Bộ bài 3.9


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Godly!
Synergy Deck synergy Tốt

Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Minion Baby Dragon Electro Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Battle Ram Baby Dragon P.E.K.K.A Bandit Electro Wizard

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Battle Ram

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Barbarian Barrel Poison

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Battle Ram Bandit

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Poison

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Battle Ram Barbarian Barrel Baby Dragon P.E.K.K.A Bandit

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Bandit Electro Wizard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Battle Ram Bandit
Giant Snowball Minion Battle Ram Baby Dragon
Zap Minion Battle Ram Bandit
Barbarian Barrel Battle Ram Bandit Electro Wizard
The Log Battle Ram Bandit
Earthquake
Arrows Minion
Royal Delivery Minion Battle Ram Baby Dragon P.E.K.K.A Bandit Electro Wizard
Fireball Minion Battle Ram Baby Dragon Bandit Electro Wizard
Poison Minion Electro Wizard
Lightning Battle Ram Baby Dragon Bandit Electro Wizard
Rocket

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Baby Dragon Poison

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Barbarian Barrel Baby Dragon Poison

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Battle Ram Baby Dragon Poison P.E.K.K.A

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Electro Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Barbarian Barrel Minion Bandit Battle Ram Baby Dragon Poison Electro Wizard P.E.K.K.A

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Barbarian Barrel Minion Bandit Battle Ram

Sự hiệp lực   6 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Minion + P.E.K.K.A Baby Dragon Battle Ram Barbarian Barrel
Battle Ram + Poison Bandit Minion Electro Wizard
Barbarian Barrel + Poison Minion P.E.K.K.A
Baby Dragon + P.E.K.K.A Minion Electro Wizard
+ Battle Ram Barbarian Barrel P.E.K.K.A Bandit
+ Baby Dragon Electro Wizard Bandit Minion Poison Barbarian Barrel
+ Battle Ram P.E.K.K.A Poison Electro Wizard
+ P.E.K.K.A Baby Dragon Battle Ram Bandit

Khắc tinh   61 83

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Bandit Baby Dragon Minion Poison Barbarian Barrel Electro Wizard
Poison Electro Wizard Baby Dragon Minion
Electro Wizard Barbarian Barrel Poison Baby Dragon
Poison Baby Dragon Bandit Electro Wizard Barbarian Barrel
P.E.K.K.A Battle Ram Minion Electro Wizard Baby Dragon Poison Barbarian Barrel
Electro Wizard Baby Dragon Poison
Poison Baby Dragon Electro Wizard Minion P.E.K.K.A
Poison Baby Dragon Minion Electro Wizard
Barbarian Barrel P.E.K.K.A Poison Baby Dragon Electro Wizard
P.E.K.K.A Minion Electro Wizard
P.E.K.K.A Battle Ram Electro Wizard Minion
Barbarian Barrel Baby Dragon Poison
Poison Minion Baby Dragon Electro Wizard
Poison Barbarian Barrel Baby Dragon Bandit Electro Wizard
P.E.K.K.A
Bandit Minion P.E.K.K.A Electro Wizard
Barbarian Barrel Electro Wizard Baby Dragon Minion P.E.K.K.A Bandit Poison
P.E.K.K.A Bandit Minion Electro Wizard
Minion P.E.K.K.A Baby Dragon Electro Wizard
Electro Wizard Barbarian Barrel P.E.K.K.A Minion Bandit
Poison Electro Wizard Battle Ram Baby Dragon Bandit Barbarian Barrel
Poison Baby Dragon Electro Wizard Minion
P.E.K.K.A Baby Dragon Bandit Poison Minion Battle Ram
Poison Barbarian Barrel Baby Dragon P.E.K.K.A Electro Wizard
P.E.K.K.A Minion
Poison
P.E.K.K.A Minion Electro Wizard
Barbarian Barrel Poison Electro Wizard Battle Ram
Battle Ram Electro Wizard Minion Barbarian Barrel
Bandit Baby Dragon Poison Electro Wizard Barbarian Barrel
Barbarian Barrel P.E.K.K.A Baby Dragon Poison Electro Wizard
Poison
P.E.K.K.A Minion Battle Ram Electro Wizard Poison Baby Dragon
Poison P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Barbarian Barrel Electro Wizard Poison Baby Dragon
Electro Wizard Barbarian Barrel Minion Poison Baby Dragon
Barbarian Barrel Electro Wizard Baby Dragon Minion
Minion Baby Dragon Poison Electro Wizard Barbarian Barrel
Poison Baby Dragon Electro Wizard
Baby Dragon Electro Wizard Minion Poison
Bandit Poison
Bandit Electro Wizard Barbarian Barrel Minion P.E.K.K.A
Electro Wizard P.E.K.K.A Bandit Minion
Electro Wizard Poison Barbarian Barrel Bandit Baby Dragon
Minion Electro Wizard Poison
P.E.K.K.A Minion Bandit Baby Dragon Electro Wizard
P.E.K.K.A Barbarian Barrel Electro Wizard Bandit Minion
Minion Baby Dragon Electro Wizard Poison
Bandit P.E.K.K.A Barbarian Barrel Electro Wizard
P.E.K.K.A Electro Wizard Bandit
P.E.K.K.A Poison Battle Ram Barbarian Barrel Electro Wizard Minion
P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Minion Electro Wizard Battle Ram
P.E.K.K.A Electro Wizard Minion
Electro Wizard Bandit Minion P.E.K.K.A
Electro Wizard Bandit Barbarian Barrel Poison Baby Dragon Minion
P.E.K.K.A Electro Wizard Barbarian Barrel Minion Bandit Battle Ram Poison
Poison Electro Wizard Bandit P.E.K.K.A Minion Baby Dragon
Bandit P.E.K.K.A Poison Barbarian Barrel Electro Wizard
Poison Minion Barbarian Barrel Electro Wizard Baby Dragon
Poison P.E.K.K.A Baby Dragon Electro Wizard Bandit Minion
Electro Wizard Minion Poison Baby Dragon
P.E.K.K.A Electro Wizard Minion Bandit
Bandit Electro Wizard Minion Baby Dragon Poison Barbarian Barrel P.E.K.K.A
Electro Wizard P.E.K.K.A
Poison Minion Electro Wizard Barbarian Barrel Baby Dragon
P.E.K.K.A Minion Electro Wizard Barbarian Barrel Baby Dragon
Minion Poison Baby Dragon Electro Wizard
P.E.K.K.A Bandit Minion

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Poison Electro Wizard Baby Dragon Barbarian Barrel Minion
Barbarian Barrel Electro Wizard Baby Dragon Bandit Poison
Barbarian Barrel Minion Baby Dragon Bandit Electro Wizard Poison
Electro Wizard Baby Dragon Barbarian Barrel Poison Bandit
Electro Wizard Baby Dragon Poison Minion
Barbarian Barrel Baby Dragon Poison Electro Wizard
Barbarian Barrel Poison Baby Dragon Electro Wizard Bandit
Minion Bandit Barbarian Barrel Baby Dragon Electro Wizard
Poison Minion Baby Dragon Electro Wizard
Minion Baby Dragon Poison Battle Ram
Electro Wizard Battle Ram
Barbarian Barrel
Electro Wizard Bandit
Poison Battle Ram Baby Dragon Bandit Electro Wizard Minion Barbarian Barrel
Electro Wizard Bandit Poison Barbarian Barrel

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord