Bộ bài 2.6


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tồi tệ
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tốt

Why?

Thẻ còn thiếu trong bộ sưu tập của bạn

Battle Healer

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Ice Spirit Ice Golem Musketeer

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Cannon

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Skeletons Ice Spirit Ice Golem Musketeer

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Giant Snowball Fireball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Hog Rider

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Ice Spirit Hog Rider

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Ice Golem Hog Rider

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Giant Snowball Skeletons Hog Rider
Zap Skeletons
Tornado Hog Rider
The Log Skeletons Ice Spirit
Arrows
Fireball Cannon Musketeer
Poison Cannon Musketeer
Lightning Cannon Musketeer
Rocket Musketeer Hog Rider

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Ice Spirit Giant Snowball Ice Golem Fireball

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Ice Spirit Giant Snowball Ice Golem Fireball

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Skeletons Ice Spirit Ice Golem

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Ice Spirit Ice Golem Musketeer

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tuyệt!

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Skeletons Ice Spirit Giant Snowball Ice Golem Cannon Fireball Musketeer Hog Rider

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

6 Skeletons Ice Spirit Giant Snowball Ice Golem

Sự hiệp lực   7 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Skeletons + Musketeer Hog Rider Cannon Ice Spirit Ice Golem
Ice Spirit + Hog Rider Ice Golem Skeletons Cannon Musketeer
Giant Snowball + Hog Rider Fireball
Cannon + Skeletons Ice Spirit
+ Hog Rider Ice Spirit Skeletons Musketeer
+ Hog Rider Giant Snowball
+ Skeletons Ice Golem Ice Spirit Hog Rider
+ Skeletons Ice Spirit Ice Golem Fireball Musketeer Giant Snowball

Khắc tinh   46 81

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Ice Spirit Ice Golem Fireball Musketeer Giant Snowball
Ice Spirit Giant Snowball Fireball Ice Golem
Fireball
Ice Golem Hog Rider Cannon Fireball Musketeer
Ice Spirit Giant Snowball Ice Golem Cannon Musketeer Fireball
Fireball Giant Snowball Ice Golem Musketeer Ice Spirit
Fireball Ice Golem
Skeletons Cannon Musketeer Ice Spirit
Ice Golem Ice Spirit Cannon Musketeer Skeletons
Giant Snowball
Musketeer Ice Spirit Ice Golem Skeletons Fireball Giant Snowball
Ice Golem Musketeer Skeletons Fireball
Musketeer
Ice Golem Musketeer Skeletons Ice Spirit Cannon
Musketeer Fireball Ice Spirit Skeletons Ice Golem
Cannon Ice Spirit Skeletons Musketeer
Ice Golem Musketeer
Musketeer Skeletons Cannon Giant Snowball Fireball Ice Spirit
Musketeer Ice Golem Ice Spirit Fireball Hog Rider Skeletons
Fireball Ice Spirit Musketeer
Fireball Giant Snowball
Musketeer Cannon
Fireball
Cannon Musketeer Skeletons
Musketeer Fireball Ice Golem Cannon
Ice Golem Fireball Cannon Musketeer
Fireball Giant Snowball Cannon Ice Spirit
Fireball
Musketeer Fireball Cannon
Fireball Ice Golem
Fireball Cannon Giant Snowball
Giant Snowball Ice Golem Skeletons Fireball Ice Spirit
Fireball Skeletons Musketeer Giant Snowball
Ice Spirit Giant Snowball Musketeer Cannon Skeletons Ice Golem
Ice Golem Fireball Giant Snowball
Musketeer Ice Golem Ice Spirit
Musketeer Fireball Skeletons
Cannon Ice Spirit Musketeer Ice Golem
Ice Spirit Ice Golem Skeletons
Musketeer Fireball Ice Spirit Ice Golem
Musketeer Giant Snowball Fireball Cannon Ice Spirit
Ice Golem Musketeer Cannon
Ice Golem Cannon Musketeer
Fireball Musketeer
Musketeer Ice Spirit Ice Golem Cannon
Ice Golem Skeletons
Ice Golem Musketeer Hog Rider Cannon
Cannon Musketeer
Ice Golem Skeletons Cannon Musketeer
Cannon
Ice Spirit Ice Golem Musketeer Skeletons
Fireball Musketeer Ice Golem Cannon Giant Snowball Skeletons
Ice Golem Cannon Musketeer Skeletons
Musketeer Skeletons Ice Spirit
Skeletons Musketeer Ice Golem
Fireball Ice Golem Ice Spirit
Ice Golem Fireball Musketeer Ice Spirit Cannon Giant Snowball
Musketeer Fireball Ice Spirit Giant Snowball Ice Golem Skeletons
Ice Golem Fireball Musketeer Cannon Ice Spirit
Musketeer Fireball Ice Golem Ice Spirit
Musketeer Giant Snowball Cannon
Ice Golem Giant Snowball Cannon
Ice Spirit Ice Golem Skeletons
Musketeer Ice Golem Fireball
Cannon Ice Golem

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Ice Spirit Giant Snowball Ice Golem Musketeer Fireball
Ice Golem Skeletons Ice Spirit
Cannon Ice Golem Ice Spirit Musketeer Skeletons Giant Snowball
Ice Golem Giant Snowball Cannon Musketeer
Giant Snowball Ice Golem Ice Spirit Fireball Musketeer
Giant Snowball Ice Golem Ice Spirit Musketeer Skeletons
Fireball Giant Snowball Ice Spirit Ice Golem Cannon Musketeer
Ice Spirit Musketeer Skeletons Cannon Ice Golem
Musketeer Giant Snowball Ice Golem Ice Spirit Fireball
Fireball Ice Golem Giant Snowball
Fireball Musketeer Ice Golem
Musketeer Ice Golem
Skeletons Musketeer
Fireball Ice Golem Musketeer
Ice Golem Ice Spirit Musketeer Fireball
Ice Golem Musketeer Skeletons
Ice Spirit Fireball
Ice Golem
Fireball Cannon Ice Spirit Musketeer

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord