Bộ bài 3.8


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tồi tệ

2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Bats Goblin Gang Electro Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Bats Balloon Lumberjack Electro Wizard Mega Knight

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Balloon Mega Knight

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Arrows

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Gang Balloon Lumberjack Mega Knight

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Goblin Gang Balloon Lumberjack Mega Knight

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Balloon Lumberjack Electro Wizard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Bats Goblin Gang Balloon
Giant Snowball Bats Goblin Gang Balloon Lumberjack
Zap Bats Goblin Gang Balloon
Barbarian Barrel Goblin Gang Lumberjack Electro Wizard
The Log Goblin Gang Lumberjack
Earthquake Goblin Gang
Arrows Bats Goblin Gang
Royal Delivery Bats Goblin Gang Balloon Lumberjack Electro Wizard
Fireball Goblin Gang Balloon Lumberjack Electro Wizard
Poison Bats Goblin Gang Balloon Electro Wizard
Lightning Balloon Lumberjack Electro Wizard
Rocket Balloon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Arrows

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Arrows Mega Knight

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Bats Arrows Mega Knight

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblin Gang Electro Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Bats Arrows Goblin Gang Lumberjack Electro Wizard Balloon Mega Knight

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

10 Zap Bats Arrows Goblin Gang

Sự hiệp lực   4 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Electro Wizard Balloon Mega Knight
Bats + Mega Knight
Arrows + Balloon Mega Knight
Goblin Gang +
+ Lumberjack Arrows Zap
+ Balloon
+ Zap Mega Knight
+ Zap Bats Arrows Electro Wizard

Khắc tinh   44 82

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Mega Knight Electro Wizard Bats
Electro Wizard Zap Goblin Gang Arrows Bats
Zap Arrows Goblin Gang Electro Wizard Mega Knight Lumberjack
Arrows Electro Wizard
Balloon Electro Wizard Mega Knight Bats Goblin Gang Lumberjack
Arrows Electro Wizard
Mega Knight Electro Wizard
Arrows Goblin Gang Electro Wizard Zap
Mega Knight Electro Wizard Lumberjack Goblin Gang Arrows
Bats Electro Wizard Lumberjack Goblin Gang
Mega Knight Goblin Gang Electro Wizard
Mega Knight
Goblin Gang Bats Electro Wizard Zap
Arrows Goblin Gang Electro Wizard Mega Knight Zap
Lumberjack Goblin Gang Mega Knight
Goblin Gang Mega Knight Lumberjack Electro Wizard Bats
Mega Knight Lumberjack Bats Goblin Gang Electro Wizard
Electro Wizard Bats Lumberjack Goblin Gang Mega Knight
Bats Electro Wizard Goblin Gang Mega Knight
Mega Knight Electro Wizard Goblin Gang Lumberjack Zap
Electro Wizard Balloon
Bats Electro Wizard Goblin Gang
Balloon
Mega Knight Zap Goblin Gang Arrows Electro Wizard
Lumberjack Bats
Bats Electro Wizard Lumberjack
Balloon Electro Wizard
Zap Electro Wizard Bats Goblin Gang
Electro Wizard Goblin Gang Lumberjack Mega Knight
Mega Knight Electro Wizard Goblin Gang
Balloon Electro Wizard
Mega Knight
Arrows Mega Knight Lumberjack Goblin Gang Zap Electro Wizard
Arrows Mega Knight Zap Electro Wizard Bats
Arrows Goblin Gang Mega Knight Electro Wizard Lumberjack Zap Bats
Arrows Electro Wizard Goblin Gang Bats Mega Knight Lumberjack
Zap Arrows Electro Wizard
Electro Wizard Goblin Gang
Mega Knight
Electro Wizard Zap Mega Knight Lumberjack
Zap Mega Knight Goblin Gang Electro Wizard
Electro Wizard Arrows Lumberjack Mega Knight
Electro Wizard Zap Bats
Mega Knight Goblin Gang Electro Wizard Bats
Goblin Gang Mega Knight Electro Wizard
Electro Wizard
Lumberjack Mega Knight Electro Wizard
Electro Wizard Mega Knight Goblin Gang
Electro Wizard Balloon Mega Knight
Lumberjack Mega Knight
Electro Wizard Goblin Gang Bats
Lumberjack Bats Electro Wizard
Electro Wizard Lumberjack Mega Knight Goblin Gang Bats
Electro Wizard Arrows Goblin Gang Mega Knight Bats Lumberjack
Electro Wizard Goblin Gang Mega Knight Zap Bats Lumberjack
Mega Knight Zap Goblin Gang Electro Wizard Bats Lumberjack
Lumberjack Electro Wizard Goblin Gang Mega Knight
Goblin Gang Lumberjack Zap Arrows Electro Wizard Mega Knight
Zap Goblin Gang Mega Knight Arrows Lumberjack Electro Wizard
Electro Wizard Zap Bats Goblin Gang
Electro Wizard Goblin Gang Lumberjack Mega Knight
Goblin Gang Mega Knight Electro Wizard Lumberjack
Electro Wizard Mega Knight Goblin Gang Lumberjack Zap
Electro Wizard Lumberjack Goblin Gang Zap Mega Knight Bats Arrows
Electro Wizard Zap Goblin Gang Mega Knight Lumberjack
Arrows Zap Bats Electro Wizard
Lumberjack Bats Goblin Gang Mega Knight

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Zap Mega Knight Electro Wizard Goblin Gang Bats Arrows
Electro Wizard Arrows Goblin Gang Mega Knight Bats
Mega Knight Zap Arrows Lumberjack Electro Wizard Bats Goblin Gang
Arrows Mega Knight Zap Electro Wizard Lumberjack Goblin Gang
Zap Electro Wizard Arrows Goblin Gang Bats
Zap Arrows Electro Wizard
Arrows Mega Knight Goblin Gang Electro Wizard Lumberjack
Goblin Gang Lumberjack Mega Knight Bats Electro Wizard
Arrows Goblin Gang Electro Wizard
Balloon
Electro Wizard
Arrows
Mega Knight Electro Wizard Goblin Gang Lumberjack
Electro Wizard Zap Balloon
Electro Wizard Goblin Gang Mega Knight

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord