Bộ bài 3.7


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tồi tệ
Versatility Deck versatility Tệ
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 warnings Why?

Thẻ còn thiếu trong bộ sưu tập của bạn

Battle Healer

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Goblin Hut Hunter Witch

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Bomb Tower Goblin Hut

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Knight Goblin Hut Hunter Witch

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Graveyard

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Graveyard

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Graveyard

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Knight

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Knight Graveyard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Giant Snowball Witch Graveyard
Zap Witch Graveyard
Tornado
The Log Goblin Hut Witch Graveyard
Arrows Witch Graveyard
Fireball Bomb Tower Goblin Hut Hunter Witch
Poison Goblin Hut Hunter Witch Graveyard
Lightning Bomb Tower Goblin Hut Hunter Witch
Rocket Goblin Hut Hunter Witch

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Hunter Witch

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Bomb Tower Hunter

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Knight Graveyard

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Witch

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Mirror Zap Knight Bomb Tower Hunter Goblin Hut Witch Graveyard

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

9 Mirror Zap Knight Bomb Tower

Sự hiệp lực   3 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Graveyard
Knight + Graveyard Goblin Hut Hunter
Bomb Tower +
Goblin Hut + Knight Mirror
+ Goblin Hut
+ Knight
+ Graveyard
+ Zap Knight Witch

Khắc tinh   33 80

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Zap Knight Goblin Hut Bomb Tower Witch Hunter
Zap Knight Witch Bomb Tower Hunter
Knight Witch Bomb Tower Goblin Hut
Bomb Tower Knight
Witch Hunter Zap
Bomb Tower Knight Hunter Witch
Bomb Tower Witch Knight Goblin Hut
Knight Witch Bomb Tower
Witch Hunter
Witch Zap
Witch Zap Knight
Witch Bomb Tower Hunter
Witch Knight
Bomb Tower Knight
Bomb Tower Hunter Goblin Hut Witch Knight
Knight
Zap Witch Bomb Tower Knight
Witch Knight
Witch
Zap Witch Hunter Bomb Tower
Bomb Tower Hunter
Witch
Bomb Tower Knight Witch Hunter Goblin Hut
Witch Goblin Hut Knight
Knight Bomb Tower
Bomb Tower Hunter Goblin Hut
Graveyard
Goblin Hut Witch
Bomb Tower
Bomb Tower Goblin Hut Hunter Zap Witch
Zap Bomb Tower Hunter Witch
Hunter Zap
Bomb Tower Knight Witch Hunter
Zap
Hunter Witch
Knight Witch
Knight Bomb Tower Witch Zap
Goblin Hut Witch Zap Knight
Knight Bomb Tower Hunter Witch
Goblin Hut Witch Hunter Zap Bomb Tower
Knight
Knight Hunter Bomb Tower
Knight Bomb Tower
Hunter Witch Knight
Bomb Tower Knight
Knight Bomb Tower Witch Hunter
Graveyard Witch Knight
Bomb Tower Goblin Hut Witch Knight
Knight Witch
Knight Hunter
Knight Bomb Tower Zap Witch
Witch Hunter Knight Zap
Knight Goblin Hut Hunter Witch
Zap Knight
Hunter Zap Knight Witch
Zap Witch
Knight Bomb Tower Witch
Knight Hunter Bomb Tower
Hunter Goblin Hut Zap Bomb Tower
Knight Witch Zap
Zap Knight Witch Graveyard
Hunter Goblin Hut Witch Zap
Hunter Knight Witch Bomb Tower

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Witch Zap Bomb Tower Hunter Knight
Bomb Tower Witch Hunter Knight
Knight Zap Hunter Witch Bomb Tower
Zap Bomb Tower Knight Hunter Witch
Zap Hunter Witch
Knight Zap Bomb Tower Hunter Witch
Knight Bomb Tower Witch
Knight Bomb Tower Witch
Witch
Bomb Tower Knight
Knight
Witch Knight
Goblin Hut Zap Witch
Graveyard Zap Witch Goblin Hut
Knight Hunter
Zap
Knight
Witch Knight Bomb Tower

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord