Bộ bài 3.5


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Godly!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tệ

1 warnings Why?

Thẻ còn thiếu trong bộ sưu tập của bạn

Goblin Cage Ram Rider

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Minion Inferno Dragon

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Tombstone

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Tombstone Valkyrie Inferno Dragon

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Miner

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Barbarian Barrel Poison

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Miner

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Poison Miner

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Barbarians Valkyrie Barbarian Barrel

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Valkyrie Miner

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Miner Inferno Dragon
Giant Snowball Minion Barbarians Tombstone Miner Inferno Dragon
Zap Minion Tombstone Inferno Dragon
Barbarian Barrel Barbarians Tombstone Valkyrie
The Log Barbarians Tombstone
Earthquake Barbarians Tombstone
Arrows Minion Tombstone
Royal Delivery Minion Barbarians Valkyrie Miner Inferno Dragon
Fireball Minion Barbarians Tombstone Inferno Dragon
Poison Minion Barbarians Tombstone
Lightning Tombstone Valkyrie Inferno Dragon
Rocket Barbarians Valkyrie Inferno Dragon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Poison

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Valkyrie Barbarian Barrel Poison

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Tombstone Valkyrie Poison Miner Inferno Dragon

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Barbarians

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Barbarian Barrel Minion Tombstone Miner Valkyrie Poison Inferno Dragon Barbarians

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Barbarian Barrel Minion Tombstone Miner

Sự hiệp lực   3 4

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Minion + Miner Barbarian Barrel
Barbarians +
Tombstone + Barbarian Barrel
Valkyrie +
+ Poison Minion Tombstone
+ Miner Barbarian Barrel
+ Poison Minion
+

Khắc tinh   60 83

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Minion Valkyrie Barbarian Barrel Poison
Valkyrie Poison Minion Barbarians
Poison Barbarian Barrel Valkyrie Barbarians
Poison Barbarian Barrel Miner
Tombstone Inferno Dragon Barbarians Poison Valkyrie Miner Minion Barbarian Barrel
Poison Inferno Dragon
Barbarians Poison Minion Valkyrie
Poison Minion
Valkyrie Poison Barbarian Barrel Barbarians
Barbarians Minion Tombstone Inferno Dragon
Tombstone Valkyrie Barbarians Minion
Barbarians Poison Valkyrie Barbarian Barrel
Inferno Dragon Tombstone Minion Poison
Barbarian Barrel Poison Valkyrie Miner
Barbarians Valkyrie
Tombstone Barbarians Inferno Dragon Valkyrie Minion Miner
Barbarian Barrel Minion Valkyrie Miner Barbarians Poison
Barbarians Tombstone Minion Inferno Dragon
Minion Valkyrie Inferno Dragon
Tombstone Barbarian Barrel Barbarians Minion Valkyrie
Tombstone Poison Miner Barbarian Barrel
Poison Minion
Minion Poison
Poison Barbarian Barrel Barbarians Valkyrie
Barbarians Inferno Dragon Minion
Poison
Barbarians Inferno Dragon Tombstone Minion Valkyrie
Miner Barbarian Barrel Poison
Minion Tombstone Barbarians Barbarian Barrel Miner
Tombstone Valkyrie Poison Miner Barbarian Barrel
Valkyrie Barbarian Barrel Poison Barbarians Tombstone
Poison Miner
Minion Poison Valkyrie
Poison Tombstone Valkyrie Barbarians
Tombstone Poison Barbarian Barrel Valkyrie
Barbarian Barrel Poison Minion Valkyrie
Barbarian Barrel Minion Valkyrie
Minion Poison Valkyrie Barbarian Barrel
Poison
Poison Inferno Dragon Minion
Barbarians Valkyrie Poison
Valkyrie Tombstone Inferno Dragon Barbarian Barrel Barbarians Miner Minion
Barbarians Valkyrie Tombstone Minion
Poison Valkyrie Barbarian Barrel
Minion Poison Inferno Dragon Tombstone
Minion Barbarians Inferno Dragon Miner
Tombstone Minion Valkyrie Barbarian Barrel
Minion Poison
Valkyrie Miner Inferno Dragon Barbarian Barrel
Barbarians Tombstone Inferno Dragon Valkyrie
Inferno Dragon Minion Valkyrie Miner Tombstone Barbarians Poison Barbarian Barrel
Inferno Dragon Valkyrie Barbarians
Inferno Dragon Minion Tombstone Barbarians
Inferno Dragon Tombstone Barbarians Minion
Minion Valkyrie Tombstone
Miner Barbarian Barrel Tombstone Minion Valkyrie Poison
Tombstone Barbarians Barbarian Barrel Minion Poison Valkyrie
Minion Valkyrie Inferno Dragon Poison
Tombstone Barbarians Barbarian Barrel Valkyrie Poison
Poison Minion Barbarian Barrel Barbarians Valkyrie
Poison Valkyrie Minion Barbarians
Minion Poison Tombstone
Tombstone Valkyrie Barbarians Minion
Valkyrie Poison Barbarians Minion Barbarian Barrel
Barbarians Tombstone
Valkyrie Poison Minion Tombstone Barbarian Barrel Barbarians
Tombstone Minion Barbarians Valkyrie Barbarian Barrel Miner
Minion Inferno Dragon Poison
Valkyrie Inferno Dragon Minion Barbarians

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Poison Valkyrie Barbarian Barrel Minion Tombstone
Barbarian Barrel Poison Tombstone
Barbarian Barrel Minion Poison Valkyrie
Barbarian Barrel Valkyrie Poison
Poison Minion
Barbarian Barrel Poison Valkyrie Tombstone
Poison Barbarian Barrel Valkyrie
Valkyrie Minion Barbarian Barrel Inferno Dragon Miner Tombstone
Minion Poison
Poison Minion
Inferno Dragon Valkyrie
Barbarian Barrel
Barbarians
Poison Barbarian Barrel Minion
Poison Valkyrie Barbarian Barrel

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord