Bộ bài 3.8


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tốt

Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Ice Spirit Wizard Witch

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Ice Spirit Giant Wizard Witch Lumberjack

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Giant

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Fireball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Mini P.E.K.K.A Giant Lumberjack

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Ice Spirit Mini P.E.K.K.A Giant Lumberjack

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Mini P.E.K.K.A Lumberjack

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Giant
Giant Snowball Witch Lumberjack
Zap Witch
Barbarian Barrel Ice Spirit Wizard Witch Lumberjack
The Log Ice Spirit Mini P.E.K.K.A Witch Lumberjack
Earthquake Witch
Arrows Ice Spirit Witch
Royal Delivery Ice Spirit Mini P.E.K.K.A Wizard Witch Lumberjack
Fireball Wizard Witch Lumberjack
Poison Wizard Witch
Lightning Mini P.E.K.K.A Wizard Witch Lumberjack
Rocket Wizard Witch

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Ice Spirit Zap Fireball Wizard Witch

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Ice Spirit Zap Fireball Wizard

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Ice Spirit Mini P.E.K.K.A

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Ice Spirit Wizard Witch

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Ice Spirit Zap Fireball Mini P.E.K.K.A Lumberjack Giant Wizard Witch

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Ice Spirit Zap Fireball Mini P.E.K.K.A

Sự hiệp lực   5 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Ice Spirit + Zap Mini P.E.K.K.A Wizard Lumberjack
Zap + Ice Spirit Fireball Mini P.E.K.K.A Giant
Fireball + Zap Giant
Mini P.E.K.K.A + Ice Spirit Zap Giant
+ Witch Lumberjack Mini P.E.K.K.A Zap Fireball Wizard
+ Giant Ice Spirit
+ Giant
+ Giant Ice Spirit

Khắc tinh   52 80

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Fireball
Witch Zap Fireball Ice Spirit Wizard
Zap Wizard Fireball Witch Lumberjack Ice Spirit
Fireball
Mini P.E.K.K.A Wizard Giant Fireball Lumberjack Witch
Wizard Fireball
Wizard Ice Spirit Mini P.E.K.K.A Fireball
Fireball Wizard Zap Ice Spirit Witch
Mini P.E.K.K.A Fireball Wizard Witch Lumberjack
Mini P.E.K.K.A Ice Spirit Wizard Witch Lumberjack
Mini P.E.K.K.A Ice Spirit Wizard Witch
Witch Wizard
Wizard Witch Fireball Ice Spirit Zap
Witch Zap Fireball Wizard
Lumberjack Witch Wizard Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Lumberjack Witch Ice Spirit
Lumberjack Ice Spirit Fireball Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Witch Ice Spirit Lumberjack
Wizard
Mini P.E.K.K.A Lumberjack Ice Spirit Witch Fireball Zap Wizard
Giant Fireball Witch Wizard Ice Spirit
Fireball Witch Ice Spirit Wizard
Fireball
Fireball Zap Wizard Witch
Mini P.E.K.K.A Lumberjack
Fireball Witch
Mini P.E.K.K.A Witch Lumberjack
Fireball Witch Giant
Zap Ice Spirit Witch Fireball
Mini P.E.K.K.A Wizard Lumberjack Fireball
Wizard Fireball Mini P.E.K.K.A Ice Spirit
Fireball
Fireball Giant Witch
Fireball Wizard
Fireball Lumberjack Wizard Witch Zap
Wizard Zap Witch Fireball Ice Spirit
Fireball Wizard Zap Lumberjack
Wizard Lumberjack Witch Ice Spirit
Zap Fireball Wizard
Ice Spirit Witch Wizard
Wizard Fireball Witch
Mini P.E.K.K.A Witch Zap Ice Spirit Lumberjack
Ice Spirit Zap Mini P.E.K.K.A Witch
Ice Spirit Lumberjack Witch Mini P.E.K.K.A Wizard Fireball
Wizard Witch Fireball Ice Spirit Zap
Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A
Fireball Wizard
Mini P.E.K.K.A Lumberjack Ice Spirit
Mini P.E.K.K.A Witch
Giant Wizard Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Lumberjack Witch
Witch
Mini P.E.K.K.A Lumberjack Witch
Lumberjack Ice Spirit Mini P.E.K.K.A Witch
Fireball Wizard Lumberjack
Mini P.E.K.K.A Lumberjack Witch Zap
Witch Zap Ice Spirit Lumberjack Wizard Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Lumberjack Witch Wizard
Fireball Mini P.E.K.K.A Lumberjack Ice Spirit Zap
Fireball Ice Spirit Witch Zap Lumberjack Wizard
Zap Wizard Witch Fireball Ice Spirit
Wizard Mini P.E.K.K.A Witch Fireball Lumberjack Ice Spirit
Fireball Lumberjack Mini P.E.K.K.A Ice Spirit
Wizard Mini P.E.K.K.A Lumberjack Zap
Lumberjack Zap Wizard Witch
Ice Spirit Zap Mini P.E.K.K.A Lumberjack Witch
Fireball Wizard Zap Witch
Mini P.E.K.K.A Wizard Lumberjack Witch

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Wizard Witch Zap Ice Spirit Fireball
Wizard Ice Spirit Witch
Zap Wizard Ice Spirit Witch Lumberjack
Wizard Zap Lumberjack Witch
Zap Witch Wizard Fireball Ice Spirit
Zap Ice Spirit Witch Mini P.E.K.K.A Wizard
Fireball Lumberjack Witch Ice Spirit Wizard
Mini P.E.K.K.A Lumberjack Witch Ice Spirit Wizard
Wizard Witch Fireball Ice Spirit
Fireball
Ice Spirit Wizard
Mini P.E.K.K.A Lumberjack Witch
Fireball Zap Witch
Mini P.E.K.K.A Fireball Witch Ice Spirit

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord