Bộ bài 4.0


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 problems 2 warnings Why?

Thẻ còn thiếu trong bộ sưu tập của bạn

Fisherman

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Quá nhiều quân chắn!

Bạn có quá nhiều quân chắn. Thông thường, một là đủ. Các quân chắn rất tốn kém và bạn khó có thể có hai trong số chúng cùng một lúc trên đấu trường. Hãy xem xét giữ lại một trong những thẻ sau:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Dart Goblin Electro Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Royal Giant Valkyrie P.E.K.K.A Electro Wizard

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Royal Giant

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Freeze The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Royal Giant

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Royal Giant Dart Goblin Valkyrie P.E.K.K.A

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Valkyrie Electro Wizard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Royal Giant
Giant Snowball Goblins Dart Goblin
Zap Goblins Royal Giant Dart Goblin
Barbarian Barrel Goblins Dart Goblin Valkyrie Electro Wizard
The Log Goblins Royal Giant Dart Goblin
Earthquake
Arrows Goblins Dart Goblin
Royal Delivery Goblins Dart Goblin Valkyrie P.E.K.K.A Electro Wizard
Fireball Dart Goblin Electro Wizard
Poison Dart Goblin Electro Wizard
Lightning Valkyrie Electro Wizard
Rocket Valkyrie

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Freeze

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Valkyrie Freeze The Log

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Valkyrie Freeze P.E.K.K.A

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Royal Giant

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblins Dart Goblin Electro Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

The Log Goblins Dart Goblin Valkyrie Freeze Electro Wizard Royal Giant P.E.K.K.A

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 The Log Goblins Dart Goblin Valkyrie

Sự hiệp lực   2 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Goblins + P.E.K.K.A Valkyrie Royal Giant Electro Wizard
Royal Giant + The Log Goblins Dart Goblin
Dart Goblin + Valkyrie P.E.K.K.A Royal Giant
Valkyrie + Goblins Dart Goblin P.E.K.K.A Electro Wizard
+
+ Electro Wizard Goblins The Log Valkyrie Dart Goblin
+ Royal Giant P.E.K.K.A
+ P.E.K.K.A Valkyrie Goblins

Khắc tinh   50 83

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Electro Wizard Valkyrie The Log Dart Goblin
Valkyrie Electro Wizard Dart Goblin The Log
Electro Wizard The Log Valkyrie
Dart Goblin Electro Wizard The Log
Royal Giant P.E.K.K.A Valkyrie Electro Wizard Dart Goblin
Electro Wizard Dart Goblin
Valkyrie Electro Wizard P.E.K.K.A The Log Goblins
Goblins Electro Wizard
P.E.K.K.A Valkyrie The Log Electro Wizard Goblins
P.E.K.K.A Electro Wizard The Log
Valkyrie P.E.K.K.A Electro Wizard The Log Freeze
Valkyrie The Log
Electro Wizard Dart Goblin
The Log Electro Wizard Goblins Dart Goblin Valkyrie
Valkyrie P.E.K.K.A
Dart Goblin Electro Wizard Valkyrie Goblins P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Electro Wizard Valkyrie Goblins The Log Dart Goblin
P.E.K.K.A Electro Wizard The Log Goblins Freeze
P.E.K.K.A Valkyrie Electro Wizard
Electro Wizard Goblins P.E.K.K.A The Log Valkyrie Dart Goblin
Dart Goblin Royal Giant Electro Wizard The Log
Electro Wizard Dart Goblin
Royal Giant Dart Goblin P.E.K.K.A
The Log P.E.K.K.A Electro Wizard Valkyrie
P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Goblins Electro Wizard Valkyrie
Royal Giant The Log Electro Wizard
Electro Wizard Dart Goblin Goblins Royal Giant Freeze
The Log Valkyrie Electro Wizard
Valkyrie Electro Wizard P.E.K.K.A The Log
Royal Giant P.E.K.K.A The Log Valkyrie Electro Wizard Dart Goblin
Valkyrie P.E.K.K.A
The Log P.E.K.K.A Electro Wizard Valkyrie
Electro Wizard The Log Dart Goblin Valkyrie
The Log Electro Wizard Valkyrie Freeze Dart Goblin Goblins
Valkyrie Electro Wizard Dart Goblin The Log Goblins
The Log Electro Wizard Freeze
Electro Wizard Dart Goblin
Valkyrie
Valkyrie The Log Electro Wizard P.E.K.K.A
Valkyrie Electro Wizard Goblins The Log P.E.K.K.A
Electro Wizard Valkyrie Dart Goblin The Log
Electro Wizard Dart Goblin Freeze
P.E.K.K.A Electro Wizard
P.E.K.K.A Valkyrie The Log Electro Wizard
Electro Wizard Dart Goblin
P.E.K.K.A Valkyrie Electro Wizard Dart Goblin
P.E.K.K.A Valkyrie Electro Wizard
Royal Giant P.E.K.K.A Valkyrie Electro Wizard
P.E.K.K.A Valkyrie
P.E.K.K.A Electro Wizard Goblins The Log
P.E.K.K.A Electro Wizard
Electro Wizard Goblins Valkyrie The Log P.E.K.K.A Dart Goblin
Dart Goblin Electro Wizard The Log Valkyrie Goblins
P.E.K.K.A Goblins Electro Wizard Valkyrie
Electro Wizard Valkyrie P.E.K.K.A
Electro Wizard P.E.K.K.A Valkyrie
Electro Wizard Valkyrie The Log Dart Goblin
Dart Goblin Valkyrie Electro Wizard P.E.K.K.A
Electro Wizard Dart Goblin
Valkyrie P.E.K.K.A Electro Wizard
Valkyrie Dart Goblin P.E.K.K.A The Log Goblins Electro Wizard
Electro Wizard Dart Goblin The Log Goblins P.E.K.K.A
Electro Wizard Goblins Dart Goblin Valkyrie The Log
Electro Wizard P.E.K.K.A Valkyrie Goblins Freeze
Dart Goblin Electro Wizard
P.E.K.K.A Valkyrie

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Freeze Electro Wizard Valkyrie The Log Dart Goblin
Dart Goblin The Log Electro Wizard Goblins
The Log Valkyrie Goblins Electro Wizard Dart Goblin
Electro Wizard The Log Dart Goblin Valkyrie Goblins
Electro Wizard Freeze Dart Goblin
Dart Goblin The Log Electro Wizard Goblins Valkyrie
Goblins Valkyrie Electro Wizard The Log Dart Goblin
Dart Goblin Valkyrie Goblins Electro Wizard
Dart Goblin Electro Wizard
Dart Goblin Royal Giant
Valkyrie Electro Wizard Dart Goblin Royal Giant
The Log Dart Goblin
Dart Goblin Electro Wizard
The Log Royal Giant Electro Wizard
Dart Goblin Electro Wizard Valkyrie

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord