Bộ bài 3.1


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tồi tệ
Synergy Deck synergy Tốt

1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Spear Goblins Bats Goblin Gang Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Spear Goblins Bats Skeleton Barrel Wizard Prince

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Skeleton Barrel Miner

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Skeleton Barrel Goblin Gang Prince Miner

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Miner

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Spear Goblins Skeleton Barrel Goblin Gang Prince

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Miner

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Spear Goblins Bats Skeleton Barrel Goblin Gang Prince Miner
Giant Snowball Spear Goblins Bats Skeleton Barrel Goblin Gang Miner
Zap Spear Goblins Bats Skeleton Barrel Goblin Gang Prince
Barbarian Barrel Spear Goblins Skeleton Barrel Goblin Gang Wizard
The Log Spear Goblins Skeleton Barrel Goblin Gang Prince
Earthquake Spear Goblins Goblin Gang
Arrows Spear Goblins Bats Skeleton Barrel Goblin Gang
Royal Delivery Spear Goblins Bats Skeleton Barrel Goblin Gang Wizard Prince Miner
Fireball Skeleton Barrel Goblin Gang Wizard
Poison Spear Goblins Bats Skeleton Barrel Goblin Gang Wizard
Lightning Wizard Prince
Rocket Wizard Prince

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Wizard

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Wizard

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Spear Goblins Bats Skeleton Barrel Prince Miner

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblin Gang Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Godly!

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Spear Goblins Zap Bats Skeleton Barrel Goblin Gang Miner Wizard Prince

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

9 Spear Goblins Zap Bats Skeleton Barrel

Sự hiệp lực   6 5

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Spear Goblins + Miner
Zap + Miner Prince Skeleton Barrel
Bats + Miner Skeleton Barrel Prince
Skeleton Barrel + Miner Bats Zap Goblin Gang
+ Miner Skeleton Barrel
+
+ Zap Bats
+ Spear Goblins Zap Goblin Gang Bats Skeleton Barrel

Khắc tinh   34 81

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Bats Prince
Spear Goblins Bats Wizard Goblin Gang Zap
Wizard Zap Goblin Gang Skeleton Barrel
Miner
Wizard Goblin Gang Bats Miner Prince
Wizard
Wizard
Wizard Goblin Gang Zap
Prince Goblin Gang Wizard
Prince Bats Goblin Gang Wizard
Prince Wizard Goblin Gang
Wizard
Wizard Zap Goblin Gang Spear Goblins Bats
Miner Spear Goblins Zap Wizard Goblin Gang
Goblin Gang Prince Wizard
Goblin Gang Prince Miner Bats Spear Goblins
Spear Goblins Bats Miner Prince Goblin Gang
Bats Prince Goblin Gang
Bats Wizard Goblin Gang
Goblin Gang Zap Wizard Prince
Wizard Skeleton Barrel Miner
Goblin Gang Spear Goblins Bats Wizard
Prince
Goblin Gang Zap Wizard
Bats Prince
Prince Bats
Miner
Zap Miner Skeleton Barrel Spear Goblins Goblin Gang Bats
Prince Goblin Gang Wizard Miner
Wizard Goblin Gang
Miner
Wizard
Prince Wizard Zap Goblin Gang
Wizard Zap Bats Spear Goblins
Goblin Gang Zap Wizard Bats
Wizard Goblin Gang Bats Spear Goblins
Zap Wizard
Goblin Gang Wizard
Wizard
Zap Miner Prince
Zap Goblin Gang Prince Spear Goblins
Wizard
Wizard Zap Bats Spear Goblins
Prince Goblin Gang Miner Bats
Goblin Gang Prince
Wizard
Prince Miner
Prince Goblin Gang
Wizard Prince Miner
Prince
Bats Goblin Gang
Prince Bats
Prince Bats Goblin Gang Spear Goblins
Miner Wizard Goblin Gang Bats Spear Goblins
Goblin Gang Spear Goblins Zap Prince Bats
Bats Wizard Goblin Gang Prince Zap
Prince Wizard Goblin Gang Spear Goblins
Zap Goblin Gang Prince
Goblin Gang Zap Wizard
Zap Wizard Goblin Gang Skeleton Barrel Bats Spear Goblins
Prince Goblin Gang Wizard
Goblin Gang Prince Spear Goblins
Zap Goblin Gang Wizard Prince
Zap Bats Spear Goblins Goblin Gang Wizard
Zap Spear Goblins Miner Prince Goblin Gang
Wizard Zap Bats Spear Goblins
Prince Bats Goblin Gang Wizard

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Zap Spear Goblins Wizard Goblin Gang Bats
Spear Goblins Wizard Goblin Gang Bats
Zap Wizard Bats Spear Goblins Goblin Gang
Zap Wizard Goblin Gang Spear Goblins Skeleton Barrel
Zap Bats Wizard Spear Goblins Skeleton Barrel Goblin Gang
Zap Skeleton Barrel Spear Goblins Wizard
Wizard Goblin Gang
Goblin Gang Wizard Prince Miner Spear Goblins Bats
Wizard Goblin Gang Spear Goblins
Skeleton Barrel
Prince
Wizard
Goblin Gang Prince
Zap
Prince Goblin Gang

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord