Bộ bài 4.3


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tồi tệ
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Bats Inferno Tower Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Inferno Tower

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Bats Wizard Dark Prince Giant Skeleton

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Graveyard

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Freeze

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Dark Prince Graveyard

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Graveyard

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Dark Prince Giant Skeleton

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Dark Prince Giant Skeleton Graveyard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Bats Skeleton Army Dark Prince Giant Skeleton Graveyard
Giant Snowball Bats Skeleton Army Graveyard
Zap Bats Inferno Tower Skeleton Army Dark Prince Graveyard
Barbarian Barrel Inferno Tower Wizard Skeleton Army Dark Prince Giant Skeleton Graveyard
The Log Skeleton Army Dark Prince Giant Skeleton Graveyard
Earthquake Inferno Tower Skeleton Army Graveyard
Arrows Bats Skeleton Army Graveyard
Royal Delivery Bats Wizard Skeleton Army Dark Prince Giant Skeleton Graveyard
Fireball Inferno Tower Wizard Skeleton Army
Poison Bats Inferno Tower Wizard Skeleton Army Graveyard
Lightning Inferno Tower Wizard Dark Prince
Rocket Inferno Tower Wizard

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Wizard Freeze

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Wizard Dark Prince Freeze

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Bats Inferno Tower Skeleton Army Dark Prince Freeze Giant Skeleton

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Skeleton Army Graveyard

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Bats Skeleton Army Dark Prince Freeze Inferno Tower Wizard Graveyard Giant Skeleton

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

13 Bats Skeleton Army Dark Prince Freeze

Sự hiệp lực   2 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Bats + Giant Skeleton Dark Prince
Inferno Tower + Skeleton Army Giant Skeleton
Wizard + Giant Skeleton
Skeleton Army + Inferno Tower Freeze
+ Bats
+ Graveyard Skeleton Army Giant Skeleton
+ Wizard Inferno Tower Freeze Bats
+ Freeze

Khắc tinh   43 77

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Bats
Bats Skeleton Army Inferno Tower Wizard
Skeleton Army Wizard Dark Prince Giant Skeleton
Inferno Tower Wizard Giant Skeleton Bats Skeleton Army
Wizard
Wizard Giant Skeleton Skeleton Army
Wizard
Dark Prince Wizard Skeleton Army Giant Skeleton
Inferno Tower Skeleton Army Wizard Bats
Skeleton Army Freeze Giant Skeleton Inferno Tower Wizard Dark Prince
Skeleton Army Dark Prince Giant Skeleton Wizard
Wizard Bats
Wizard Skeleton Army
Skeleton Army Wizard Dark Prince
Skeleton Army Inferno Tower Bats Dark Prince
Bats Dark Prince Giant Skeleton Skeleton Army
Skeleton Army Inferno Tower Freeze Bats Dark Prince
Wizard Inferno Tower Bats
Inferno Tower Skeleton Army Dark Prince Wizard Giant Skeleton
Wizard
Wizard Bats
Dark Prince
Skeleton Army Giant Skeleton Wizard
Inferno Tower Skeleton Army Bats
Inferno Tower Skeleton Army Bats
Skeleton Army Graveyard Giant Skeleton Freeze Bats
Dark Prince Wizard Inferno Tower Giant Skeleton
Wizard Skeleton Army Inferno Tower Dark Prince
Graveyard
Skeleton Army Wizard Giant Skeleton
Skeleton Army Dark Prince Inferno Tower Wizard
Wizard Skeleton Army Bats
Skeleton Army Freeze Bats Wizard
Wizard Bats Skeleton Army
Freeze Wizard
Inferno Tower Wizard
Wizard
Skeleton Army Dark Prince Inferno Tower
Skeleton Army Dark Prince Giant Skeleton Inferno Tower
Giant Skeleton Wizard Dark Prince
Wizard Inferno Tower Bats Freeze
Skeleton Army Inferno Tower Dark Prince Bats Giant Skeleton
Skeleton Army Inferno Tower Dark Prince Giant Skeleton
Wizard
Giant Skeleton Dark Prince Skeleton Army Inferno Tower
Skeleton Army Giant Skeleton Dark Prince Inferno Tower
Skeleton Army Giant Skeleton Inferno Tower Dark Prince Wizard
Inferno Tower Giant Skeleton
Skeleton Army Inferno Tower Graveyard Bats
Inferno Tower Skeleton Army Bats
Inferno Tower
Skeleton Army Bats
Wizard Bats
Skeleton Army Dark Prince Inferno Tower Giant Skeleton Bats
Skeleton Army Bats Dark Prince Wizard
Wizard Giant Skeleton Inferno Tower Skeleton Army Dark Prince
Dark Prince Giant Skeleton
Dark Prince Wizard Skeleton Army
Bats Skeleton Army Wizard
Skeleton Army Dark Prince Wizard Inferno Tower
Skeleton Army Dark Prince
Skeleton Army Inferno Tower Dark Prince Wizard
Skeleton Army Wizard Bats
Freeze Graveyard Giant Skeleton Dark Prince Inferno Tower Skeleton Army
Inferno Tower Bats Wizard
Dark Prince Inferno Tower Giant Skeleton Bats Wizard

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Wizard Freeze Bats Skeleton Army Dark Prince
Wizard Bats
Wizard Skeleton Army Bats Dark Prince
Wizard Dark Prince
Freeze Wizard Bats
Wizard
Wizard Dark Prince
Skeleton Army Dark Prince Wizard Bats Inferno Tower Giant Skeleton
Wizard
Skeleton Army
Skeleton Army
Wizard
Dark Prince

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord