Bộ bài 3.3


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tồi tệ
Synergy Deck synergy Tốt

2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Spear Goblins Bats Goblin Gang Inferno Dragon

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Spear Goblins Bats Skeleton Barrel Inferno Dragon Mega Knight

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Skeleton Barrel Miner

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Giant Snowball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Skeleton Barrel Goblin Gang Miner Mega Knight

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Miner

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Spear Goblins Skeleton Barrel Goblin Gang Mega Knight

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Miner

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Spear Goblins Bats Skeleton Barrel Goblin Gang Miner Inferno Dragon
Giant Snowball Spear Goblins Bats Skeleton Barrel Goblin Gang Miner Inferno Dragon
Zap Spear Goblins Bats Skeleton Barrel Goblin Gang Inferno Dragon
Barbarian Barrel Spear Goblins Skeleton Barrel Goblin Gang
The Log Spear Goblins Skeleton Barrel Goblin Gang
Earthquake Spear Goblins Goblin Gang
Arrows Spear Goblins Bats Skeleton Barrel Goblin Gang
Royal Delivery Spear Goblins Bats Skeleton Barrel Goblin Gang Miner Inferno Dragon
Fireball Skeleton Barrel Goblin Gang Inferno Dragon
Poison Spear Goblins Bats Skeleton Barrel Goblin Gang
Lightning Inferno Dragon
Rocket Inferno Dragon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Giant Snowball

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Giant Snowball Mega Knight

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Spear Goblins Bats Skeleton Barrel Miner Inferno Dragon Mega Knight

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblin Gang

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Spear Goblins Bats Giant Snowball Skeleton Barrel Goblin Gang Miner Inferno Dragon Mega Knight

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

9 Spear Goblins Bats Giant Snowball Skeleton Barrel

Sự hiệp lực   5 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Spear Goblins + Miner
Bats + Miner Skeleton Barrel Mega Knight
Giant Snowball + Miner Mega Knight Skeleton Barrel
Skeleton Barrel + Bats Miner Goblin Gang Mega Knight Giant Snowball
+ Miner Skeleton Barrel
+ Spear Goblins Goblin Gang Bats Skeleton Barrel Giant Snowball Mega Knight
+ Mega Knight
+ Giant Snowball Bats Inferno Dragon Miner Skeleton Barrel

Khắc tinh   33 77

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Mega Knight Giant Snowball Bats
Bats Spear Goblins Giant Snowball Goblin Gang
Goblin Gang Mega Knight Skeleton Barrel Giant Snowball
Miner
Goblin Gang Inferno Dragon Bats Mega Knight Miner
Inferno Dragon
Mega Knight Giant Snowball
Goblin Gang Giant Snowball
Mega Knight Goblin Gang
Goblin Gang Inferno Dragon Bats
Mega Knight Goblin Gang
Mega Knight Giant Snowball
Bats Spear Goblins Inferno Dragon Giant Snowball Goblin Gang
Miner Spear Goblins Mega Knight Goblin Gang
Goblin Gang Mega Knight
Goblin Gang Bats Spear Goblins Inferno Dragon Miner Mega Knight
Mega Knight Goblin Gang Spear Goblins Bats Miner
Goblin Gang Mega Knight Bats Inferno Dragon
Inferno Dragon Bats Goblin Gang Mega Knight
Goblin Gang Mega Knight Giant Snowball
Miner Skeleton Barrel
Spear Goblins Bats Goblin Gang
Mega Knight Giant Snowball Goblin Gang
Bats Inferno Dragon
Inferno Dragon Bats
Miner
Skeleton Barrel Bats Spear Goblins Miner Goblin Gang
Goblin Gang Mega Knight Miner
Mega Knight Giant Snowball Goblin Gang
Miner
Mega Knight
Mega Knight Goblin Gang Giant Snowball
Mega Knight Giant Snowball Bats Spear Goblins
Goblin Gang Mega Knight Giant Snowball Bats
Giant Snowball Bats Goblin Gang Mega Knight Spear Goblins
Giant Snowball
Inferno Dragon Goblin Gang
Mega Knight
Mega Knight Miner Inferno Dragon
Mega Knight Goblin Gang Spear Goblins
Mega Knight
Bats Inferno Dragon Giant Snowball Spear Goblins
Mega Knight Inferno Dragon Goblin Gang Bats Miner
Mega Knight Goblin Gang
Mega Knight Miner Inferno Dragon
Inferno Dragon Mega Knight Goblin Gang
Miner Mega Knight Inferno Dragon
Inferno Dragon Mega Knight
Inferno Dragon Goblin Gang Bats
Inferno Dragon Bats
Mega Knight Spear Goblins Bats Goblin Gang
Miner Goblin Gang Bats Mega Knight Spear Goblins Giant Snowball
Goblin Gang Spear Goblins Bats Mega Knight
Bats Inferno Dragon Goblin Gang Mega Knight
Mega Knight Goblin Gang Spear Goblins
Goblin Gang Mega Knight
Goblin Gang Mega Knight Giant Snowball
Giant Snowball Bats Skeleton Barrel Spear Goblins Goblin Gang
Mega Knight Goblin Gang
Goblin Gang Mega Knight Spear Goblins
Giant Snowball Mega Knight Goblin Gang
Mega Knight Goblin Gang Bats Giant Snowball Spear Goblins
Mega Knight Spear Goblins Goblin Gang Miner
Inferno Dragon Spear Goblins Bats
Inferno Dragon Mega Knight Goblin Gang Bats

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Mega Knight Giant Snowball Spear Goblins Bats Goblin Gang
Spear Goblins Mega Knight Bats Goblin Gang
Mega Knight Goblin Gang Spear Goblins Giant Snowball Bats
Mega Knight Giant Snowball Goblin Gang Spear Goblins Skeleton Barrel
Giant Snowball Skeleton Barrel Spear Goblins Bats Goblin Gang
Giant Snowball Spear Goblins Skeleton Barrel
Mega Knight Giant Snowball Goblin Gang
Goblin Gang Miner Spear Goblins Mega Knight Inferno Dragon Bats
Goblin Gang Spear Goblins Giant Snowball
Skeleton Barrel
Inferno Dragon
Giant Snowball
Goblin Gang Mega Knight
Mega Knight Goblin Gang

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord