Bộ bài 3.6


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Godly!
Synergy Deck synergy Tốt

Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Archers Minion Goblin Gang

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Archers Valkyrie P.E.K.K.A

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Miner

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Poison

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Gang Miner

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Poison Miner

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Goblin Gang Valkyrie P.E.K.K.A

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Valkyrie Miner

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Archers Minion Goblin Gang Miner
Giant Snowball Archers Minion Goblin Gang Miner
Zap Archers Minion Goblin Gang
Barbarian Barrel Archers Goblin Gang Valkyrie
The Log Archers Goblin Gang
Earthquake Archers Goblin Gang
Arrows Archers Minion Goblin Gang
Royal Delivery Archers Minion Goblin Gang Valkyrie P.E.K.K.A Miner
Fireball Archers Minion Goblin Gang
Poison Archers Minion Goblin Gang
Lightning Valkyrie
Rocket Valkyrie

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Poison

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Valkyrie Poison

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Valkyrie Poison P.E.K.K.A Miner

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Goblin Gang

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Archers Minion Goblin Gang Miner Valkyrie Poison P.E.K.K.A

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Zap Archers Minion Goblin Gang

Sự hiệp lực   6 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + P.E.K.K.A Miner Poison
Archers + P.E.K.K.A
Minion + Miner P.E.K.K.A
Goblin Gang + Miner
+ P.E.K.K.A
+ Miner P.E.K.K.A Zap
+ Zap Minion Archers Poison Valkyrie
+ Poison Minion Zap Goblin Gang

Khắc tinh   60 82

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Minion Poison Valkyrie
Archers Poison Valkyrie Zap Goblin Gang Minion
Zap Goblin Gang Valkyrie Poison Archers
Poison Miner
P.E.K.K.A Goblin Gang Minion Archers Miner Valkyrie Poison
Poison
Poison Archers Valkyrie P.E.K.K.A Minion
Poison Minion Archers Goblin Gang Zap
P.E.K.K.A Valkyrie Poison Goblin Gang
P.E.K.K.A Minion Goblin Gang Archers
Valkyrie P.E.K.K.A Goblin Gang Minion
Poison Valkyrie
Archers Poison Minion Goblin Gang Zap
Poison Zap Miner Archers Goblin Gang Valkyrie
P.E.K.K.A Valkyrie Goblin Gang
Goblin Gang Miner Valkyrie Archers P.E.K.K.A Minion
Poison Valkyrie Goblin Gang P.E.K.K.A Miner Minion
P.E.K.K.A Minion Goblin Gang
Minion Goblin Gang Valkyrie P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Goblin Gang Minion Valkyrie Zap
Poison Miner Archers
Poison Minion Goblin Gang Archers
P.E.K.K.A Poison Minion
Poison Zap P.E.K.K.A Goblin Gang Valkyrie
P.E.K.K.A Minion
Poison
P.E.K.K.A Valkyrie Minion Archers
Poison Miner
Zap Minion Miner Goblin Gang
Valkyrie Goblin Gang Miner Poison
Valkyrie Goblin Gang Poison P.E.K.K.A
Poison Miner
P.E.K.K.A Minion Valkyrie Poison
Poison P.E.K.K.A Valkyrie
Archers Valkyrie Poison Goblin Gang P.E.K.K.A Zap
Archers Minion Poison Zap Valkyrie
Goblin Gang Archers Valkyrie Minion Zap
Valkyrie Archers Minion Poison Goblin Gang
Zap Poison Archers
Poison Minion Archers Goblin Gang
Poison Valkyrie
Valkyrie Minion P.E.K.K.A Zap Miner
Valkyrie Goblin Gang P.E.K.K.A Zap Minion
Poison Valkyrie
Archers Minion Zap Poison
P.E.K.K.A Minion Goblin Gang Miner
P.E.K.K.A Goblin Gang Minion Valkyrie
Poison Minion Archers
P.E.K.K.A Valkyrie Miner
P.E.K.K.A Archers Goblin Gang Valkyrie
P.E.K.K.A Minion Valkyrie Poison Miner
P.E.K.K.A Valkyrie
P.E.K.K.A Minion Goblin Gang
P.E.K.K.A Minion
Minion Goblin Gang P.E.K.K.A Archers Valkyrie
Miner Goblin Gang Minion Valkyrie Poison Archers
P.E.K.K.A Goblin Gang Valkyrie Minion Zap Poison
P.E.K.K.A Poison Minion Goblin Gang Zap Valkyrie
Archers Goblin Gang Valkyrie Poison P.E.K.K.A
Poison Goblin Gang Minion Valkyrie Zap
Poison Valkyrie Zap Minion P.E.K.K.A Goblin Gang Archers
Zap Minion Archers Goblin Gang Poison
Valkyrie P.E.K.K.A Archers Goblin Gang Minion
Valkyrie Goblin Gang P.E.K.K.A Minion Poison Archers
Goblin Gang P.E.K.K.A Zap
Archers Poison Minion Valkyrie Goblin Gang Zap
P.E.K.K.A Zap Minion Miner Goblin Gang Valkyrie
Minion Archers Poison Zap
P.E.K.K.A Minion Goblin Gang Valkyrie

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Zap Valkyrie Poison Minion Archers Goblin Gang
Archers Goblin Gang Poison
Zap Goblin Gang Archers Valkyrie Minion Poison
Zap Archers Goblin Gang Valkyrie Poison
Zap Poison Minion Goblin Gang Archers
Zap Poison Archers Valkyrie
Poison Valkyrie Archers Goblin Gang
Goblin Gang Minion Valkyrie Miner Archers
Archers Goblin Gang Minion Poison
Poison Minion
Valkyrie
Archers Goblin Gang
Poison Minion Archers Zap
Goblin Gang Valkyrie Archers Poison

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord