Bộ bài 3.5


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tồi tệ
Versatility Deck versatility Godly!
Synergy Deck synergy Tốt

2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Fire Spirits Musketeer Inferno Tower

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Inferno Tower

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Knight Musketeer Bowler

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Hog Rider

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Fire Spirits Knight Hog Rider

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Hog Rider

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Hog Rider Skeleton Army
Giant Snowball Fire Spirits Musketeer Hog Rider Skeleton Army
Zap Fire Spirits Inferno Tower Skeleton Army
Barbarian Barrel Fire Spirits Knight Musketeer Inferno Tower Skeleton Army
The Log Fire Spirits Musketeer Hog Rider Skeleton Army
Earthquake Hog Rider Inferno Tower Skeleton Army
Arrows Fire Spirits Skeleton Army
Royal Delivery Fire Spirits Knight Musketeer Hog Rider Skeleton Army Bowler
Fireball Musketeer Hog Rider Inferno Tower Skeleton Army Bowler
Poison Musketeer Inferno Tower Skeleton Army
Lightning Knight Musketeer Inferno Tower Bowler
Rocket Musketeer Hog Rider Inferno Tower Bowler

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Fire Spirits

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Fire Spirits Bowler

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Fire Spirits Knight Inferno Tower Skeleton Army Bowler

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Skeleton Army

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Fire Spirits Musketeer

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Fire Spirits Knight Skeleton Army Musketeer Hog Rider Inferno Tower Bowler

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

10 Zap Fire Spirits Knight Skeleton Army

Sự hiệp lực   5 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Hog Rider Fire Spirits Knight Inferno Tower
Fire Spirits + Knight Hog Rider Zap Inferno Tower
Knight + Fire Spirits Musketeer Hog Rider Inferno Tower Zap
Musketeer + Knight Bowler Hog Rider
+ Fire Spirits Zap Knight Musketeer
+ Knight Fire Spirits Zap Skeleton Army
+ Inferno Tower
+ Musketeer

Khắc tinh   60 83

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Bowler Knight
Knight Zap Musketeer Skeleton Army Fire Spirits Inferno Tower
Skeleton Army Bowler Zap Knight Fire Spirits
Knight
Inferno Tower Knight Bowler Hog Rider Skeleton Army Musketeer
Musketeer
Bowler Fire Spirits Musketeer Skeleton Army
Fire Spirits Musketeer Zap
Bowler Knight Skeleton Army
Inferno Tower Skeleton Army Musketeer Knight
Skeleton Army Bowler Knight Inferno Tower Fire Spirits Musketeer
Skeleton Army Bowler
Musketeer Zap Fire Spirits
Bowler Knight Zap Musketeer Skeleton Army Fire Spirits
Bowler Musketeer Skeleton Army Knight
Skeleton Army Fire Spirits Musketeer Bowler Knight Inferno Tower
Knight Bowler Skeleton Army Musketeer Fire Spirits
Inferno Tower Skeleton Army Bowler Fire Spirits Knight Musketeer
Bowler Inferno Tower Knight Musketeer
Bowler Skeleton Army Inferno Tower Fire Spirits Zap Knight Musketeer
Bowler Musketeer Knight Hog Rider
Fire Spirits Musketeer
Musketeer
Fire Spirits Skeleton Army Bowler Zap
Skeleton Army Musketeer Knight Inferno Tower
Knight
Skeleton Army Inferno Tower Knight Musketeer
Musketeer Bowler Hog Rider Knight
Skeleton Army Zap Fire Spirits Musketeer
Bowler Knight Musketeer Inferno Tower
Bowler Fire Spirits Inferno Tower Skeleton Army
Bowler Musketeer
Bowler Skeleton Army Fire Spirits
Bowler Fire Spirits Inferno Tower Skeleton Army Zap
Bowler Skeleton Army Zap Fire Spirits
Skeleton Army Fire Spirits Bowler Zap Musketeer
Bowler Fire Spirits Knight Skeleton Army Musketeer
Zap Fire Spirits
Musketeer Knight Inferno Tower
Bowler Knight Musketeer
Skeleton Army Zap Musketeer Inferno Tower Knight
Skeleton Army Fire Spirits Inferno Tower Zap Knight
Bowler Musketeer Knight
Musketeer Inferno Tower Fire Spirits Zap
Skeleton Army Inferno Tower Knight Musketeer Bowler
Skeleton Army Knight Musketeer Inferno Tower Bowler
Musketeer
Knight Musketeer Bowler Inferno Tower Skeleton Army
Skeleton Army Knight Bowler Inferno Tower
Skeleton Army Bowler Inferno Tower Hog Rider Musketeer Knight
Inferno Tower Knight Musketeer
Inferno Tower Skeleton Army Knight Musketeer
Inferno Tower Skeleton Army Knight
Skeleton Army Knight Fire Spirits Bowler Musketeer
Fire Spirits Bowler Musketeer Knight
Skeleton Army Knight Bowler Fire Spirits Zap Musketeer Inferno Tower
Skeleton Army Knight Musketeer Zap
Knight Skeleton Army Musketeer Bowler Inferno Tower
Knight Bowler Zap
Musketeer Skeleton Army Zap Fire Spirits Bowler Knight
Musketeer Zap Fire Spirits Skeleton Army
Skeleton Army Bowler Knight Inferno Tower Musketeer Fire Spirits
Knight Skeleton Army Musketeer Bowler Fire Spirits
Bowler Inferno Tower Skeleton Army Zap Musketeer
Skeleton Army Bowler Knight Zap
Zap Knight Inferno Tower Skeleton Army Fire Spirits
Inferno Tower Zap Musketeer
Bowler Inferno Tower Knight

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Bowler Fire Spirits Zap Skeleton Army Knight Musketeer
Bowler Knight Fire Spirits
Bowler Fire Spirits Skeleton Army Zap Musketeer Knight
Fire Spirits Zap Bowler Musketeer Knight
Zap Musketeer Fire Spirits
Knight Zap Bowler Fire Spirits Musketeer
Bowler Musketeer Fire Spirits Knight
Musketeer Bowler Skeleton Army Knight Inferno Tower Fire Spirits
Fire Spirits Musketeer
Musketeer Skeleton Army
Musketeer Skeleton Army
Bowler Fire Spirits
Bowler Musketeer Knight
Bowler Musketeer Fire Spirits Zap
Musketeer Bowler Knight Fire Spirits

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord