Bộ bài 4.3


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tồi tệ

Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Bats Mega Minion Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Tombstone

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Bats Tombstone Mega Minion Wizard Golem

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Golem

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Arrows Lightning

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Mini P.E.K.K.A

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Lightning

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Mini P.E.K.K.A Golem

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Mini P.E.K.K.A Golem

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Bats
Giant Snowball Bats Tombstone Mega Minion
Zap Bats Tombstone
Barbarian Barrel Tombstone Wizard
The Log Tombstone Mini P.E.K.K.A
Earthquake Tombstone
Arrows Bats Tombstone
Royal Delivery Bats Mega Minion Mini P.E.K.K.A Wizard
Fireball Tombstone Mega Minion Wizard
Poison Bats Tombstone Mega Minion Wizard
Lightning Tombstone Mega Minion Mini P.E.K.K.A Wizard
Rocket Wizard

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Arrows Wizard

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Arrows Wizard

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Bats Arrows Tombstone Mega Minion Mini P.E.K.K.A Golem

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Bats Arrows Tombstone Mega Minion Mini P.E.K.K.A Wizard Lightning Golem

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Bats Arrows Tombstone Mega Minion

Sự hiệp lực   3 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Bats + Golem Mega Minion Mini P.E.K.K.A
Arrows + Lightning Golem
Tombstone + Mega Minion Golem
Mega Minion + Golem Tombstone Bats
+ Bats
+ Golem
+ Golem Arrows
+ Mega Minion Lightning Wizard Tombstone Arrows Bats

Khắc tinh   66 77

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Mega Minion Bats
Wizard Bats Arrows Lightning Mega Minion
Arrows Wizard
Arrows
Wizard Golem Tombstone Mini P.E.K.K.A Mega Minion Bats Lightning
Wizard Mega Minion Arrows Lightning
Mega Minion Wizard Mini P.E.K.K.A
Arrows Wizard Mega Minion
Mini P.E.K.K.A Wizard Lightning Mega Minion Arrows
Mini P.E.K.K.A Mega Minion Tombstone Bats Wizard
Tombstone Mini P.E.K.K.A Lightning Mega Minion Wizard Golem
Wizard
Wizard Lightning Mega Minion Tombstone Bats
Arrows Wizard Mega Minion
Mini P.E.K.K.A Wizard
Tombstone Mega Minion Mini P.E.K.K.A Bats
Lightning Mega Minion Bats Mini P.E.K.K.A
Tombstone Mini P.E.K.K.A Bats Mega Minion
Mega Minion Wizard Bats
Lightning Mini P.E.K.K.A Tombstone Wizard Mega Minion
Tombstone Lightning Wizard
Bats Lightning Mega Minion Wizard
Lightning Mega Minion
Arrows Wizard Lightning
Mega Minion Mini P.E.K.K.A Bats
Lightning
Mini P.E.K.K.A Tombstone Mega Minion Bats
Lightning Mega Minion
Lightning Bats Mega Minion Tombstone
Lightning Mini P.E.K.K.A Mega Minion Tombstone Wizard
Wizard Tombstone Mini P.E.K.K.A Mega Minion
Lightning
Mega Minion Lightning
Lightning Tombstone Wizard
Tombstone Arrows Wizard
Arrows Wizard Bats
Arrows Mega Minion Bats Lightning Wizard
Wizard Arrows Bats Mega Minion
Arrows Wizard
Mega Minion Wizard Lightning
Lightning Wizard
Mini P.E.K.K.A Tombstone Mega Minion
Tombstone Mega Minion Mini P.E.K.K.A
Lightning Arrows Mini P.E.K.K.A Wizard Mega Minion
Mega Minion Wizard Bats Lightning Tombstone
Mega Minion Lightning Mini P.E.K.K.A Bats
Mini P.E.K.K.A Tombstone Lightning Mega Minion
Lightning Mega Minion Wizard
Mini P.E.K.K.A Mega Minion
Tombstone Mini P.E.K.K.A Mega Minion
Lightning Golem Mini P.E.K.K.A Tombstone Mega Minion Wizard
Mini P.E.K.K.A Mega Minion
Tombstone Mega Minion Bats
Mega Minion Tombstone Mini P.E.K.K.A Bats
Mini P.E.K.K.A Mega Minion Bats Tombstone
Arrows Mega Minion Bats Lightning Tombstone Wizard
Mini P.E.K.K.A Tombstone Mega Minion Bats
Lightning Bats Mini P.E.K.K.A Wizard Mega Minion
Tombstone Mini P.E.K.K.A Wizard
Lightning Arrows Mega Minion Mini P.E.K.K.A
Lightning Arrows Wizard Mega Minion
Mega Minion Lightning Bats Tombstone Wizard
Tombstone Lightning Mega Minion Wizard Mini P.E.K.K.A
Lightning Mini P.E.K.K.A Mega Minion
Lightning Tombstone Mini P.E.K.K.A Wizard
Tombstone Bats Mega Minion Wizard Arrows
Lightning Mega Minion Mini P.E.K.K.A Tombstone
Arrows Mega Minion Wizard Bats
Mega Minion Bats Mini P.E.K.K.A Wizard Golem

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Wizard Bats Tombstone Arrows
Wizard Bats Arrows Tombstone Mega Minion
Arrows Wizard Bats Mega Minion
Arrows Wizard Mega Minion
Arrows Mega Minion Bats Wizard
Mega Minion Wizard Tombstone Arrows Mini P.E.K.K.A
Mega Minion Arrows Wizard
Mega Minion Mini P.E.K.K.A Wizard Tombstone Bats
Wizard Mega Minion Arrows
Lightning Mega Minion
Arrows Wizard
Mini P.E.K.K.A Mega Minion
Lightning Mega Minion
Lightning Mega Minion Mini P.E.K.K.A

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord