Bộ bài 4.0


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Godly!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 problems 2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có điều kiện thắng rõ ràng!

Để giành chiến thắng trong trò chơi dễ dàng hơn, tốt nhất là nên có ít nhất một trong những thẻ tốt để gây sát thương cho tháp. Không có thẻ như vậy trong bộ bài của bạn. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Bats Inferno Tower Wizard Magic Archer

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Inferno Tower

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Bats Valkyrie Wizard Magic Archer Mega Knight

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Còn thiếu

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Mega Knight

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Valkyrie Magic Archer Mega Knight

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Valkyrie Magic Archer

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Bats Skeleton Army
Giant Snowball Bats Skeleton Army
Zap Bats Inferno Tower Skeleton Army
Barbarian Barrel Valkyrie Inferno Tower Wizard Skeleton Army Magic Archer
The Log Skeleton Army
Earthquake Inferno Tower Skeleton Army
Arrows Bats Skeleton Army
Royal Delivery Bats Valkyrie Wizard Skeleton Army Magic Archer
Fireball Inferno Tower Wizard Skeleton Army Magic Archer
Poison Bats Inferno Tower Wizard Skeleton Army Magic Archer
Lightning Valkyrie Inferno Tower Wizard Magic Archer
Rocket Valkyrie Inferno Tower Wizard Magic Archer

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Wizard Magic Archer

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Valkyrie Wizard Magic Archer Mega Knight

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Bats Valkyrie Inferno Tower Skeleton Army Mega Knight

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Skeleton Army

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Bats Skeleton Army Valkyrie Magic Archer Inferno Tower Wizard Mega Knight

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Zap Bats Skeleton Army Valkyrie

Sự hiệp lực   0 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Inferno Tower Mega Knight
Bats + Valkyrie Mega Knight
Valkyrie + Magic Archer Wizard Bats
Inferno Tower + Zap Skeleton Army
+ Valkyrie
+ Inferno Tower
+ Valkyrie Mega Knight
+ Zap Bats Magic Archer

Khắc tinh   55 85

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Mega Knight Valkyrie Bats
Valkyrie Magic Archer Skeleton Army Wizard Inferno Tower Zap Bats
Skeleton Army Wizard Zap Valkyrie Mega Knight Magic Archer
Magic Archer
Wizard Inferno Tower Valkyrie Skeleton Army Bats Mega Knight
Wizard Magic Archer
Wizard Mega Knight Skeleton Army Valkyrie
Wizard Zap Magic Archer
Valkyrie Mega Knight Skeleton Army Wizard Magic Archer
Inferno Tower Skeleton Army Bats Wizard
Mega Knight Skeleton Army Valkyrie Wizard Inferno Tower
Mega Knight Valkyrie Wizard Skeleton Army
Wizard Bats Zap
Valkyrie Mega Knight Magic Archer Skeleton Army Wizard Zap
Mega Knight Wizard Skeleton Army Valkyrie
Skeleton Army Inferno Tower Mega Knight Bats Valkyrie
Valkyrie Mega Knight Skeleton Army Bats
Inferno Tower Skeleton Army Bats Mega Knight
Inferno Tower Bats Mega Knight Valkyrie Wizard
Inferno Tower Mega Knight Skeleton Army Zap Valkyrie Wizard
Magic Archer Wizard
Bats Wizard
Magic Archer
Mega Knight Zap Valkyrie Wizard Skeleton Army
Magic Archer Skeleton Army Bats Inferno Tower
Skeleton Army Inferno Tower Bats Valkyrie
Magic Archer
Skeleton Army Zap Bats
Wizard Inferno Tower Valkyrie Mega Knight
Wizard Mega Knight Valkyrie Inferno Tower Skeleton Army
Valkyrie
Mega Knight Wizard Skeleton Army Valkyrie
Mega Knight Zap Inferno Tower Skeleton Army Valkyrie Wizard
Mega Knight Zap Wizard Skeleton Army Bats Magic Archer Valkyrie
Mega Knight Skeleton Army Bats Zap Valkyrie Wizard
Wizard Valkyrie Skeleton Army Mega Knight Bats
Zap Wizard Magic Archer
Inferno Tower Wizard
Mega Knight Wizard Valkyrie
Skeleton Army Valkyrie Mega Knight Inferno Tower Zap
Skeleton Army Valkyrie Zap Mega Knight Inferno Tower
Valkyrie Magic Archer Mega Knight Wizard
Inferno Tower Wizard Bats Zap
Inferno Tower Skeleton Army Bats Mega Knight
Mega Knight Skeleton Army Inferno Tower Valkyrie
Wizard Magic Archer
Valkyrie Inferno Tower Mega Knight Skeleton Army
Skeleton Army Mega Knight Valkyrie Inferno Tower
Skeleton Army Inferno Tower Wizard Valkyrie Mega Knight
Inferno Tower Mega Knight Valkyrie
Skeleton Army Inferno Tower Bats
Skeleton Army Inferno Tower Bats
Inferno Tower
Skeleton Army Bats Valkyrie Mega Knight
Magic Archer Mega Knight Bats Wizard Valkyrie
Skeleton Army Mega Knight Valkyrie Inferno Tower Bats Zap
Valkyrie Skeleton Army Mega Knight Wizard Bats Zap
Skeleton Army Inferno Tower Wizard Mega Knight Valkyrie
Zap Valkyrie Mega Knight
Skeleton Army Wizard Mega Knight Zap Magic Archer Valkyrie
Zap Bats Wizard Skeleton Army
Valkyrie Skeleton Army Mega Knight Wizard Inferno Tower
Skeleton Army Valkyrie Mega Knight Magic Archer
Inferno Tower Skeleton Army Zap Wizard Mega Knight
Valkyrie Skeleton Army Mega Knight Zap Bats Wizard
Zap Mega Knight Valkyrie Skeleton Army Inferno Tower
Inferno Tower Bats Zap Wizard
Mega Knight Bats Inferno Tower Wizard Valkyrie

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Zap Magic Archer Valkyrie Wizard Mega Knight Skeleton Army Bats
Wizard Bats Mega Knight
Zap Mega Knight Wizard Skeleton Army Valkyrie Bats Magic Archer
Wizard Zap Mega Knight Magic Archer Valkyrie
Zap Magic Archer Wizard Bats
Zap Magic Archer Valkyrie Wizard
Mega Knight Wizard Magic Archer Valkyrie
Valkyrie Skeleton Army Bats Mega Knight Inferno Tower Wizard Magic Archer
Wizard Magic Archer
Skeleton Army
Skeleton Army Valkyrie
Wizard
Mega Knight
Zap
Valkyrie Mega Knight

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord