Bộ bài 3.3


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tồi tệ

Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Ice Spirit Archers Furnace Executioner

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Furnace

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Ice Spirit Archers Furnace Executioner Bandit

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Fireball The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Hog Rider Bandit

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Ice Spirit Hog Rider Bandit

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Hog Rider Bandit

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Giant Snowball Hog Rider
Zap
Tornado Hog Rider
The Log Ice Spirit Archers Furnace Bandit
Arrows
Fireball Archers Furnace Executioner
Poison Archers Furnace Executioner
Lightning Furnace Executioner
Rocket Hog Rider Furnace Executioner

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Ice Spirit Fireball Furnace Executioner

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Ice Spirit Fireball Furnace Executioner The Log

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Ice Spirit Executioner

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Ice Spirit Furnace

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Ice Spirit The Log Archers Bandit Fireball Hog Rider Furnace Executioner

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

9 Ice Spirit The Log Archers Bandit

Sự hiệp lực   4 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Ice Spirit + Hog Rider Archers Bandit
Archers + Ice Spirit Hog Rider
Fireball + Hog Rider The Log
Hog Rider + Ice Spirit Fireball The Log Furnace Archers Bandit
+ Hog Rider
+
+ Hog Rider Fireball Bandit
+ Hog Rider Ice Spirit The Log

Khắc tinh   47 79

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Executioner Archers Fireball Furnace The Log Ice Spirit
Executioner The Log Furnace Fireball Archers Ice Spirit
Fireball The Log Bandit
Hog Rider Executioner Furnace Fireball Archers
Furnace Executioner Fireball The Log Archers Ice Spirit
Executioner Fireball Furnace Ice Spirit Archers
The Log Executioner Furnace Fireball
The Log Furnace Ice Spirit Archers
The Log Ice Spirit Executioner Furnace
The Log Executioner
Archers Fireball Ice Spirit Executioner Furnace
The Log Executioner Archers Bandit Fireball
Executioner
Archers Ice Spirit Bandit
Executioner Ice Spirit Bandit Fireball The Log
Furnace Bandit Ice Spirit The Log Executioner
Executioner
Furnace Fireball The Log Executioner Ice Spirit Bandit
Furnace Executioner Bandit The Log Hog Rider Archers Fireball Ice Spirit
Fireball Furnace Ice Spirit Archers Executioner
Fireball The Log Executioner
Fireball
Furnace Archers
Executioner Fireball The Log Furnace
Bandit Fireball Executioner The Log
Executioner Fireball The Log Furnace Ice Spirit
Fireball
Executioner The Log Fireball Furnace
Fireball Furnace
Fireball Furnace The Log Executioner Archers
Archers The Log Furnace Fireball Executioner Ice Spirit
The Log Fireball Furnace Executioner Archers
Executioner Archers The Log Ice Spirit Furnace
Executioner Fireball The Log Archers
Ice Spirit Archers Executioner
Bandit Fireball Executioner
Bandit Ice Spirit The Log
Bandit Ice Spirit The Log
Executioner Ice Spirit Bandit Fireball The Log Furnace
Archers Ice Spirit Fireball Furnace Executioner
Bandit
The Log Executioner Bandit
Fireball Archers Executioner
Executioner Ice Spirit Bandit
Executioner Bandit Archers
Executioner Hog Rider Furnace
Executioner
The Log Furnace
Furnace
Ice Spirit The Log Executioner Archers Bandit
The Log Bandit Fireball Archers Executioner
Executioner Furnace Bandit
Bandit Executioner Ice Spirit
Bandit Archers Executioner
Fireball The Log Executioner Ice Spirit
Executioner Fireball Archers Bandit Furnace Ice Spirit
Archers Ice Spirit Fireball
Executioner Ice Spirit Archers Bandit Fireball
The Log Ice Spirit Fireball Bandit Archers Executioner
Furnace The Log
Executioner Archers Furnace The Log
Ice Spirit Furnace
Executioner Archers Furnace Fireball
Furnace Bandit

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Executioner Ice Spirit The Log Furnace Fireball Archers
The Log Executioner Bandit Furnace Ice Spirit Archers
Furnace Executioner The Log Archers Ice Spirit Bandit
Executioner The Log Bandit Archers
Executioner Fireball Furnace Archers Ice Spirit
The Log Ice Spirit Executioner Furnace Archers
Executioner Fireball Bandit Archers The Log Ice Spirit
Executioner Archers Ice Spirit Bandit
Archers Executioner Furnace Fireball Ice Spirit
Bandit Executioner Fireball The Log
Fireball
Archers Bandit
Fireball The Log Executioner Archers Bandit Furnace
Furnace Fireball Ice Spirit
Bandit
Ice Spirit Fireball The Log
Ice Spirit Bandit Executioner Fireball Archers

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord