Bộ bài 3.5


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tồi tệ

2 warnings Why?

Thẻ còn thiếu trong bộ sưu tập của bạn

Sparky

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Archers Minion Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Archers Giant Wizard Prince

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Giant

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Giant Prince

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Giant Prince

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Archers Minion Giant Guards Prince
Giant Snowball Archers Minion Guards
Zap Archers Minion Guards Prince
Barbarian Barrel Archers Wizard Guards
The Log Archers Guards Prince
Earthquake Archers Guards
Arrows Archers Minion Guards
Royal Delivery Archers Minion Wizard Guards Prince
Fireball Archers Minion Wizard
Poison Archers Minion Wizard Guards
Lightning Wizard Prince
Rocket Wizard Prince

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Wizard

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Wizard The Log

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Guards Prince

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap The Log Archers Minion Guards Giant Wizard Prince

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

10 Zap The Log Archers Minion

Sự hiệp lực   2 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Giant Prince The Log
Archers + Giant
Minion + Giant
Giant + Minion The Log Prince Guards Zap Archers Wizard
+ Giant
+ Giant
+ Giant Zap The Log
+ Giant Zap Prince

Khắc tinh   46 81

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Minion The Log Prince
Archers Zap Guards Wizard The Log Minion
Wizard Zap The Log Archers Guards
The Log
Giant Wizard Prince Archers Minion Guards
Wizard
Wizard Archers Minion The Log
Wizard Minion Archers Zap
Wizard Guards Prince The Log
Archers Wizard Prince Minion The Log
Guards The Log Prince Wizard Minion
Wizard The Log
Archers Wizard Minion Zap
The Log Wizard Archers Zap
Prince Wizard
Guards Archers Prince Minion
The Log Guards Prince Minion
Prince Guards The Log Minion
Minion Wizard Guards
Guards Prince Minion The Log Wizard Zap
Wizard Archers Giant The Log
Minion Archers Wizard
Minion Prince
Zap Wizard Guards The Log
Minion Prince
Prince Archers Guards Minion
The Log Giant
Minion Zap Guards
Prince Wizard The Log
Wizard Guards The Log
Minion The Log Giant
Guards Wizard
The Log Wizard Prince Archers Zap Guards
Minion Wizard The Log Zap Archers Guards
The Log Wizard Guards Archers Minion Zap
Wizard Minion Archers Guards The Log
Zap Archers The Log Wizard
Archers Minion Wizard
Wizard
Guards Minion Prince Zap The Log
Guards The Log Zap Minion Prince
The Log Wizard
Wizard Minion Archers Zap
Minion Prince
The Log Guards Prince Minion
Wizard Minion Archers
Prince
Archers Prince Guards
Giant Prince Minion Wizard
Prince
Minion Guards The Log
Minion Prince
Guards Minion The Log Archers Prince
The Log Guards Archers Minion Wizard
Guards Minion Zap Prince
Wizard Minion Zap Prince Guards
Wizard Prince Guards Archers
Minion The Log Prince Zap
Minion Archers Wizard Zap Guards
Minion Zap Archers Wizard
Guards Wizard Prince Archers Minion
Guards Minion Prince The Log Archers
Prince Wizard The Log Zap
Guards Minion Archers The Log Zap Wizard
Minion Zap Guards Prince
Minion Wizard Zap Archers
Wizard Guards Prince Minion

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

The Log Zap Wizard Minion Archers
The Log Wizard Archers
Wizard The Log Zap Archers Minion Guards
Wizard Zap The Log Guards Archers
Zap Wizard Archers Minion
The Log Zap Wizard Archers
Wizard Archers The Log Guards
Minion Guards Prince Wizard Archers
Minion Wizard Archers
Minion
Prince Guards
The Log Wizard
Archers Prince
The Log Archers Zap Minion
Prince Archers

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord