Bộ bài 3.8


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tồi tệ
Synergy Deck synergy Tệ

1 problems 1 warnings Why?

Thẻ còn thiếu trong bộ sưu tập của bạn

Battle Healer Magic Archer Lava Hound Mega Knight

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Quá nhiều quân chắn!

Bạn có quá nhiều quân chắn. Thông thường, một là đủ. Các quân chắn rất tốn kém và bạn khó có thể có hai trong số chúng cùng một lúc trên đấu trường. Hãy xem xét giữ lại một trong những thẻ sau:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Fire Spirits Archers Goblin Giant

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Archers Knight Elixir Golem Goblin Giant

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Elixir Golem Rocket Goblin Giant

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Arrows Rocket

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Elixir Golem Goblin Giant

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Rocket

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Fire Spirits Knight Elixir Golem Battle Healer Goblin Giant

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Knight

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Giant Snowball Fire Spirits
Zap Fire Spirits
Tornado
The Log Fire Spirits Archers
Arrows Fire Spirits
Fireball Archers
Poison Archers
Lightning Battle Healer
Rocket Battle Healer

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fire Spirits Arrows Rocket

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Fire Spirits Arrows Rocket

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Fire Spirits Arrows Knight Elixir Golem Battle Healer Rocket

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Fire Spirits

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Godly!

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Fire Spirits Archers Arrows Knight Elixir Golem Battle Healer Rocket Goblin Giant

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Fire Spirits Archers Arrows Knight

Sự hiệp lực   4 2

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Fire Spirits +
Archers + Knight
Arrows +
Knight + Archers Battle Healer
+ Battle Healer
+ Elixir Golem Knight
+
+

Khắc tinh   46 76

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Archers Arrows Knight Goblin Giant Fire Spirits Rocket
Arrows Archers Fire Spirits Knight
Arrows
Knight Goblin Giant Archers Rocket
Fire Spirits Rocket Knight Archers
Arrows Fire Spirits Rocket Archers
Arrows Knight Rocket
Archers Knight
Rocket Knight Fire Spirits
Archers Fire Spirits
Arrows Knight Fire Spirits Archers
Archers Knight Fire Spirits
Fire Spirits Rocket Knight
Rocket Knight Fire Spirits
Knight
Fire Spirits Knight
Goblin Giant Rocket Knight Archers
Archers Fire Spirits Rocket
Fire Spirits Arrows
Battle Healer
Rocket
Archers Knight
Goblin Giant Rocket Knight
Knight Rocket
Fire Spirits
Rocket
Rocket Goblin Giant
Rocket Fire Spirits
Arrows Archers Fire Spirits
Archers Arrows Fire Spirits
Fire Spirits Arrows Archers
Archers Fire Spirits Arrows Knight
Arrows Fire Spirits Archers
Archers
Rocket Knight
Knight Battle Healer
Rocket Fire Spirits Knight
Knight Rocket Arrows
Rocket Archers Fire Spirits
Rocket Knight
Knight Rocket Goblin Giant
Rocket Archers
Knight Rocket
Archers Battle Healer Knight
Rocket Knight Goblin Giant
Knight
Goblin Giant Knight
Knight
Fire Spirits Knight Battle Healer Archers
Arrows Fire Spirits Knight Archers
Knight Fire Spirits Battle Healer
Battle Healer Knight Rocket
Knight Archers Battle Healer
Arrows Knight
Rocket Arrows Fire Spirits Archers Knight
Archers Fire Spirits Rocket
Knight Fire Spirits Archers
Knight Archers Fire Spirits Rocket
Rocket
Archers Arrows Knight
Rocket Fire Spirits Knight
Arrows Archers
Knight

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Fire Spirits Goblin Giant Archers Arrows Knight
Arrows Fire Spirits Archers Knight
Knight Fire Spirits Arrows Archers
Arrows Fire Spirits Knight Archers
Arrows Archers Goblin Giant Fire Spirits
Knight Fire Spirits Arrows Archers
Knight Arrows Archers Fire Spirits
Knight Archers Fire Spirits
Archers Fire Spirits Arrows Goblin Giant
Knight
Knight
Archers Knight
Archers Fire Spirits
Fire Spirits
Knight
Knight
Archers Knight Fire Spirits

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord