Bộ bài 2.9


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tồi tệ
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tốt

1 problems 1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có điều kiện thắng rõ ràng!

Để giành chiến thắng trong trò chơi dễ dàng hơn, tốt nhất là nên có ít nhất một trong những thẻ tốt để gây sát thương cho tháp. Không có thẻ như vậy trong bộ bài của bạn. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có cách ép buộc đối thủ của bạn phải chi tiêu tiên dược.

Khi đối thủ của bạn chơi đơn vị có chi phí cao (6 hoặc nhiều hơn) ở phía sau, bạn phải có khả năng đối phó với hắn ta, tốt hơn bằng cách tấn công bên làn đường khác không để hắn ta xây dựng một cú đẩy lớn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Ice Spirit Spear Goblins Ice Golem Dart Goblin Musketeer Goblin Hut

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Goblin Hut

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Ice Spirit Spear Goblins Ice Golem Musketeer Goblin Hut

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Còn thiếu

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Poison

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Poison

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Ice Spirit Spear Goblins Ice Golem Dart Goblin

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Spear Goblins
Giant Snowball Spear Goblins Dart Goblin Musketeer Goblin Hut
Zap Spear Goblins Dart Goblin Goblin Hut
Barbarian Barrel Ice Spirit Spear Goblins Dart Goblin Musketeer Goblin Hut
The Log Ice Spirit Spear Goblins Dart Goblin Musketeer Goblin Hut
Earthquake Spear Goblins Goblin Hut
Arrows Ice Spirit Spear Goblins Dart Goblin Goblin Hut
Royal Delivery Ice Spirit Spear Goblins Dart Goblin Musketeer Goblin Hut
Fireball Dart Goblin Musketeer Goblin Hut
Poison Spear Goblins Dart Goblin Musketeer Goblin Hut
Lightning Ice Golem Musketeer Goblin Hut
Rocket Musketeer Goblin Hut

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Ice Spirit Zap Ice Golem Poison

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Ice Spirit Zap Ice Golem Poison

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Ice Spirit Spear Goblins Ice Golem Poison

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Ice Spirit Ice Golem Dart Goblin Musketeer

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tuyệt!

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Ice Spirit Spear Goblins Zap Ice Golem Dart Goblin Musketeer Poison Goblin Hut

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

7 Ice Spirit Spear Goblins Zap Ice Golem

Sự hiệp lực   4 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Ice Spirit + Zap Ice Golem Spear Goblins Musketeer Dart Goblin
Spear Goblins + Ice Golem Ice Spirit
Zap + Ice Spirit Ice Golem Poison Dart Goblin
Ice Golem + Dart Goblin Ice Spirit Spear Goblins Zap Musketeer Goblin Hut
+ Ice Golem Ice Spirit Zap
+ Ice Golem Ice Spirit
+ Ice Golem
+ Zap

Khắc tinh   48 84

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Dart Goblin Ice Golem Poison
Poison Musketeer Spear Goblins Zap Ice Spirit Dart Goblin Ice Golem Goblin Hut
Zap Poison Ice Spirit Ice Golem
Poison Dart Goblin
Ice Golem Goblin Hut Poison Musketeer Dart Goblin
Poison Musketeer Dart Goblin
Poison Ice Spirit Musketeer Ice Golem
Poison Musketeer Zap Ice Spirit Ice Golem
Poison Ice Golem
Musketeer Goblin Hut Ice Spirit
Ice Golem Ice Spirit Musketeer
Poison
Musketeer Ice Golem Poison Dart Goblin Zap Ice Spirit Spear Goblins
Poison Dart Goblin Musketeer Zap Ice Golem Spear Goblins
Musketeer
Musketeer Ice Golem Dart Goblin Ice Spirit Spear Goblins
Ice Spirit Musketeer Ice Golem Spear Goblins Poison Dart Goblin
Ice Spirit Goblin Hut Musketeer
Ice Golem Musketeer
Zap Musketeer Dart Goblin Ice Spirit
Ice Golem Dart Goblin Musketeer Poison Ice Spirit
Poison Spear Goblins Musketeer Ice Spirit Dart Goblin
Dart Goblin Musketeer Poison
Poison Zap
Musketeer
Poison
Musketeer Goblin Hut
Musketeer Ice Golem Goblin Hut Poison
Dart Goblin Zap Ice Golem Goblin Hut Ice Spirit Musketeer Spear Goblins
Poison Ice Golem Musketeer
Ice Spirit Goblin Hut Poison
Poison
Goblin Hut Musketeer Dart Goblin Poison
Poison Ice Golem
Goblin Hut Poison Zap
Ice Golem Zap Poison Spear Goblins Ice Spirit Dart Goblin
Musketeer Dart Goblin Zap
Poison Musketeer Ice Golem Dart Goblin Ice Spirit Spear Goblins
Zap Poison Ice Golem
Musketeer Dart Goblin Ice Golem Poison Ice Spirit
Musketeer Poison
Ice Golem Ice Spirit Musketeer Zap
Ice Spirit Zap Spear Goblins Ice Golem Goblin Hut
Poison Ice Golem Ice Spirit Dart Goblin Musketeer
Musketeer Goblin Hut Spear Goblins Ice Spirit Poison Zap Dart Goblin
Musketeer Ice Golem
Ice Golem Musketeer
Musketeer Poison Dart Goblin
Ice Golem Ice Spirit Musketeer Dart Goblin
Ice Golem
Poison Musketeer Ice Golem
Musketeer
Ice Golem Musketeer
Goblin Hut
Ice Golem Ice Spirit Musketeer Spear Goblins Dart Goblin
Dart Goblin Ice Golem Spear Goblins Poison Musketeer
Ice Golem Zap Poison Musketeer Spear Goblins
Zap Ice Spirit Poison Musketeer
Goblin Hut Ice Golem Spear Goblins Musketeer Poison
Poison Ice Spirit Dart Goblin Zap Ice Golem
Poison Zap Ice Golem Musketeer Ice Spirit Dart Goblin
Zap Musketeer Ice Golem Dart Goblin Poison Ice Spirit Spear Goblins
Ice Golem Musketeer Ice Spirit
Spear Goblins Ice Spirit Dart Goblin Poison Musketeer Ice Golem
Dart Goblin Goblin Hut Musketeer Zap
Ice Golem Dart Goblin Poison Spear Goblins Zap
Ice Spirit Zap Spear Goblins Ice Golem
Goblin Hut Ice Golem Musketeer Spear Goblins Dart Goblin Poison Zap
Ice Golem

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Spear Goblins Ice Spirit Poison Zap Musketeer Dart Goblin Ice Golem
Dart Goblin Spear Goblins Poison Ice Spirit Ice Golem
Zap Ice Golem Poison Ice Spirit Dart Goblin Musketeer Spear Goblins
Zap Ice Golem Poison Dart Goblin Musketeer Spear Goblins
Poison Zap Ice Golem Spear Goblins Ice Spirit Dart Goblin Musketeer
Dart Goblin Zap Ice Golem Ice Spirit Spear Goblins Poison Musketeer
Poison Musketeer Dart Goblin Ice Spirit Ice Golem
Dart Goblin Musketeer Ice Golem Spear Goblins Ice Spirit
Poison Musketeer Ice Golem Dart Goblin Ice Spirit Spear Goblins
Dart Goblin Poison Musketeer Ice Golem
Musketeer Dart Goblin Ice Golem
Dart Goblin Ice Spirit
Dart Goblin Musketeer
Poison Zap Goblin Hut Musketeer Ice Golem
Dart Goblin Ice Spirit Poison Musketeer

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord