Bộ bài 3.4


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tốt

Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Fire Spirits Archers Minion Inferno Tower

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Inferno Tower

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Archers Valkyrie

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Poison

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Hog Rider

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Poison

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Fire Spirits Hog Rider Valkyrie

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Hog Rider Valkyrie

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Archers Minion Hog Rider
Giant Snowball Fire Spirits Archers Minion Hog Rider
Zap Fire Spirits Archers Minion Inferno Tower
Barbarian Barrel Fire Spirits Archers Valkyrie Inferno Tower
The Log Fire Spirits Archers Hog Rider
Earthquake Archers Hog Rider Inferno Tower
Arrows Fire Spirits Archers Minion
Royal Delivery Fire Spirits Archers Minion Hog Rider Valkyrie
Fireball Archers Minion Hog Rider Inferno Tower
Poison Archers Minion Inferno Tower
Lightning Valkyrie Inferno Tower
Rocket Hog Rider Valkyrie Inferno Tower

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Fire Spirits Poison

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Fire Spirits Valkyrie Poison

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Fire Spirits Valkyrie Inferno Tower Poison

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Fire Spirits Minion

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Godly!

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Fire Spirits Archers Minion Hog Rider Valkyrie Poison Inferno Tower

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

10 Zap Fire Spirits Archers Minion

Sự hiệp lực   4 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Hog Rider Fire Spirits Inferno Tower Poison
Fire Spirits + Hog Rider Zap Inferno Tower
Archers + Hog Rider
Minion + Hog Rider
+ Fire Spirits Zap Poison Minion Valkyrie Archers
+ Hog Rider
+ Fire Spirits Zap Poison
+ Hog Rider Inferno Tower Zap

Khắc tinh   55 78

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Minion Valkyrie Poison
Archers Poison Valkyrie Zap Minion Inferno Tower Fire Spirits
Poison Valkyrie Zap Fire Spirits Archers
Poison
Inferno Tower Archers Hog Rider Valkyrie Minion Poison
Poison
Poison Fire Spirits Minion Archers Valkyrie
Fire Spirits Poison Minion Archers Zap
Poison Valkyrie
Inferno Tower Archers Minion
Valkyrie Inferno Tower Minion Fire Spirits
Poison Valkyrie
Archers Minion Zap Poison Fire Spirits
Poison Valkyrie Fire Spirits Zap Archers
Valkyrie
Inferno Tower Valkyrie Archers Minion Fire Spirits
Minion Valkyrie Poison Fire Spirits
Inferno Tower Fire Spirits Minion
Minion Valkyrie Inferno Tower
Inferno Tower Valkyrie Fire Spirits Zap Minion
Poison Hog Rider Archers
Poison Minion Archers Fire Spirits
Minion Poison
Poison Zap Valkyrie Fire Spirits
Inferno Tower Minion
Poison
Inferno Tower Valkyrie Minion Archers
Hog Rider Poison
Minion Zap Fire Spirits
Valkyrie Inferno Tower Poison
Valkyrie Fire Spirits Inferno Tower Poison
Poison
Minion Poison Valkyrie
Poison Valkyrie Fire Spirits
Zap Fire Spirits Inferno Tower Valkyrie Poison Archers
Minion Poison Archers Zap Valkyrie Fire Spirits
Fire Spirits Valkyrie Archers Zap Minion
Archers Valkyrie Fire Spirits Poison Minion
Poison Zap Fire Spirits Archers
Archers Poison Minion Inferno Tower
Valkyrie Poison
Valkyrie Zap Minion Inferno Tower
Valkyrie Fire Spirits Zap Minion Inferno Tower
Valkyrie Poison
Inferno Tower Minion Archers Poison Fire Spirits Zap
Minion Inferno Tower
Inferno Tower Minion Valkyrie
Archers Poison Minion
Inferno Tower Valkyrie
Valkyrie Inferno Tower Archers
Valkyrie Minion Inferno Tower Poison Hog Rider
Inferno Tower Valkyrie
Inferno Tower Minion
Inferno Tower Minion
Fire Spirits Valkyrie Minion Archers
Archers Minion Valkyrie Poison Fire Spirits
Inferno Tower Poison Zap Fire Spirits Valkyrie Minion
Valkyrie Poison Zap Minion
Poison Inferno Tower Archers Valkyrie
Poison Valkyrie Zap Minion
Poison Zap Archers Minion Fire Spirits Valkyrie
Minion Zap Fire Spirits Poison Archers
Valkyrie Fire Spirits Minion Archers Inferno Tower
Valkyrie Poison Archers Minion Fire Spirits
Inferno Tower Zap
Minion Archers Valkyrie Poison Zap
Minion Zap Fire Spirits Inferno Tower Valkyrie
Minion Inferno Tower Poison Zap Archers
Valkyrie Minion Inferno Tower

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Valkyrie Zap Fire Spirits Poison Archers Minion
Fire Spirits Poison Archers
Zap Fire Spirits Archers Minion Valkyrie Poison
Zap Fire Spirits Archers Poison Valkyrie
Poison Zap Fire Spirits Minion Archers
Zap Fire Spirits Poison Valkyrie Archers
Poison Valkyrie Archers Fire Spirits
Minion Valkyrie Archers Inferno Tower Fire Spirits
Poison Fire Spirits Minion Archers
Poison Minion
Valkyrie
Fire Spirits
Archers
Poison Minion Fire Spirits Zap Archers
Poison Valkyrie Fire Spirits Archers

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord