Bộ bài 3.4


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tệ
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tốt

2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Nhiều hơn hai công trình. Bạn sẽ đặt chúng ở đâu?

Nếu bạn có nhiều hơn hai công trình lớn hơn, rất khó để đặt chúng mà không làm cho chúng trở thành một mục tiêu thần chú dễ dàng. Xem xét thay thế ít nhất một thẻ. Bạn có những điều sau:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Tesla Ice Golem Musketeer

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Tesla X-Bow

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Skeletons Tesla Ice Golem Musketeer Elixir Collector X-Bow

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

X-Bow

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Giant Snowball The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

X-Bow

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Elixir Collector

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Ice Golem X-Bow

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Skeletons
Giant Snowball Skeletons Musketeer
Zap Skeletons X-Bow
Barbarian Barrel Skeletons Tesla Musketeer X-Bow
The Log Skeletons Musketeer X-Bow
Earthquake Skeletons Tesla Elixir Collector X-Bow
Arrows Skeletons
Royal Delivery Skeletons Musketeer
Fireball Tesla Musketeer Elixir Collector X-Bow
Poison Musketeer Elixir Collector X-Bow
Lightning Tesla Ice Golem Musketeer Elixir Collector X-Bow
Rocket Musketeer Elixir Collector X-Bow

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Giant Snowball Ice Golem

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Giant Snowball Ice Golem The Log

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Ice Golem Elixir Collector

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Ice Golem Musketeer

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Skeletons Giant Snowball Ice Golem The Log Tesla Musketeer Elixir Collector X-Bow

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

7 Skeletons Giant Snowball Ice Golem The Log

Sự hiệp lực   6 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Skeletons + Musketeer Tesla X-Bow Elixir Collector Ice Golem
Giant Snowball + X-Bow
Tesla + Skeletons X-Bow The Log
Ice Golem + X-Bow Skeletons Musketeer
+ Skeletons Ice Golem
+ Skeletons
+ Ice Golem Skeletons The Log Tesla Giant Snowball
+ X-Bow Tesla

Khắc tinh   38 86

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Giant Snowball The Log Tesla X-Bow Ice Golem
Giant Snowball Ice Golem The Log Tesla Musketeer
The Log Giant Snowball Ice Golem
The Log
Ice Golem Musketeer Tesla
Musketeer
The Log Ice Golem Giant Snowball Tesla Musketeer
Musketeer Giant Snowball Tesla Ice Golem
The Log Ice Golem
Tesla Skeletons Musketeer The Log
Ice Golem Tesla Skeletons The Log Musketeer
Giant Snowball The Log
Musketeer Ice Golem Giant Snowball Tesla Skeletons
The Log X-Bow Ice Golem Skeletons Tesla Musketeer
Tesla Musketeer
Musketeer Skeletons Ice Golem
Skeletons Musketeer Ice Golem Tesla The Log
Tesla The Log Musketeer Skeletons
Tesla Musketeer Ice Golem
The Log Tesla Skeletons Giant Snowball Musketeer
Ice Golem Musketeer The Log Skeletons
Tesla Musketeer
Musketeer X-Bow
The Log Giant Snowball
Tesla Musketeer
Tesla Musketeer Skeletons
Musketeer Ice Golem The Log Tesla X-Bow
Musketeer Ice Golem X-Bow
Tesla Ice Golem Musketeer The Log
Giant Snowball The Log Tesla
Elixir Collector
Musketeer The Log X-Bow Tesla
X-Bow Ice Golem
Tesla The Log Giant Snowball
Ice Golem The Log Giant Snowball Skeletons Tesla
The Log Skeletons Giant Snowball X-Bow Musketeer
Giant Snowball Skeletons Tesla Musketeer The Log X-Bow Ice Golem
Giant Snowball Ice Golem The Log
Musketeer Tesla Ice Golem
Skeletons Musketeer
Ice Golem The Log Musketeer Tesla
Skeletons The Log Ice Golem
The Log Ice Golem Musketeer Tesla
Musketeer Tesla Giant Snowball X-Bow
Musketeer Ice Golem Tesla
Ice Golem Musketeer The Log
Tesla Musketeer
Musketeer Tesla Ice Golem
Ice Golem Tesla Skeletons
Musketeer X-Bow Ice Golem Tesla
Tesla Musketeer
Ice Golem Skeletons The Log Musketeer Tesla
Tesla
Tesla
Ice Golem Musketeer Skeletons Tesla The Log
The Log X-Bow Skeletons Ice Golem Tesla Musketeer Giant Snowball
Ice Golem Tesla Musketeer Skeletons X-Bow
Skeletons Musketeer
Tesla Ice Golem Skeletons Musketeer
The Log Ice Golem
Giant Snowball Tesla Musketeer Ice Golem
Musketeer Ice Golem Giant Snowball Skeletons Tesla
Musketeer Ice Golem Tesla
X-Bow Ice Golem Musketeer The Log Tesla
X-Bow Giant Snowball The Log Musketeer Tesla
Ice Golem Giant Snowball Tesla X-Bow The Log
Ice Golem Skeletons
Tesla Ice Golem Musketeer
Ice Golem Tesla

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Giant Snowball The Log Musketeer Ice Golem
The Log Skeletons Tesla Ice Golem
The Log Tesla Giant Snowball Musketeer Skeletons Ice Golem
The Log Ice Golem Giant Snowball Tesla Musketeer X-Bow
Giant Snowball Ice Golem Musketeer Tesla
Giant Snowball The Log Ice Golem Musketeer Skeletons Tesla
The Log Tesla Musketeer X-Bow Ice Golem Giant Snowball
Musketeer Ice Golem Skeletons Tesla
Musketeer Tesla Ice Golem Giant Snowball
Ice Golem Musketeer
Musketeer Ice Golem
The Log Giant Snowball
Musketeer Tesla Skeletons
The Log X-Bow Ice Golem Musketeer
Tesla Musketeer X-Bow

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord