Bats
Princess Goblin Barrel Balloon Witch
Mega Knight Valkyrie Princess
Bomber Valkyrie Mega Knight Princess
Goblin Barrel
Balloon Valkyrie Bomber Witch Princess
Valkyrie Mega Knight Princess
Mega Knight Valkyrie Witch Bomber
Mega Knight Princess Bomber Valkyrie Bats Witch
Mega Knight Bats Valkyrie Princess Bomber
Bomber Valkyrie Witch Bats Princess Mega Knight
Princess
Princess Witch
Witch Princess Mega Knight Valkyrie
Valkyrie Witch Mega Knight
Valkyrie Mega Knight Witch
Princess Valkyrie Witch Mega Knight Bomber
Bats Princess Witch
Bats Mega Knight
Mega Knight Valkyrie
Valkyrie Mega Knight Princess
Valkyrie Witch Mega Knight
Valkyrie Balloon Mega Knight Goblin Barrel
Mega Knight Valkyrie Witch
Witch Bats
Bats Witch
Witch Bomber Mega Knight Bats Valkyrie
Princess Bats Valkyrie Mega Knight Goblin Barrel Bomber
Witch Mega Knight Valkyrie Bats
Mega Knight Bats Witch Valkyrie
Valkyrie Mega Knight Witch
Valkyrie Mega Knight
Mega Knight Bomber Princess Witch Valkyrie
Witch Bats Princess
Valkyrie Mega Knight Witch Bomber
Valkyrie Princess Mega Knight
Mega Knight
Valkyrie Bats Princess Mega Knight Witch
Valkyrie Mega Knight Princess Witch
Bats Princess Witch
Witch Valkyrie Mega Knight Bats

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Mega Knight Witch Valkyrie Bomber Princess Bats
Bomber Bats Mega Knight Witch
Mega Knight Witch Princess Bomber Valkyrie Bats
Mega Knight Princess Bomber Witch Valkyrie
Princess Bats Witch
Princess Bomber Witch Valkyrie
Mega Knight Princess Bomber Valkyrie Witch
Mega Knight Valkyrie Bats Princess Witch Bomber
Witch Princess
Mega Knight Bomber Princess Bats Valkyrie
Princess Balloon
Valkyrie
Princess
Witch Bomber Mega Knight
Balloon Witch Bomber Princess
Princess Balloon
Witch Princess Bats
Bats Mega Knight Valkyrie
Valkyrie Witch Bomber Princess Mega Knight

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord