Bộ bài 2.9


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tồi tệ
Synergy Deck synergy Tốt

1 warnings Why?

Thẻ còn thiếu trong bộ sưu tập của bạn

Battle Healer

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Bats Ice Golem Witch

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Skeletons Bats Ice Golem Witch

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Giant Snowball Earthquake

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Mini P.E.K.K.A Hog Rider

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Earthquake

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Ice Golem Mini P.E.K.K.A Hog Rider

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Mini P.E.K.K.A Hog Rider

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Skeletons Bats Hog Rider
Giant Snowball Skeletons Bats Hog Rider Witch
Zap Skeletons Bats Witch
Barbarian Barrel Skeletons Witch
The Log Skeletons Mini P.E.K.K.A Hog Rider Witch
Earthquake Skeletons Hog Rider Witch
Arrows Skeletons Bats Witch
Royal Delivery Skeletons Bats Mini P.E.K.K.A Hog Rider Witch
Fireball Hog Rider Witch
Poison Bats Witch
Lightning Ice Golem Mini P.E.K.K.A Witch
Rocket Hog Rider Witch

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Giant Snowball Ice Golem Witch

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Giant Snowball Ice Golem Earthquake

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Bats Ice Golem Mini P.E.K.K.A

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Ice Golem Witch

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tuyệt!

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Skeletons Bats Giant Snowball Ice Golem Earthquake Mini P.E.K.K.A Hog Rider Witch

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

7 Skeletons Bats Giant Snowball Ice Golem

Sự hiệp lực   4 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Skeletons + Hog Rider Ice Golem Bats
Bats + Hog Rider Skeletons Ice Golem Mini P.E.K.K.A
Giant Snowball + Hog Rider Earthquake
Ice Golem + Hog Rider Skeletons Bats
+ Giant Snowball Hog Rider
+ Hog Rider Bats
+ Skeletons Ice Golem Bats Mini P.E.K.K.A Witch Giant Snowball Earthquake
+ Hog Rider

Khắc tinh   32 81

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Ice Golem Giant Snowball Bats
Giant Snowball Witch Ice Golem Bats
Giant Snowball Witch Earthquake Ice Golem
Ice Golem Mini P.E.K.K.A Earthquake Hog Rider Witch Bats
Mini P.E.K.K.A Giant Snowball Ice Golem
Witch Ice Golem Giant Snowball
Mini P.E.K.K.A Ice Golem Witch
Mini P.E.K.K.A Skeletons Bats Witch
Mini P.E.K.K.A Ice Golem Witch Skeletons
Witch Giant Snowball
Giant Snowball Witch Ice Golem Skeletons Bats
Witch Skeletons Ice Golem
Witch Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Bats Ice Golem Skeletons Witch
Skeletons Mini P.E.K.K.A Ice Golem Bats
Mini P.E.K.K.A Witch Skeletons Bats
Bats Ice Golem
Mini P.E.K.K.A Giant Snowball Skeletons Witch
Ice Golem Earthquake Hog Rider Skeletons Witch
Witch Bats
Earthquake
Giant Snowball Witch
Bats Mini P.E.K.K.A
Earthquake Witch
Mini P.E.K.K.A Witch Skeletons Bats
Earthquake Hog Rider Ice Golem Witch
Ice Golem Bats Earthquake Witch
Mini P.E.K.K.A Ice Golem
Mini P.E.K.K.A Giant Snowball
Earthquake
Witch Earthquake
Ice Golem
Earthquake Giant Snowball Witch
Giant Snowball Ice Golem Earthquake Bats Witch Skeletons
Bats Skeletons Earthquake Giant Snowball
Giant Snowball Bats Ice Golem Skeletons Witch
Ice Golem Giant Snowball
Witch Ice Golem
Skeletons Witch
Mini P.E.K.K.A Witch Ice Golem
Ice Golem Witch Mini P.E.K.K.A Skeletons
Ice Golem Witch Mini P.E.K.K.A
Witch Bats Giant Snowball
Ice Golem Bats Mini P.E.K.K.A
Ice Golem Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Ice Golem
Ice Golem Mini P.E.K.K.A Witch Skeletons
Earthquake Ice Golem Hog Rider Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Witch
Ice Golem Bats Skeletons Witch
Mini P.E.K.K.A Bats Witch
Mini P.E.K.K.A
Ice Golem Mini P.E.K.K.A Bats Skeletons Witch
Giant Snowball Ice Golem Skeletons Earthquake Bats
Mini P.E.K.K.A Ice Golem Bats Witch Skeletons
Mini P.E.K.K.A Witch Bats Skeletons
Mini P.E.K.K.A Skeletons Ice Golem Witch
Mini P.E.K.K.A Ice Golem
Ice Golem Giant Snowball Witch
Giant Snowball Skeletons Bats Witch Ice Golem
Witch Mini P.E.K.K.A Ice Golem
Ice Golem Mini P.E.K.K.A
Giant Snowball Mini P.E.K.K.A
Ice Golem Witch Giant Snowball Bats
Mini P.E.K.K.A Skeletons Witch Ice Golem
Ice Golem Witch Bats
Bats Mini P.E.K.K.A Witch Ice Golem

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Witch Giant Snowball Ice Golem Bats Earthquake
Earthquake Ice Golem Witch Bats Skeletons
Witch Ice Golem Earthquake Giant Snowball Bats Skeletons
Giant Snowball Ice Golem Witch Earthquake
Ice Golem Giant Snowball Bats Witch
Giant Snowball Ice Golem Skeletons Witch Mini P.E.K.K.A
Witch Giant Snowball Ice Golem
Mini P.E.K.K.A Ice Golem Skeletons Bats Witch
Ice Golem Giant Snowball Witch
Earthquake Ice Golem
Earthquake Ice Golem
Giant Snowball
Witch Skeletons Mini P.E.K.K.A
Earthquake Witch Ice Golem
Witch Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord