Deck rating Hodnotenie

Obrana Defensive potential Podpriemer
Útok Offensive potential Dobré
Versatility Deck versatility Podpriemer
Synergie Deck synergy Podpriemer

2 warnings Prečo?

Deck tips Basics

Nasledujúce odporúčania obsahujú iba pokyny na vylepšenie vášho decku. Môže fungovať aj tak správne.

Varovanie Žiadny medium alebo high-damage spell.

Je dobré mať aspoň jeden medium alebo high-damage spell v decku. Môžeš ho použiť na zničenie veže alebo na jednotky nahromadené pokope. Zvaž pridať jednu z týchto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!
Varovanie Žiadne karty ktoré môžu resetovať/retargetovať niektorých útočníkov.

Sú karty ktoré sú veľmi nebezpečné ak ich necháš nabiť sa. Alebo ak sa zamerajú na vežu a nemáš spôsob na odlákanie. Ako napríklad tieto:

Aby bolo možné lepšie bojovať proti nim, je dobré mať kartu, ktorá môže resetovať útok. Zvaž pridať jednu z týchto:

Vyriešme to!

Vyriešme to!

Podobné decky Similar

Advanced stuff

Defensive cards Obrana

Anti-air

Jednotky ktoré môžu útočiť na vzduch. Je dobré mať aspoň jednu alebo dve.

Minion Horde Ice Golem Three Musketeers

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Chýbajúce

Investície

Budovy alebo jednotky ktoré môžu byť zahrané vzadu ako investícia alebo na vynútenie prvého pohybu súpera.

Ice Golem Battle Ram Elixir Collector Three Musketeers Bandit

Offensive cards Útok

Win conditions

Karty ktoré jednoducho útočia na nepriateľské veže. Je dobré mať aspoň jednu.

Battle Ram Three Musketeers

Damage spells

Spelly v tvojom decku. Mať aspoň jeden alebo dva je doporučené.

Giant Snowball Barbarian Barrel

Punishments

Karty ktoré môžu byť zahrané ako okamžitá odpoveď na drahý pohyb súpera vzadu.

Battle Ram Bandit

Odpovede na pumpu

Karty ktoré môžu byť zahrané ako odpoveď na súpera keď zahrá Elixir collector.

Elixir Collector

Položené na moste

Karty ktoré môžu byť položené na moste, ako chip damage alebo rush attack.

Minion Horde Ice Golem Battle Ram Barbarian Barrel Bandit

Tornado King activation – careful!

Karty ktoré môžu byť pritiahnuté na King tower s tornádom pre aktiváciu.

Bandit

Swarms & Bait Bait

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Horde Battle Ram Three Musketeers Bandit
Giant Snowball Minion Horde Battle Ram Three Musketeers
Zap Minion Horde Battle Ram Three Musketeers Bandit
Barbarian Barrel Battle Ram Three Musketeers Bandit
The Log Battle Ram Three Musketeers Bandit
Earthquake Elixir Collector
Arrows Minion Horde
Royal Delivery Minion Horde Battle Ram Three Musketeers Bandit
Fireball Minion Horde Battle Ram Elixir Collector Three Musketeers Bandit
Poison Minion Horde Elixir Collector Three Musketeers
Lightning Ice Golem Battle Ram Elixir Collector Three Musketeers Bandit
Rocket Minion Horde Elixir Collector Three Musketeers

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Giant Snowball Ice Golem

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Giant Snowball Ice Golem Barbarian Barrel

Ladder info Ladder

Niektoré karty môžu byť nezávislé na úrovni a slabé/silné, keď sú pod/nadmerné. Príklad: Ice golem na nižšej úrovni nezabije Skarmy, takže je "slabý". Avšak v iných aspektoch, ako je tankovanie, funguje dokonale na nižších úrovniach.

Level-independent

Karty ktoré sú dobré aj na nižšom leveli. Ich kľúčové štatistiky nie sú ovplyvnené až príliš vysokou úrovňou a žiadne kľúčové interakcie nie sú závislé od úrovne.

Ice Golem Battle Ram Elixir Collector

Slabé na nižšom leveli

Karty, ktoré sú mimoriadne slabé, ak ich máte na nižšej úrovni. Ich kľúčové interakcie s niektorými kartami sa menia, keď sú o jednu alebo dve úrovne nižšie oproti inej karte.

Minion Horde Ice Golem Three Musketeers

Free-to-play skóre

Pre rýchlu orientáciu o tom ako jednoduché je to vylepšiť niektoré karty pre free-to-play hráčov. Viac epických a legendárnych kariet, o to nižšie skóre.

Dobré

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Giant Snowball Ice Golem Barbarian Barrel Bandit Battle Ram Minion Horde Elixir Collector Three Musketeers

Najkratší cyklus

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

9 Giant Snowball Ice Golem Barbarian Barrel Bandit

Synergie   5 2

Synergia znamená, že tieto karty fungujú dobre, keď sú hrané spolu. Dopĺňajú sa navzájom, aby boli útoky alebo obrana efektívnejšie. Ak sú karty sivé, znamená to, že synergia medzi nimi nie je až tak silná.

Giant Snowball +
Minion Horde +
Ice Golem + Three Musketeers Bandit
Battle Ram + Bandit Three Musketeers
+ Three Musketeers
+ Elixir Collector Ice Golem Battle Ram
+
+ Battle Ram Ice Golem

Countre   46 81

Countre na hrozby

Karty ktoré môžu obrániť hlavnú hrozbu ktorú tvoj súper zahrá. Sivé karty znamenajú, že pomôžu len trochu v obrane, no nezastavia jednotku úplne.

Bandit Ice Golem Giant Snowball Barbarian Barrel
Ice Golem Three Musketeers Minion Horde Giant Snowball
Barbarian Barrel Giant Snowball Minion Horde Ice Golem
Bandit Barbarian Barrel
Ice Golem Minion Horde Barbarian Barrel Battle Ram
Giant Snowball Ice Golem Minion Horde
Three Musketeers Minion Horde Giant Snowball Ice Golem
Barbarian Barrel Minion Horde Ice Golem
Minion Horde
Ice Golem Minion Horde Battle Ram
Giant Snowball Barbarian Barrel Three Musketeers
Three Musketeers Giant Snowball Ice Golem Minion Horde
Barbarian Barrel Ice Golem Bandit
Minion Horde
Minion Horde Bandit Ice Golem
Ice Golem Minion Horde Bandit Barbarian Barrel
Minion Horde Bandit
Minion Horde Ice Golem
Barbarian Barrel Minion Horde Giant Snowball Three Musketeers Bandit
Ice Golem Barbarian Barrel Battle Ram Bandit
Minion Horde
Minion Horde Bandit Battle Ram
Minion Horde Barbarian Barrel Giant Snowball
Minion Horde
Minion Horde Three Musketeers
Battle Ram Ice Golem Barbarian Barrel
Battle Ram Ice Golem Minion Horde Barbarian Barrel
Bandit Barbarian Barrel Ice Golem
Minion Horde Barbarian Barrel Giant Snowball Three Musketeers
Elixir Collector
Three Musketeers Battle Ram
Three Musketeers Minion Horde Ice Golem
Giant Snowball Barbarian Barrel Minion Horde
Giant Snowball Barbarian Barrel Ice Golem Minion Horde
Barbarian Barrel Minion Horde Three Musketeers Giant Snowball
Ice Golem Giant Snowball Barbarian Barrel
Ice Golem Giant Snowball Three Musketeers Minion Horde
Ice Golem Minion Horde
Bandit
Minion Horde Bandit Barbarian Barrel Ice Golem
Minion Horde Bandit Ice Golem
Barbarian Barrel Ice Golem Bandit
Minion Horde Giant Snowball
Minion Horde Bandit Ice Golem
Ice Golem Minion Horde Bandit Barbarian Barrel
Minion Horde Three Musketeers
Barbarian Barrel Ice Golem Bandit
Minion Horde Ice Golem Bandit
Minion Horde Battle Ram Three Musketeers Barbarian Barrel Ice Golem
Minion Horde
Ice Golem Minion Horde Three Musketeers Battle Ram
Minion Horde Three Musketeers
Ice Golem Bandit
Bandit Barbarian Barrel Ice Golem Giant Snowball
Ice Golem Battle Ram Minion Horde Bandit Barbarian Barrel
Minion Horde Bandit
Bandit Barbarian Barrel Ice Golem
Ice Golem Barbarian Barrel
Ice Golem Minion Horde Bandit Three Musketeers Giant Snowball
Minion Horde Ice Golem Giant Snowball
Minion Horde Bandit Ice Golem
Minion Horde Ice Golem Bandit Barbarian Barrel
Giant Snowball Minion Horde
Minion Horde Ice Golem Barbarian Barrel Giant Snowball
Minion Horde Barbarian Barrel Ice Golem
Minion Horde Three Musketeers Ice Golem
Bandit Ice Golem Minion Horde

Countre na zvyšok kariet

Countre na zvyšok kariet ktoré môže zahrať súper.

Giant Snowball Barbarian Barrel Ice Golem
Barbarian Barrel Ice Golem Bandit
Barbarian Barrel Bandit Ice Golem Giant Snowball Minion Horde
Ice Golem Barbarian Barrel Giant Snowball Bandit
Giant Snowball Ice Golem Minion Horde Three Musketeers
Giant Snowball Barbarian Barrel Ice Golem
Barbarian Barrel Bandit Giant Snowball Ice Golem
Bandit Ice Golem Three Musketeers Minion Horde Barbarian Barrel
Giant Snowball Ice Golem Minion Horde
Ice Golem Battle Ram Three Musketeers
Ice Golem Minion Horde Battle Ram
Barbarian Barrel Giant Snowball
Bandit
Barbarian Barrel Bandit Ice Golem Battle Ram
Bandit Barbarian Barrel

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord