Bộ bài 3.3


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tồi tệ

Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Ice Spirit Archers Furnace Executioner

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Furnace

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Ice Spirit Archers Furnace Executioner Bandit

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Fireball The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Hog Rider Bandit

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Ice Spirit Hog Rider Bandit

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Hog Rider Bandit

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Archers Hog Rider Bandit
Giant Snowball Archers Hog Rider Furnace
Zap Archers Furnace Bandit
Barbarian Barrel Ice Spirit Archers Furnace Executioner Bandit
The Log Ice Spirit Archers Hog Rider Furnace Bandit
Earthquake Archers Hog Rider Furnace
Arrows Ice Spirit Archers Furnace
Royal Delivery Ice Spirit Archers Hog Rider Executioner Bandit
Fireball Archers Hog Rider Furnace Executioner Bandit
Poison Archers Furnace Executioner
Lightning Furnace Executioner Bandit
Rocket Hog Rider Furnace Executioner

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Ice Spirit Fireball Furnace Executioner

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Ice Spirit Fireball Furnace Executioner The Log

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Ice Spirit Executioner

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Ice Spirit Furnace

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Ice Spirit The Log Archers Bandit Fireball Hog Rider Furnace Executioner

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

9 Ice Spirit The Log Archers Bandit

Sự hiệp lực   4 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Ice Spirit + Hog Rider Archers Bandit
Archers + Ice Spirit Hog Rider
Fireball + Hog Rider The Log
Hog Rider + Ice Spirit Fireball The Log Furnace Archers Bandit
+ Hog Rider
+
+ Hog Rider Fireball Bandit
+ Hog Rider Ice Spirit The Log

Khắc tinh   50 83

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

The Log Fireball
Executioner Fireball Bandit The Log
Executioner Archers Ice Spirit The Log Furnace Fireball
Executioner The Log Furnace Ice Spirit Fireball Archers
Fireball Bandit The Log
Furnace Fireball Archers Executioner Hog Rider
Fireball Executioner
Executioner Furnace The Log Ice Spirit Fireball Archers
Fireball Executioner Furnace Archers Ice Spirit
The Log Furnace Executioner Fireball
The Log Ice Spirit Archers Furnace
The Log Furnace Ice Spirit Executioner
The Log Executioner
Archers Executioner Fireball Ice Spirit Furnace
The Log Archers Bandit Fireball Executioner
Executioner
Archers Bandit Ice Spirit
Executioner Fireball The Log Ice Spirit Bandit
Furnace The Log Bandit Executioner Ice Spirit
Executioner
Furnace Fireball The Log Ice Spirit Bandit Executioner
Furnace Executioner Archers The Log Bandit Ice Spirit Fireball Hog Rider
Fireball Furnace Archers Ice Spirit Executioner
Fireball Bandit
Fireball The Log Executioner
Fireball
Furnace Archers
Executioner Fireball Furnace Hog Rider The Log
Furnace Fireball Ice Spirit
Bandit Executioner The Log Fireball
Executioner Fireball The Log Furnace Ice Spirit
Fireball
Executioner Fireball Furnace The Log
Fireball Furnace
Fireball Furnace Executioner The Log Archers
Archers The Log Furnace Ice Spirit Fireball Executioner
The Log Fireball Archers Furnace Executioner
Executioner Archers Furnace The Log Ice Spirit
Fireball Executioner The Log Archers
Executioner Ice Spirit Archers
Bandit Fireball Executioner
Bandit The Log Ice Spirit
The Log Bandit Ice Spirit
Executioner Furnace Fireball The Log Ice Spirit Bandit
Archers Ice Spirit Furnace Fireball Executioner
Bandit
Bandit The Log Executioner
Executioner Archers Fireball
Executioner Ice Spirit Bandit
Archers Bandit Executioner
Furnace Executioner Hog Rider
Executioner
Furnace The Log
Furnace
Ice Spirit Bandit The Log Executioner Archers
Fireball Bandit The Log Executioner Archers
Furnace Bandit Executioner
Bandit Executioner Ice Spirit
Archers Executioner Bandit
Fireball Ice Spirit The Log Executioner
Executioner Furnace Archers Ice Spirit Fireball Bandit
Fireball Archers Ice Spirit
Executioner Bandit Archers Fireball Ice Spirit
Executioner Bandit Fireball Archers Ice Spirit The Log
The Log Furnace
Archers Executioner Furnace The Log
Ice Spirit Furnace
Executioner Archers Fireball Furnace
Bandit Furnace

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Executioner Ice Spirit Furnace The Log Archers Fireball
The Log Executioner Bandit Ice Spirit Furnace Archers
Furnace Executioner The Log Bandit Archers Ice Spirit
The Log Executioner Archers Bandit
Executioner Ice Spirit Archers Furnace Fireball
The Log Ice Spirit Archers Executioner Furnace
Fireball Executioner Archers Bandit The Log Ice Spirit
Bandit Archers Executioner Ice Spirit
Furnace Executioner Archers Fireball Ice Spirit
Fireball
The Log Executioner Ice Spirit
Bandit Archers
Executioner Fireball The Log Archers Furnace Bandit
Executioner Fireball The Log Bandit Archers Ice Spirit
Fireball Executioner The Log Bandit

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord