Bộ bài 4.1


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tồi tệ
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tồi tệ
Synergy Deck synergy Tồi tệ

2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Minion Horde Ice Golem Three Musketeers

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Ice Golem Battle Ram Elixir Collector Three Musketeers Bandit

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Battle Ram Three Musketeers

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Giant Snowball Barbarian Barrel

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Battle Ram Bandit

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Elixir Collector

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Minion Horde Ice Golem Battle Ram Barbarian Barrel Bandit

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Bandit

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Horde Battle Ram Three Musketeers Bandit
Giant Snowball Minion Horde Battle Ram Three Musketeers
Zap Minion Horde Battle Ram Three Musketeers Bandit
Barbarian Barrel Battle Ram Three Musketeers Bandit
The Log Battle Ram Three Musketeers Bandit
Earthquake Elixir Collector
Arrows Minion Horde
Royal Delivery Minion Horde Battle Ram Three Musketeers Bandit
Fireball Minion Horde Battle Ram Elixir Collector Three Musketeers Bandit
Poison Minion Horde Elixir Collector Three Musketeers
Lightning Ice Golem Battle Ram Elixir Collector Three Musketeers Bandit
Rocket Minion Horde Elixir Collector Three Musketeers

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Giant Snowball Ice Golem

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Giant Snowball Ice Golem Barbarian Barrel

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Ice Golem Battle Ram Elixir Collector

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Horde Ice Golem Three Musketeers

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Giant Snowball Ice Golem Barbarian Barrel Bandit Battle Ram Minion Horde Elixir Collector Three Musketeers

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

9 Giant Snowball Ice Golem Barbarian Barrel Bandit

Sự hiệp lực   5 2

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Giant Snowball +
Minion Horde +
Ice Golem + Three Musketeers Bandit
Battle Ram + Bandit Three Musketeers
+ Three Musketeers
+ Elixir Collector Ice Golem Battle Ram
+
+ Battle Ram Ice Golem

Khắc tinh   46 81

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Bandit Ice Golem Giant Snowball Barbarian Barrel
Ice Golem Three Musketeers Minion Horde Giant Snowball
Barbarian Barrel Giant Snowball Minion Horde Ice Golem
Bandit Barbarian Barrel
Ice Golem Minion Horde Barbarian Barrel Battle Ram
Giant Snowball Ice Golem Minion Horde
Three Musketeers Minion Horde Giant Snowball Ice Golem
Barbarian Barrel Minion Horde Ice Golem
Minion Horde
Ice Golem Minion Horde Battle Ram
Giant Snowball Barbarian Barrel Three Musketeers
Three Musketeers Giant Snowball Ice Golem Minion Horde
Barbarian Barrel Ice Golem Bandit
Minion Horde
Minion Horde Bandit Ice Golem
Ice Golem Minion Horde Bandit Barbarian Barrel
Minion Horde Bandit
Minion Horde Ice Golem
Barbarian Barrel Minion Horde Giant Snowball Three Musketeers Bandit
Ice Golem Barbarian Barrel Battle Ram Bandit
Minion Horde
Minion Horde Bandit Battle Ram
Minion Horde Barbarian Barrel Giant Snowball
Minion Horde
Minion Horde Three Musketeers
Battle Ram Ice Golem Barbarian Barrel
Battle Ram Ice Golem Minion Horde Barbarian Barrel
Bandit Barbarian Barrel Ice Golem
Minion Horde Barbarian Barrel Giant Snowball Three Musketeers
Elixir Collector
Three Musketeers Battle Ram
Three Musketeers Minion Horde Ice Golem
Giant Snowball Barbarian Barrel Minion Horde
Giant Snowball Barbarian Barrel Ice Golem Minion Horde
Barbarian Barrel Minion Horde Three Musketeers Giant Snowball
Ice Golem Giant Snowball Barbarian Barrel
Ice Golem Giant Snowball Three Musketeers Minion Horde
Ice Golem Minion Horde
Bandit
Minion Horde Bandit Barbarian Barrel Ice Golem
Minion Horde Bandit Ice Golem
Barbarian Barrel Ice Golem Bandit
Minion Horde Giant Snowball
Minion Horde Bandit Ice Golem
Ice Golem Minion Horde Bandit Barbarian Barrel
Minion Horde Three Musketeers
Barbarian Barrel Ice Golem Bandit
Minion Horde Ice Golem Bandit
Minion Horde Battle Ram Three Musketeers Barbarian Barrel Ice Golem
Minion Horde
Ice Golem Minion Horde Three Musketeers Battle Ram
Minion Horde Three Musketeers
Ice Golem Bandit
Bandit Barbarian Barrel Ice Golem Giant Snowball
Ice Golem Battle Ram Minion Horde Bandit Barbarian Barrel
Minion Horde Bandit
Bandit Barbarian Barrel Ice Golem
Ice Golem Barbarian Barrel
Ice Golem Minion Horde Bandit Three Musketeers Giant Snowball
Minion Horde Ice Golem Giant Snowball
Minion Horde Bandit Ice Golem
Minion Horde Ice Golem Bandit Barbarian Barrel
Giant Snowball Minion Horde
Minion Horde Ice Golem Barbarian Barrel Giant Snowball
Minion Horde Barbarian Barrel Ice Golem
Minion Horde Three Musketeers Ice Golem
Bandit Ice Golem Minion Horde

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Giant Snowball Barbarian Barrel Ice Golem
Barbarian Barrel Ice Golem Bandit
Barbarian Barrel Bandit Ice Golem Giant Snowball Minion Horde
Ice Golem Barbarian Barrel Giant Snowball Bandit
Giant Snowball Ice Golem Minion Horde Three Musketeers
Giant Snowball Barbarian Barrel Ice Golem
Barbarian Barrel Bandit Giant Snowball Ice Golem
Bandit Ice Golem Three Musketeers Minion Horde Barbarian Barrel
Giant Snowball Ice Golem Minion Horde
Ice Golem Battle Ram Three Musketeers
Ice Golem Minion Horde Battle Ram
Barbarian Barrel Giant Snowball
Bandit
Barbarian Barrel Bandit Ice Golem Battle Ram
Bandit Barbarian Barrel

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord