Bộ bài 3.9


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tồi tệ
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tồi tệ

2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Minion Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Wizard Sparky

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Mini P.E.K.K.A Hog Rider

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Barbarians Mini P.E.K.K.A Hog Rider

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Mini P.E.K.K.A Hog Rider

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Hog Rider Sparky
Giant Snowball Minion Barbarians Hog Rider
Zap Minion Sparky
Barbarian Barrel Barbarians Wizard Sparky
The Log Barbarians Mini P.E.K.K.A Hog Rider Sparky
Earthquake Barbarians Hog Rider
Arrows Minion
Royal Delivery Minion Barbarians Mini P.E.K.K.A Hog Rider Wizard Sparky
Fireball Minion Barbarians Hog Rider Wizard Sparky
Poison Minion Barbarians Wizard Sparky
Lightning Mini P.E.K.K.A Wizard Sparky
Rocket Barbarians Hog Rider Wizard Sparky

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Wizard

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Wizard Sparky

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Mini P.E.K.K.A Rage Sparky

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Barbarians Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Rage Zap Minion Mini P.E.K.K.A Hog Rider Barbarians Wizard Sparky

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Rage Zap Minion Mini P.E.K.K.A

Sự hiệp lực   5 5

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Hog Rider Mini P.E.K.K.A
Minion + Mini P.E.K.K.A Hog Rider
Barbarians + Hog Rider
Mini P.E.K.K.A + Zap Minion Hog Rider
+ Zap Rage Mini P.E.K.K.A Minion Barbarians
+ Sparky
+ Hog Rider
+ Wizard

Khắc tinh   47 74

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Minion
Minion Zap Wizard Barbarians
Zap Wizard Barbarians
Wizard Mini P.E.K.K.A Minion Hog Rider Barbarians
Wizard
Wizard Barbarians Sparky Minion Mini P.E.K.K.A
Wizard Minion Zap
Sparky Barbarians Wizard Mini P.E.K.K.A
Barbarians Sparky Mini P.E.K.K.A Wizard Minion
Barbarians Mini P.E.K.K.A Sparky Wizard Minion
Barbarians Wizard Sparky
Wizard Minion Zap
Zap Wizard
Barbarians Sparky Wizard Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Barbarians Minion
Mini P.E.K.K.A Barbarians Minion
Barbarians Mini P.E.K.K.A Sparky Minion
Minion Sparky Wizard
Mini P.E.K.K.A Wizard Sparky Barbarians Minion Zap
Hog Rider Wizard
Minion Wizard
Sparky Minion
Sparky Barbarians Zap Wizard
Sparky Mini P.E.K.K.A Minion Barbarians
Sparky Mini P.E.K.K.A Barbarians Minion
Hog Rider
Minion Zap Barbarians Sparky
Mini P.E.K.K.A Wizard
Wizard Mini P.E.K.K.A Barbarians
Minion
Wizard Barbarians
Wizard Zap
Wizard Zap Minion
Minion Wizard Zap
Wizard Minion
Zap Wizard
Wizard Minion
Wizard Barbarians
Mini P.E.K.K.A Barbarians Zap Minion
Barbarians Minion Zap Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Wizard Sparky
Wizard Minion Zap
Minion Mini P.E.K.K.A Barbarians
Mini P.E.K.K.A Sparky Minion
Minion Wizard
Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Barbarians
Minion Barbarians Wizard Hog Rider Mini P.E.K.K.A Sparky
Mini P.E.K.K.A Barbarians Sparky
Minion Barbarians Sparky
Mini P.E.K.K.A Barbarians Sparky Minion
Mini P.E.K.K.A Minion
Wizard Minion
Barbarians Mini P.E.K.K.A Zap Minion
Wizard Minion Mini P.E.K.K.A Sparky Zap
Mini P.E.K.K.A Barbarians Wizard Sparky
Minion Zap Barbarians Mini P.E.K.K.A
Barbarians Minion Zap Wizard
Zap Minion Wizard
Wizard Mini P.E.K.K.A Barbarians Minion
Minion Barbarians Mini P.E.K.K.A
Barbarians Mini P.E.K.K.A Zap Wizard Sparky
Minion Barbarians Wizard Zap
Minion Zap Mini P.E.K.K.A Barbarians
Minion Zap Wizard
Mini P.E.K.K.A Sparky Barbarians Wizard Minion

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Wizard Zap Sparky Minion
Wizard
Wizard Zap Minion
Zap Wizard
Zap Wizard Minion
Zap Wizard Mini P.E.K.K.A
Wizard
Mini P.E.K.K.A Minion Sparky Wizard
Wizard Minion
Minion
Wizard
Mini P.E.K.K.A Barbarians
Zap Minion
Mini P.E.K.K.A Rage

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord